Al treilea faliment al lui Giulio ANGHELOIU; Fiscul a fost aşa de interesat de sesizarea SUPERVIZOR.ro… că nici nu a trimis vot la Adunarea Creditorilor; lichidatorul judiciar STELIAN GORGOI a rămas la fel de competent: nu analizează niciun fel de date financiare ale debitoarei şi delirează despre efectele COVID-19

PREMIER REZIDENTIAL ZONA DE SUD SRL Bucureşti (CUI/CIF: 29498818) – firmă deţinută de Giulio ANGHELOIU (95% şi administrator) şi Ana Maria ANGHELOIU (foto) – a intrat direct în faliment pe 20 ianuarie 2023, la cea de a 3-a încercare/cerere, demn de semnalat fiind faptul că debitoarea nu a depus bilanţul aferent exerciţiului financiar 2021 nici până la această dată, ceea ce ar fi trebuit să ducă la respingerea solicitării de către instanţă.

Tabelul definitiv prezintă o masă credală de 780.431,70 lei şi trei creditori: Fiscul – 764.632 lei, DGITL Sector 3 – 7.716,68 lei şi VODAFONE ROMANIA SA – 8.083,02 lei.

Falimentul PREMIER REZIDENTIAL ZONA DE SUD SRL este dubios/nejustificat pentru că societatea bucureşteană a încheiat anul 2020 cu datorii totale de 763.961 lei şi active circulante de 1.566.429 lei… din care 1.423.668 lei în casă şi conturi la bănci! Mai mult, această agenţie imobiliară a înregistrat în perioada 2015-2020 un profit net cumulat de 3.012.514 lei.

Conform raportărilor trimestriale publice ale ANAF, agentul economic înregistra – la 31 martie 2021 – datorii la stat de 516.579 lei. Faptul că Fiscul nu a reuşit să încaseze sumele cuvenite în urma popririi conturilor, iar restanţele fiscale au tot crescut sugerează că lichidităţile din documentele contabile nu erau în conturi… ci în buzunarele cuiva.

Demn de remarcat este şi faptul că PREMIER REZIDENTIAL ZONA DE SUD SRL a depus prima cerere de intrare în faliment (august 2021, Dosar nr.23826/3/2021) după ce a fost înfiinţată „firma de rezervă” PREMIER IMOBILIARE ZONA DE SUD SRL Bucureşti (CUI/CIF: 42929500), agenţie imobiliară care pentru 2021 a raportat un profit net de 599.360 lei, o cifră de afaceri de 3.705.070 lei… şi 577.783 în casă şi conturi la bănci, iar în 2022, tot cu 6 angajaţi, a înregistrat un profit net de 53.484 lei şi o cifră de afaceri de 2.460.981 lei.

De fapt, avem de-a face cu o ţeapă clasică (îngroparea unei firme cu datorii şi mutarea afacerii pe o societate „nouă şi curată”)… reţetă folosită de mai multe ori de Giulio ANGHELOIU, care este la al 3-lea faliment, primele două fiind cele ale societăţilor PREMIER IMOBILIARE SRL (CUI/CIF: 16316027) şi PREMIER SERVICE SRL (CUI/CIF: 6980213) – detalii AICI.

În ceea ce îl priveşte pe lichidatorul judiciar provizoriu CII GORGOI STELIAN (neconfirmat în funcţia pentru că Fiscul nu s-a deranjat să trimită vot la prima Adunare a Creditorilor, iar alta nu a mai fost convocată), acesta a rămas acelaşi incompetent penibil pe care îl ştim de la alte proceduri.

GORGOI zice (şi probabil crede) că a întocmit „Raportul cu privire la cauzele insolvenţei”, publicat în BPI nr.5826/03.04.2023. În realitate, este „o mizerie de două pagini”, care nu menţionează niciun fel de date financiare ale debitoarei şi citează un articol din presa internaţională (din 2020), care se referă la prognoze ale FMI şi Băncii Mondiale, concluzia practicianului fiind următoarea: „conducerea debitoarei a acţionat într-un mod responsabil şi cu profesionalism în interesul societăţii, pentru a diminua pe cât posibil efectele negative ale COVID-19 asupra societăţii”! Aceste „valoroase constatări” se regăsesc în multe alte rapoarte întocmite în dosarele de insolvenţe/falimente de care s-a ocupat sau încă se mai ocupă – AICI, de exemplu.

Am informat Fiscul şi judecătorul sindic cu privire la situaţia reală a debitoarei PREMIER REZIDENTIAL ZONA DE SUD SRL şi la activitatea jalnică a lichidatorului judiciar provizoriu. De la instanţă nu am un răspuns, următorul termen de judecată în Dosarul nr. 37196/3/2022 este programat pe 6 octombrie 2023, iar AFP Sector 2 a lăsat să se înţeleagă că… POATE va analiza gradul de risc al debitoarei, în baza căruia sunt stabiliţi contribuabilii care urmează să fie supuşi unei inspecţii fiscale.

Faptul că AFP Sector 2 nu s-a deranjat nici măcar să trimită vot la Adunarea Creditorilor… reprezintă un răspuns clar asupra intenţiilor acestei instituţii în raport cu debitoarea PREMIER REZIDENTIAL ZONA DE SUD SRL. Desigur, până la termenul viitor este timp suficient pentru a sesiza şi conducerea centrală ANAF! (sursa foto: facebook.com/giulio.angheloiu)

CITIŢI ŞI:
Primele două falimente ale lui Giulio ANGHELOIU au generat Fiscului şi partenerilor de afaceri un prejudiciu de 800.000 lei; creditorii PREMIER SERVICE au recuperat 101.705 lei… iar lichidatorul a fost remunerat cu 205.631 lei!