ADD CARGO: Fostul administrator Adrian RĂDULESCU a fost „condamnat” să achite datoriile de 15,56 milioane lei; pârâtul a încercat să dea vina pe expertul contabil Virginia DUŢĂ

Înfiinţată în 2004 de Adrian RĂDULESCU (foto), firma de intermediere în transporturi (casă de expediţii) ADD CARGO SRL Bucureşti (CUI: 16155184) a intrat în insolvenţă pe 7 septembrie 2017, iar debitoarea a precizat în cererea introductivă că „fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile în sumă totala de 26.871.901,67 lei” – Dosarul nr.32814/3/2017.

Surprinzător, tabelul preliminar al creditorilor a prezentat o masă credală de „numai” 15.555.857,64 lei, partea Fiscului fiind de 15.351.470 lei… iar această valoare nu a suferit modificări esenţiale pe parcursul derulării procedurii (pe 28 martie 2019 s-a trecut la faliment).

Pe 24 septembrie 2020, lichidatorul judiciar TURMAC INSOLVENCY IPURL a formulat acţiune de atragere a răspunderii personale împotriva fostului administrator Adrian RĂDULESCU, susţinând că „administratorul statutar nu a procedat la predarea arhivei societăţii debitoare şi nu a procedat la predarea bunurilor şi a activelor societăţii debitoare” în condiţiile în care, la data de 30 iunie 2017, societatea ADD CARGO SRL figura cu următoarele active

 • stocuri – 2.073.156 lei
 • creanţe neîncasate – 9.017.951 lei
 • investiţii pe termen – 537.236 lei
 • disponibilităţi băneşti – 2.915.839 lei
 • concesiuni, brevete, licenţă – 13.877 lei
 • alte imobilizări necorporale – 22.882 lei
 • echipamente tehnologice – 635.955 lei
 • aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare – 3.844 lei
 • mijloace de transport – 598.708 lei
 • mobilier, aparatură birotică, alte active corporale – 109.446 lei
 • imobilizări corporale în curs de execuţie – 3.219.978 lei
 • avansuri acordate pentru imobilizări corporale – 443.485 lei
 • alte creanţe imobilizate – 13.360 lei

Demn de semnalat este faptul că pârâtul Adrian RĂDULESCU a ales să se apere… formulând acuzaţii – numite oficial „cerere de chemare în garanţie” – la adresa expertului contabil Virginia DUŢĂ.

Analizând această solicitare, Tribunalul Bucureşti a precizat că „din probele administrate în cauză această ipoteză nu poate fi reţinută, dar chiar dacă această împrejurare este reală, acceptând funcţia de administrator pârâtul RĂDULESCU Adrian şi-a asumat răspunderea legală pentru ţinerea contabilităţii şi prin nerespectarea acestei obligaţii a permis funcţionarea societăţii în afara oricărui control cu privire la modul de utilizare a resurselor sau legalităţii operaţiunilor derulate”.

Prin urmare, decizia pronunţată de judecătorul sindic Cristina COSTACHE IVANOV în Dosarul nr. 24822/3/2020 a fost următoarea:

 • Admite cererea de atragere a răspunderii personale patrimoniale formulată de reclamanta TURMAC INSOLVENCY IPURL în contradictoriu cu pârâtul RĂDULESCU Adrian
 • Dispune obligarea pârâtului la suportarea sumei de 15.564.314,64 lei, reprezentând întregul pasiv al societăţii debitoare ADD CARGO SRL

Sentinţa a fost atacată cu apel de „condamnatul” Adrian Rădulescu, iar Curtea de Apel Bucureşti urmează să se pronunţe pe 18 noiembrie 2021.

CITIŢI ŞI:
DRAGOSTE DE ŢARĂ: A revenit în România… cu o insolvenţă de 26,87 milioane lei! Administratorul judiciar a modificat „din pix” termenul stabilit de instanţă pentru înscrierea la masa credală