ALEPH MEDIA („Aleph News”): Salarii neplătite de 7 milioane lei şi datorii la stat de 37,36 milioane lei; alte două firme ALEPH au restanțe fiscale de 6 milioane lei (document ataşat: Tabelul preliminar, inclusiv lista creanţelor salariale)

ALEPH MEDIA SRL Bucureşti (CUI/CIF: 36570266), firma care deţine licenţa TV pentru postul ALEPH NEWS (plus site-ul alephnews.ro), a intrat în insolvenţă la propria cerere, susţinând în documentaţia depusă la Dosarul nr.7014/3/2023 că „datoriile băneşti totale ale societăţii la data de 28.02.2023 se ridică la suma de 151.040.929,09 lei, astfel cum rezultă din documentele anexate cererii, iar apariţia acestora se datorează conjuncturii economice nefavorabile, competiţiei de pe piaţa în care activează societatea, situaţiei financiare a clienţilor, reducerii semnificative a pieţei de publicitate televizată şi online, fapt care a determinat diminuarea volumului de servicii de publicitate contractate de Societate, cu consecinţa scăderii drastice a încasărilor din vânzarea de publicitate televizată şi online”.

Tabelul preliminar este chiar mai „generos” şi prezintă o masă credală de 161.723.619,25 lei, dar trebuie menţionat că există şi câteva creanţe sub condiţie. Din păcate, certă este valoarea creanţelor/restanţelor salariale, de 7.007.623,12 lei, şi a datoriilor la bugetele de stat37.364.399 lei.

Pe lista creditorilor apar şi ALEPH SERVICES CONSULT SRL (CUI/CIF: 44193396) şi ALEPH BUSINESS SRL (CUI/CIF: 44202800), două firme din Grup, ambele înfiinţate în 2021.

În 2022, ALEPH SERVICES CONSULT SRL a avut 56 de angajaţi (număr mediu), iar la 31 martie 2023 înregistrează datorii la stat de 3.995.513 lei, iar ALEPH BUSINESS SRL este mai „modestă”, cu restanţe fiscale de 2.191.692 lei şi 27 de angajaţi în 2022. În ambele cazuri, componenta de stopaj la sursă este majoritară.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.7014/3/2023, al debitoarei ALEPH MEDIA SRL, este programat pe 21 septembrie 2023, la cel din 22 iunie 2023 nu s-a discutat nimic… din motive de grevă/proteste!

DOCUMENT ATAŞAT:
ALEPH MEDIA SRL – Tabel preliminar al creanţelor

CITIŢI ŞI:
De ce a intrat ALEPH MEDIA („Aleph News”) în insolvenţă? Datorii declarate de 151 milioane lei, restanţe fiscale de 35,3 milioane lei, în principal stopaj la sursă (document ataşat: Raport privind cauzele insolvenţei)