AFM s-a îndurat să aprindă o lumânare la căpătâiul fostei societăţi TUTUNUL ROMÂNESC; datoriile depăşesc 1,3 MILIARDE LEI

Industria tutunului din România îşi are originile în anul 1864, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a emis Decretul monopolului statului asupra tutunului. Istoricul până în 1997 îl găsiţi AICI, iar devalizarea ulterioarăAICI, cu menţiunea că, din 2004, societatea TUTUNUL ROMÂNESC SA (SNTR) a devenit GALAXY TOBACCO SA Bucureşti (CUI: 472585). La ora actuală, este deţinută oficial de WHITBREAD HOLDINGS LIMITED (Cipru) – 53,798954% şi CTS TABACCO LIMITED (Insulele Virgine Britanice), offshore-uri în spatele cărora s-ar afla Ioan NICULAE.

Cu cifre de afaceri anuale de sub un milion de lei în 2011-2015, GALAXY TOBACCO SA „a dat lovitura” în 2015, an în care a înregistrat venituri de 1.503.483 lei şi cheltuieli de 407.938.096 lei, rezultând pierderi de 406.434.613 lei, „performanţă” obţinută cu numai 9 angajaţi. La finalul anului 2015, datoriile totale ale companiei erau de 1,32 MILIARDE LEI, valoare apropiată de cea consemnată cu un an în urmă (rezultatele financiare pentru 2016 încă nu sunt disponibile).

Deşi datoriile la bugetul de stat depăşeau 270 milioane lei de la începutul anului 2015, nu ANAF „şi-a făcut milă” de societate, ci ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU, care a solicitat aplicarea Legii 85/2014 încă din 22 aprilie 2016. Pe 1 iulie 2016, Tribunalul Bucureşti a respins cererea, creditoarea a atacat sentinţa cu apel, iar Curtea de Apel a decis după 7 luni (pe 2 februarie 2017) rejudecarea cauzei la prima instanţă.

În aceste condiţii, judecătorul sindic Roxana NEDELEA s-a văzut nevoită să dispună deschiderea procedurii generale de insolvenţă (pe 23 martie 2017) şi să numească TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL în funcţia de administrator judiciar provizoriu.

În documentaţia depusă la Dosarul nr.15430/3/2016*, creditoarea AFM a precizat că „deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 6.646.508 lei, reprezentând contribuţia datorată – 880.714 lei, dobânzi datorate de 5.252.195 lei, penalităţi de întârziere de 513.599 lei„. Această sumă a fost calculată la data de 4 decembrie 2014, iar debitoarea a susţinut, fără succes, că s-a prescris, datoria reală fiind de numai 13,04 lei!

În cadrul procedurii de insolvenţă, termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor este 8 mai 2017, iar prima Adunare a Creditorilor urmează să se desfăşoare pe 6 iunie 2017, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar (Bucureşti, bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3).

Deşi este clar că GALAXY TOBACCO SA nu are nici cea mai mică şansă de reorganizare, administratorul judiciar a propus prelungirea/continuarea perioadei de observaţie în procedura generală, precizând că societatea deţine (conform balanţei de verificare de la 31 ianuarie 2017) următoarele:

  • bunuri de natura activelor imobilizate corporale şi necorporale (terenuri, construcţii, instalaţii, echipamente, maţini, etc.) în valoare netă de 417.840.189 lei;
  • bunuri de natura stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie în valoare de 20.119.676 lei;
  • creanţe (clienti, debitori, decontări din operaţiuni în curs de clarificare) în valoare de 933.648.986 lei;
  • elemente de trezorerie (disponibil în cont, sume în curs de decontare, garanţii de buna executie) în valoare de 97.102 lei.

Dacă adunăm sumele menţionate de practicianul în insolvenţă, rezultă că s-ar putea acoperi datoriile din valorificarea activelor şi recuperarea creanţelor. În realitate, situaţia este cruntă, activele fiind degradate în mare parte, iar creanţele au o vechime foarte mare şi, dacă nu sunt deja prescrise, au şanse aproape nule de recuperare.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.15430/3/2016* este programat tocmai pe 21 septembrie 2017, când probabil se va decide trecerea la faliment. Dar dincolo de această lumânare aprinsă la căpătâiul unui muribund (ţinut artificial în viaţă de cel puţin 5 ani), importantă este menţiunea din ancheta celor de la DIGI 24:

Parchetul General, DIICOT şi DNA au comunciat oficial că privatizarea SNTR nu a fost niciodată cercetată penal. Raportul Curţii de Conturi şi cel al Autorităţii Naţionale de Control nu le-au ridicat niciodată suspiciuni procurorilor şi nici instituţiile respective nu au găsit necesar să facă vreo sesizare oficială„. (sursa foto: ecigarettesolutions.com)

NOTĂ:
Dacă aţi găsit informaţii utile în acest articol, gândiţi-vă că s-ar putea să fie de interes şi pentru prietenii Dumneavoastră!
Pentru informaţii despre orice altă insolvenţă/faliment din România, expediaţi cu încredere un email la adresa de contact