YSA TEXTIL: Încă o insolvenţă semnată PRICOP; datorii la stat de peste 820.000 lei, cu o componentă semnificativă de stopaj la sursă; venituri mai mici şi salariaţi mai mulţi în anul de criză 2020… plus active de un milion care „au dispărut”!

Societatea YSA TEXTIL SRL Iaşi (CUI/CIF: 35061833) a intrat în insolvenţă (la propria cerere), iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.3896/99/2021 a precizat că «nu are fondurile băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile faţă de creditorul bugetar».

În cadrul procedurii generale, CENTRUL DE EXPERTIZĂ ÎN INSOLVENŢĂ SPRL (Laura CHITICARIU), practicianul propus de debitoare, va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 3 septembrie 2021 este termenul limită pentru înscrierea la masa credală.

Dubios la firma ieşeană este faptul că, în anul de criză 2020, a făcut angajări… a raportat venituri mai mici faţă de 2019 şi „au dispărut” active circulante de aproape un milion de lei. Surprinzătoare este şi decizia judecătorului sindic Gabriela FILIP, care a dispus deschiderea procedurii deşi debitoarea înregistrează (aproape) numai datorii la stat. Conform site-ului ANAF, obligaţiile restante la bugetele de stat se ridicau (la 31 martie 2021) la 827.418 lei, sumă care include o componentă semnificativă de stopaj la sursă.

YSA TEXTIL SRL este deţinută de Marina Isabela PRICOP (foto) şi Nicu Constantin PRICOP (foto), cu menţiunea că doar „masculul” îndeplineşte atribuţii de administrator. În ceeea ce o priveşte pe aşa-zisa femeie de afaceri Marina Isabela PRICOP, aceasta a îngropat ISABELLE FASHION SRL (CUI/CIF: 28123828), iar împotriva ei există o cerere de atragere a răspunderii personale, blocată la ora actuală de nişte „mizerii” ale lichidatorului judiciar EUROBUSINESS LRJ SPRL (Dosarul asociat 881/99/2018/a1). Valoarea ţepei ISABELLE FASHION SRL se ridică la 1.193.735,19 lei, partea Fiscului fiind de 1.184.548 lei. (sursa foto: facebook.com/pricopmarinaisabela)

CITIŢI ŞI:
Fiscul a depus cereri de atragere a răspunderii împotriva administratorilor BACIU şi ŢARCĂ de la ALESDIA SERCOM… şi PRICOP de la ISABELLE FASHION