VICTORIE! Pierderea ADS în relaţia cu TCE 3 BRAZI va fi de numai 11,4 milioane lei

imb-600

Cândva „perlă a coroanei” familiei TĂRÂŢĂ din Piatra Neamţ, societatea TCE 3 BRAZI SRL (CUI: 6571316) a intrat direct în faliment prin procedură simplificată, la propria cerere, la data de 10 septembrie 2014, de acest Dosar (nr.2336/103/2014) ocupându-se judecătorul sindic Ana MÂNGÂŢĂ de la Tribunalul Neamţ, magistrat care anul trecut a încasat venituri salariale de 204.332 lei.

Evoluţia indicatorilor financiari din 2013 şi 2014, lipsa băncilor din tabelulul creditorilor şi „schimbul de ştafetă” cu AGRIOCOST-ul lui Constantin DULUŢE în Insula Mare a Brăilei sugerează că falimentul a fost cel puţin pregătit, poate şi din cauza evoluţiei stării de sănătate a lui Culiţă TĂRÂŢĂ (senior), care a decedat pe 22 noiembrie 2014.

Pregătit sau nu, falimentul a fost determinat de neînţelegerile companiei cu ADS (Agenţia Domeniului Statului). Mai exact, pe 28 august 2001, TCE 3 BRAZI SRL şi ADS au încheiat un contract de arendă pentru terenuri cu destinaţie agricolă în suprafaţă totală de 56.905 ha din perimetrul Insulei Mari a Brăilei, cu următoarele categorii de folosinţă:

  • teren arabil = 56.559 ha
  • păşuni = 196 ha
  • amenajări piscicole = 250 ha

De asemenea, au mai fost transmise prin respectivul contract de arendă şi următoarele suprafeţe de teren neagricol, cu următoarele categorii de folosinţă:

  • păduri= 0,23 ha;
  • ape, bălţi = 762,00 ha;
  • drumuri =519,36 ha;
  • curţi construcţii = 320,60 ha;
  • neproductiv = 798,05 ha;
    Total teren neagricol = 2.400,24 ha

Colaborarea dintre arendator şi arendaş nu a funcţionat decât o scurtă perioadă de timp, iar un lung şir de dispute juridice – având ca principal motiv sumele pe care trebuia sa le achite TCE 3 BRAZI SRL – a dus la rezilierea contractului pe 3 august 2012. Totuşi, această încetare a înţelegerii nu a dus şi la o rezolvare a aspectului financiar, aşa că ADS a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor cu suma de 180.906.969 lei (55.744.311,80 lei – rest arendă aferentă anilor agricoli 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007 şi 125.162.657,20 lei – majorări de întârziere aferente arendei restante, calculate până la data deschiderii falimentului prin procedura simplificată -10.09.2014), „creanţă stabilită în baza unui raport de audit intern„.

Lichidatorul judiciar LD EXPERT GRUP IPURL Huşi (Dumitru LAZĂR) – un „băiat deştept” care s-a ocupat şi de falimentul MONDO TOUR SA Târgu Neamţ – a trecut creanţa în tabelul preliminar, dar cu menţiunea „sub condiţie suspensivă”, ca urmare a faptului că se afla în litigiu. ADS a contestat această menţiune, a solicitat înlăturarea ei şi înscrierea în tabelul definitiv cu suma de 180,9 milioane lei. Fiind instituţie de stat, ADS are nişte reguli, dar această înverşunare pare nejustificată (pentru un privat, de exemplu), din moment ce este foarte clar că nu va recupera mai nimic, patrimoniul debitoarei fiind golit înainte de faliment.

Cererea ADS de înlăturare a condiţiei suspensive faţă de creanţa sa a fost soluţionată pe 26 octombrie 2016, dar trebuie menţionat faptul că TCE 3 BRAZI SRL a recunoscut oarecum o mică datorie faţă de ADS, în tabelele preliminare publicate până acum precizându-se că suma datorară instituţiei, conform actelor contabile ale societăţii, este de 1.955.441,52 lei.

Nu insist asupra motivaţiei instanţei (sunt enumerate o mulţime de legi şi de modificări ale clauzelor contractuale), importantă este sentinţa, care spune aşa: „Admite în parte cererea de creanţă formulată de creditorul Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti. Dispune înscrierea creditorului ADS Bucureşti în tabelul definitiv al debitorului TCE 3 BRAZI SRL cu o creanţă totală în valoare de 11.405.346,17 lei, din care suma de 9.217.185,17 lei reprezintă debitul principal, iar suma de 2.188.161 lei penalităţi de întârziere„.

Altfel spus, suntem în faţa unui paradox: ADS a pierdut procesul, dar a „câştigat” 169.501.622,83 lei. Mai exact, ADS nu va rămâne păgubită de 180,9 milioane lei, ci de „numai” 11,4 milioane lei. Teoretic, s-ar mai putea recupera ceva bani de la TCE 3 BRAZI, practic nu se va întâmpla aşa, lichidatorul judiciar precizând într-un raport recent: „cu privire la creanţele de încasat în valoare de 11.578.406 lei, se constată că acestea fie sunt prescrise, fie au fost înregistrate eronat în contabilitate”!

Sentinţa din 26 octombrie 2016, referitoare la această creanţă, nu este definitivă, motiv pentru care deja a fost atacată cu apel. Juriştii/avocaţii ADS nu trebuie să mânânce şi ei o bucată de pâine?! (sursa foto: adevarul.ro)