CONSTRUCŢII SA a intrat în concordat preventiv… după 131 BO refuzate la plată. Coincidenţă: primele incidente au fost raportate la CIP în aprilie 2020, luna în care director general a ajuns Adrian Ioan HOMAN… individ cu două falimente la activ şi condamnări ce însumează peste 10 ani de închisoare

Astăzi, 22 iunie 2021, Tribunalul Sibiu a admis cererea debitoarei CONSTRUCŢII SA Sibiu (CUI/CIF: 799324) şi a dispus deschiderea procedurii de concordat preventiv, iar în funcţia de administrator concordatar provizoriu a fost numit practicianul CITR Filiala Cluj SPRL. Acesta, «va elabora împreună cu debitorul, până la termenul din 23.07.2021, lista creditorilor şi oferta de concordat preventiv», după cum precizează sentinţa publicată pe portalul instanţelor de judecată.

Demn de semnalat este faptul că demersul debitoarei survine după ce – în perioada scursă din acest an – „a adunat” 5 cereri de insolvenţă, două dintre acestea fiind teoretic în curs de judecată. Este vorba de solicitările de aplicare a Legii 85/2014 formulate de creditoarele ELEKTRA INVEST SRL Bucureşti (CUI/CIF: 17554302) şi PRESCON PREFAB SRL Braşov (CUI/CIF: 33634276) – Dosarul nr.970/85/2021, cu termen de judecată pe 30 iunie 2021.

Conform definiţiei din Legea 85/2014, concordatul preventiv este „un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află”.

Concordatul preventiv este o procedură total lipsită de transparenţă (spre deosebire de insolvenţă/faliment) – nu se publică nimic în BPI şi, de obicei, reprezintă o tragere de timp în favoarea debitoarei… înainte de intrarea în insolvenţă.

131 bilete la ordin refuzate la plată şi poprire aproape permanentă

Chiar dacă societatea sibiană se recunoaşte abia acum în incapacitate de plată, înregistrează probleme financiare majore de mai bine de un an. Astfel, prima cerere de insolvenţă a fost înregistrată pe 26 februarie 2020 (Dosar nr.467/85/2020)… iar din aprilie 2020 a devenit „client fidel” al Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP).

Primul refuz la plată a fost înregistrat pe 15 aprilie 2020, iar până pe 18 iunie 2021 (data efectuării verificării de către SUPERVIZOR.ro) a fost raportată cu 131 incidente (toate cu bilete la ordin), suma totală refuzată la plată fiind de 6.557.114,56 lei.

Mare parte a incidentelor (118 din cele 131) sunt considerate minore pentru că, la momentul raportării, exista «poprire sau alte măsuri de indisponibilizare instituite pe cont de către o autoritate a statului». Istoricul incidentelor arată că a existat o poprire aproape permanentă pe contul din BCR… şi există şi acum.

Astfel ultimele 10 incidente au fost consemnate în perioada 6 mai – 18 iunie 2021 şi toate menţionează poprirea. Deşi banca (BCR) susţine că există o astfel de măsură, CONSTRUCŢII SA nu figurează pe site-ul ANAF cu obligaţii restante la bugetele de stat (şi nu a figurat nici în trecut), ceea ce este ciudat/dubios… motiv pentru care voi solicita lămuriri de la AJFP Sibiu.

Revenind la aprilie 2020, când s-au înregistrat primele incidente de plată raportate la CIP, merită semnalat faptul că în această lună a fost numit un nou director general, „gangsterul” Ioan Adrian HOMAN („Gaia”)foto. Acest individ a bifat până acum două falimente – GRUPOHOMAN SRL (CUI/CIF: 24353808) şi HOMPREST SRL (CUI/CIF: 34243926) -, iar în perioada 1997-2005 a avut condamnări penale ce însumează peste 10 ani de închisoare (a beneficiat de o reabilitare judecătorească în 2015, iar Dosarul nr.4110/285/2014 este şters de pe portal.just.ro)!

În temeiul art.535 cod procedură penală, raportat la art.4251 alin. 7 punctul 2 litera a cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatorul petent condamnat HOMAN Ioan Adrian împotriva sentinţei penale nr. 298 din 3 octombrie 2014, pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosar nr. 4110/285/2014, desfiinţează sentinţa penală menţionată şi, în rejudecare: Conform art.533 cod procedură penală raportat la art.166 şi următoarele cod penal, cu aplicarea art.5 Noul Cod Penal, admite cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul condamnat HOMAN Ioan Adrian, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului HOMAN Ioan Adrian cu raportare la următoarele sentinţe penale: – sentinţa penală nr.705/27.05.1997 pronunţată în dosarul nr.2324/1996 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215 al.1 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal art.35 al.1 şi art.36 al.1 din Decret 328/1966, art. 33 lit. a, 34 lit. a Cod penal; – sentinţa penală nr.149/31.01.1997 pronunţată în dosarul nr.3271/1995 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.180 alin.2 Cod penal, pedeapsă graţiată conform legii nr.137/1997; – sentinţa penală nr.482/24.03.1998 pronunţată în dosarul nr.7362/1997 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.35 al.1; art.35 al.2; art.36 al.1 din Decret 328/1966, cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal şi art.33 lit. a 34 lit. b Cod penal; – sentinţa penală nr.203/10.02.1999 pronunţată în dosarul nr.2088/1998 al Judecătoriei Rădăuţi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.2224/02.05.2001 a Curţii Supreme de Justiţie – la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.215 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; – sentinţa penală nr.899/20.10.2003 pronunţată în dosarul nr.3114/R/2003 al Judecătoriei Rădăuţi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.162/01.03.2004 a Tribunalului Suceava – la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. deart.35 al.1; art.35 al.2; art.36 al.1 din Decret 328/1966, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal şi art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal; – sentinţa penală nr.102/02.03.2004 pronunţată în dosarul 111/2004 a Judecătoriei Rîmnicu Sărat – la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215 alin.1 Cod penal şi art.78 alin. 1 OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.33 şi 34 cod penal; – sentinţa penală nr.942/22.02.2005 pronunţată în dosarul nr.20032/2004 al Judecătoriei Iaşi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.536/28.06.2005 a Tribunalului Iaşi şi decizia penală nr.546/08.09.2005 a Curţii de Apel Iaşi – la pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare – compusă din 2 (doi) ani şi 6(şase) luni închisoare pedeapsa principală şi 6 (şase) luni închisoare spor de pedeapsă (ca urmare a contopirii pedepselor aplicate prin s.p. nr.899/20.10.2003 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi, s.p. nr.102/2004 pronunţată de Judecătoria Râmnicu Sărat şi s.p. nr.203/10.02.1999 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi). Conform art.537 cod procedură penală, dispune a se face menţiune despre intervenirea reabilitării judecătoreşti pe toate sentinţele penale sus menţionate. Potrivit art.275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare din primă instanţă şi contestaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Judecată în şedinţă nepublică. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi – 26.02.2015.
Hotarare 200/2015 din 26.02.2015

În ceea ce priveşte Dosarul de concordat preventiv nr.nr.1585/85/2021, acesta are programat următorul termen de judecată pe 27 iulie 2021… deşi sentinţa de astăzi – care poate fi atacată cu apel – menţionează «termenul din 23.07.2021». (sursa foto:  facebook.com – Adrian Homan)

CITIŢI ŞI:
Confruntată cu 6 cereri de insolvenţă în acest an, din care 3 în curs de judecată, CONSTRUCŢII SA Sibiu vrea să intre în concordat preventiv; pentru cea mai mică cifră de afaceri din ultimii 10 ani (în 2020)… s-a propus acordarea de bonificaţii membrilor CA şi directorului general!

Justiţie, nu glumă! „Gangsterul” HOMAN nu a plătit 337.363 lei şi nu a restituit o maşină, AŞA CUM A DECIS INSTANŢA… dar nu a păţit absolut nimic!