ALDP IAŞI a lălăit insolvenţa mai bine de 5 ani, perioadă în care nu a plătit salariile restante… şi a acumulat noi datorii la stat, în valoare de 4 milioane lei; Fiscul nu a cerut trecerea la faliment

Deţinută printr-o încrengătură de firme de membri ai familiei lui Maricel POPA (foto) – consilier judeţean cu atribuţii de preşedinte CJ Iaşi -, ANTREPRIZA DE LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI IAŞI SA (CUI: 10221335) se află în insolvenţă din 28 februarie 2012, sentinţa fiind pronunţată de judecătorul sindic Maria Cristina POPA – Dosarul nr.2224/99/2011 (deschis pe 12 februarie 2011!).

Primul tabel preliminar al creanţelor, publicat pe 3 mai 2012 de către administratorul judiciar EUROBUSINESS LRJ SPRL (Eduard PASCAL), prezenta o masă credală acceptată din prima de 33.226.805,65 lei, suma totală revendicată de creditori fiind de 36.636.605,01 lei. În 2011, anul premergător deschiderii procedurii, ALDP IAŞI SA a înregistrat o cifră de afaceri de 10,5 milioane lei… şi pierderi de 12,88 milioane lei.

În acest prim tabel preliminar, DGFP Iaşi a fost înscrisă cu o creanţă teoretic garantată de 4.347.361 lei – „sumă admisă la valoarea din declaraţia de creanţă si conform Raportului de Evaluare”.

În Raportul privind cauzele insolvenţei (numit „preliminar”, dar care nu a mai fost completat niciodată), administratorul judiciar aplică nişte limbi zemoase debitoarei şi trage concluzia că „insolvenţa s-a datorat unor cauze obiective, caracteristice crizei economice actuale coroborat cu restricţiile bugetare actuale, în condiţiile în care principalii beneficiari ai lucrărilor executate de societatea debitoare sunt instituţii publice, cu finanţare de la bugetul de stat„.

După 5 ani (şi 3 luni) de la deschiderea procedurii, Eduard PASCAL – practicianul care lălăie de câţiva ani şi falimentul POLITEHNICA IAŞI – a reuşit să finalizeze şi să publice (pe 5 mai 2017) tabelul definitiv al creanţelor. Acest document, pe baza căruia a fost întocmit planul de reorganizare, prezintă o masă credală de 27.524.893,04 lei, demn de semnalat fiind faptul că a scăzut creanţa Fiscului la 3.593.198 lei, urmare a unei contestaţii la tabelul preliminar (soluţionată de instanţă).

ALDP IAŞI, lăsată să acumuleze „în neştire” datorii la bugetele de stat

Legea 85/2014 spune că debitoarea trebuie să-şi achite toate obligaţiile financiare – inclusiv cele fiscale –  care apar în perioada de observaţie. În caz contrar, orice creditor afectat POATE solicita trecerea la faliment.

La 31 martie 2017, ANTREPRIZA DE LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI IAŞI SA avea datorii la bugetele de stat de peste 7,5 milioane lei, situaţie care este valabilă şi la ora actulă. Asta înseamnă că în perioada de observaţie (de 5 ani!), restanţele fiscale au crescut cu aproximativ 4 milioane lei (la deschiderea insolvenţei erau de 3,59 milioane lei, conform tabelului definitiv). Fiscul avea posibilitatea/dreptul de a solicita trecerea la faliment, dar nu a făcut-o. De ce? „Pentru că… Maricel„, ce alt răspuns ar putea fi?!

……………………………………..

Exact în timp ce scriam acest articol a venit răspunsul de la DGFP Iaşi referitor la situaţia de la ALDP IAŞI. Am trimis o solicitare în acest sens pe 11 iunie 2018, cu rugămintea de a primi un răspuns până pe 13 iunie 2018. Răspunsul a venit astăzi, 20 iunie 2018, ora 10:06.

Pentru că e târziu să mai analizez şi evoluţia din ultimul an şi mai am şi alţi clienţi „pe lista neagră”, despre planul de reorganizare şi despre cum (nu) va achita ALDP IAŞI sumele menţionate în document… povestesc zilele viitoare. (facebook.com/maricel.popa.oficial)

DOCUMENTE ATAŞATE:
ANTREPRIZA DE LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI IAŞI SA – Raport privind cauzele şi împrejurarile care au dus la apariţia stării de insolvenţă

ANTREPRIZA DE LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI IAŞI SA – Tabel definitiv al creanţelor (mai 2017)