ARMAX GAZ: Masă credală de 63 milioane lei; anul 2017 a fost încheiat cu pierderi de 57,5 milioane lei

ARMAX GAZ SA Mediaş (CUI: 803727), companie care se prezintă drept „liderul naţional în producerea de aparatură şi echipamente destinate industriei gazeifere şi petroliere”, a intrat în insolvenţă pe 3 iulie 2017, la propria cerere, iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.3945/85/2017 a precizat că „fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile ale societăţii, în sumă totală de 48.885.804 lei„.

Deşi 10,73 milioane de euro „nu sunt din drum”, valoarea declarată a datoriilor era surprinzător de mică dacă ne raportăm la bilanţul pe 2016, care prezenta restanţe financiare totale de 109.428.249 lei. Totuşi, primul tabel preliminar a fost mai aproape de declaraţia debitoarei, cu o masa credală acceptată din prima de 55,13 milioane lei, la care s-ar mai putea adăuga 13,58 milioane lei creanţe sub condiţie.

Confirmat în funcţie şi remunerat cu 5.000 euro/lună, administratorul judiciar CITR FILIALA SIBIU SPRL (Alexandu TĂNASE) a întocmit un raport al cauzelor foarte binevoitor cu debitoarea, a concluzionat că nu există niciun fel de nereguli şi nimeni nu se face vinovat de intrarea în insolvenţă, iar ARMAX GAZ SA „poate fi supusă unui plan de reorganizare cu sanse de succes„.

Luna aceasta, „cu ocazia” termenului de judecată din 11 mai 2018, administratorul judiciar a publicat un raport de activitate (numit „lunar”… dar se referă la perioada 22 februarie – 9 mai 2018) şi un tabel preliminar completat, care prezintă o masă credală actualizată de 63,21 milioane lei şi cele 13,58 milioane lei creanţe sub condiţie.

Dintre chirografari, creditori care pot să-şi ia adio de la bani, se remarcă OMV PETROM, cu 7,36 milioane lei, sumă care reprezintă 11,65% din masa credală.


ARMAX GAZ SA – rezultate financiare 2017

Tot luna aceasta a fost publicat şi bilanţul aferent exerciţiului financiar 2017, numai că acesta „nu prea se pupă” cu tabelul creditorilor. Astfel, datoriile din bilanţ, valabile la 31 decembrie 2017, ar fi de numai 43.124.811 lei… şi e greu de crezut că debitoarea a achitat 20 milioane lei în 6 luni (de la deschiderea procedurii şi până la finalul anului trecut).

Un alt aspect demn de semnalat este şi rezultatul financiar al anului 2017 – pierderi de 57.542.861 lei, cu menţiunea că societatea a raportat venituri negative, de -25.798.189 lei.

Peste o lună şi jumătate „expiră” perioada de observaţie, dar probabil că aceasta se va prelungi cu măcar două luni pentru că următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.3945/85/2017, al debitoarei ARMAX GAZ SA Mediaş, este programat pe 7 septembrie 2018. (sursa foto: armaxgaz.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
ARMAX GAZ SA – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

ARMAX GAZ SA – Raport privind cauzele şi împrejurarile care au dus la apariţia stării de insolvenţă

ARMAX GAZ SA – Raport de activitate al administratorului judiciar (mai 2018)

ARMAX GAZ SA – Tabel preliminar rectificat (mai 2018)