C&C MH CONFORT: doi ani de faliment şi datorii de 485 milioane lei

C&C MH CONFORT SRL Drobeta-Turnu Severin (CUI 17044001) face parte din portofoliul lui Georgică CORNU, considerat cândva „regele bănăţean al asfaltului”. Societatea a intrat în insolvenţă în noiembrie 2012, pentru ca în septembrie 2013 să se treacă la faliment. Asta în condiţiile în care administratorii judiciari asociaţi („Yna Consulting” SPRL şi CII Popescu Emil”) prezentau firma ca fiind una de succes, iar „starea de încetare de plăţi a fost cauzată în primul rând de conjunctura economică nefavorabilă din domeniul în care activează debitoarea”.

La finalul săptămânii trecute, lichidatorii judiciari asociaţi au publicat tabelul definitiv consolidat rectificat V al creanţelor, din care reiese un total al datoriilor C&C MH CONFORT SRL de 485 milioane lei. Suma este ciudat de mare în condiţiile în care bilanţul pe anul trecut menţiona un total al datoriilor la 31 decembrie 2014 de „numai” 258,79 milioane lei.

La o valoare foarte mare se ridică creanţele salariale – sumă iniţială de 1,974 milioane lei la un număr de 518 angajaţi şi un supliment de 826.113 lei la 228 salariaţi. Surprinde prezenţa lui Goergică CORNU în primul tabel cu o creanţă salarială de 3 lei, pentru ca în cel suplimentar să fie trecut cu 1.461 lei. În schimb, patronul nu figurează cu alt tip de creanţe, dar există mai multe firme din cadrul Grupului IZOMETAL-CONFORT care revendică sume importante.

Finanţele deţin o creanţă teoretic garantată de 13,55 milioane lei, una bugetară de 43,86 milioane lei şi una suplimentară (tot bugetară) de 1,2 milioane lei. Totuşi, nu numai atât are de recuperat Satul Român, pentru că Banca de Export Import a României EXIMBANK SA este înscrisă în tabelul creditorilor cu o creanţă „în nume şi cont propriu” de 18,36 milioane lei, plus una de 71,72 milioane lei „în numele Statului Român”.

Deşi sunt foarte meticuloşi la publicarea deciziilor Adunării Creditorilor, cei doi lichidatori judiciari asociaţi nu procedează la fel şi în cazul planurilor/rapoartelor de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare şi încasare creanţe, astfel încât să nu afle toată lumea câţi bani s-au încasat şi unde s-au dus.

O parte importantă se duce chiar la lichidatori, pentru că, în ianuarie 2014, Adunarea Creditorilor a fost dubios de generoasă, aprobând pentru asociarea de lichidatori următoarele:

Onorariu fix în sumă de 25.000 lei + TVA lunar, ce va fi încasar din sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor mobile/imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, respectiv a recuperărilor de creanţe.

Onorariu de succes în procent după cum urmează:

  • 10% + TVA din sumele obţinute din compensarea creanţelor;
  • 8% + TVA din încasări si valorificări, în cazul valorificării între 100%-75% din valoarea de piaţă menţionată în raportul de evaluare si aprobată de adunarea creditorilor, în interval de 1 (un) an de la data demarării procedurii de valorificare, precum şi din compensarea creanţelor;
  • 7% + TVA din încasări si valorificări, în cazul valorificării între 100%-75% din valoarea de piaţă menţionată în raportul de evaluare si aprobată de adunarea creditorilor, în interval de max. 2 (doi) ani de la data demarării procedurii de valorificare, precum şi din compensarea creanţelor;
  • 6% + TVA din încasări si valorificări, în cazul valorificării între 75% – 50% din valoarea de piaţă menţionată în raportul de evaluare si aprobată de adunarea creditorilor, în interval mai mare de 2 (doi) ani de la data demarării procedurii de valorificare, precum şi din compensarea creanţelor.

C&C MH CONFORT SRL – tabel definitiv al creanţelor