CONIZ ROMARG: Peste 200 de creditori, masă credală de 53 milioane lei… şi 62 de contracte cu autorităţi locale din toată ţara

CONIZ ROMARG SRL Piteşti (CUI: 5172139) este o firmă de construcţii „umflată la pompa contractelor cu statul„, are un capital social de 678 lei, deţinut Gheorghe GRIGUŢĂ (64 de ani) – 83,33% şi Valeria-Panseluţa GRIGUŢĂ (58 de ani) – 16,67%, cu menţiunea că doar asociatul majoritar a avut atribuţii de administrator, iar în 3 ani (2014-2016) a realizat o cifră de afaceri cumulată de 265 milioane lei.

Pe 14 septembrie 2017, CONIZ ROMARG SRL a solicitat protecţia Legii 85/2014, iar în cererea introductivă a precizat că “are datorii către bugetul general consolidat al statului, către furnizorii de imobilizări şi către furnizorii pentru activitatea curentă, în sumă totală de 26.782.824 lei şi nu dispune de disponibilităţile băneşti necesare în acoperirea lor”. La momentul judecării cererii, apărătorul debitoarei a afirmat că BRD a declarat scadenţă anticipată la două credite bancare şi „a demarat executarea silită şi rambursarea directă a conturilor societăţii”. Exprimarea lasă de dorit, dar ideea este că banca îşi trăgea banii din conturi fără a mai întreba debitoarea dacă este de acord.

După ce judecătorul sindic desemnat iniţial „s-a fofilat”, invocând o relaţie comercială cu patronul societăţii, „beleaua” a căzut pe magistratul Georgică Valeriu COPAE de la Tribunalul Specializat Argeş, care a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă pe 22 septembrie 2017 şi a numit practicianul EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti (Alina COSTINAŞ) în funcţia de administrator judiciar provizoriu – Dosarul nr.387/1259/2017.

Tabelul preliminar al creanţelor (publicat pe 27 noiembrie 2017, deşi data limită era 24 noiembrie 2017), prezintă un nivel al datoriilor mult mai mare decât cel invocat de debitoare, masa credală acceptată din prima fiind de 53.386.005,32 lei. Este adevărat că aceasta include şi creanţe sub condiţie suspensivă (foarte mari), dar şi dacă luăm în calcul numai totalul creanţelor cu drept de vot, de 33.899.503,56 lei, tot este cu 45% mai mare decât datoriile declarate.

Creanţele garantate se ridică la 14,65 milioane lei, dar suma de aproape 5 milioane lei reprezintă două creanţe sub condiţie, iar cele salariale se cifrează la 89.207 lei, o sumă mică dacă ţinem cont de numărul de angajaţi ai societăţii (198 în 2016).

Fiscul are de recuperat 2,84 milioane lei şi nu deţine nicio garanţie, dar partea cu adevărat tristă este că chirografarele se ridică la 35,56 milioane lei, aici fiind inclusă şi o creanţă sub condiţie a celor doi asociaţi GRIGUŢĂ, în valoare de 9,86 milioane lei, care reprezintă „garantare debite CONIZ ROMARG SRL cu garanţii personale, în calitate de garanţi ipotecari, fidejusori şi avalişti”.

Dintre cei aproape 200 de chirografari, se remarcă 4 care au de recuperat sume de peste un milion de lei:

  • ASTRA TOURS DOB SRL – 1.028.060,09 lei
  • DFR SYSTEMS SRL – 1.194.207,78 lei
  • PANCOR CONSTRUCŢII SPECIALE SRL – 1.205.432,80 lei
  • WILO ROMANIA SRL – 1.714.944,71 lei

Conform raportului privind cauzele insolvenţei, CONIZ ROMARG SRL era angrenată la 31 august 2017 în 62 de contracte, a căror valoare totală se ridică la 279.886.648,19 lei, din care lucrările încă neexecutate sunt estimate la 102.606.559,79 lei. După cum se poate observa din documentul ataşat, toate contractele sunt cu autorităţi locale/naţionale!

Legat de contractele în derulare, administratorul judiciar precizează că „societatea poate avea încasări din lucrări de execuţie de 19,5 milioane lei, valoarea regăsită în lucrările de execuţie unde aceasta este antreprenor, la care mai adăugăm viitoarele posibile încasări ale lichidităţilor creanţelor de recuperat cât şi valoarea contractelor în derulare de aproximativ 102 milioane lei” şi concluzionează: „deşi societatea se confruntă în prezent cu o situaţie economică dificilă, ar putea fi restructurată pe baza unui plan de reorganizare„.

Prima Adunare a Creditorilor urmează să se întrunească pe 4 decembrie 2017, ora 16:00, la sediul administratorului judiciar (Bucureşti, str.Turturelelor nr.11A, et.5, sector 3), iar următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.387/1259/2017 este programat pe 12 decembrie 2017. (sursa foto: posmediu.catd.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
CONIZ ROMARG SRL – Tabel preliminar al creanţelor

CONIZ ROMARG SRL – Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei