CORINITEX: Falimentul cu numărul 4 pentru septuagenara Marcela STAN; devenită practician în insolvenţe în decembrie 2021, Mihaela SÎNCU a început deja cu şmecheriile; are un profesor bun, e adevărat!

Marcela STAN are 70 de ani (dacă mai trăieşte, că nu a efectuat nimeni o verificare în acest sens) şi se laudă cu 4 falimente (în ordine cronologică): BENY TRADING SRL (CUI/CIF: 8481376), ARCOMTEX SRL (CUI/CIF: 6550224), M.C.A.-GROUP TRADE SRL (CUI/CIF: 24894307) şi CORINITEX SRL (CUI/CIF: 33447995).

Vestea bună este că falimentul CORINITEX SRL s-ar putea să fie şi ultimul din cariera septuagenarei ieşene… pentru că nu mai este asociat sau administrator la alte firme din ţara noastră.

Interesant la această procedură (încă în derulare, dar probabil va fi închisă pe 27 aprilie 2022) este că în funcţia de lichidator judiciar a fost numit CII SÎNCU MIHAELA (CUI/CIF: 45309538)… practician înregistrat oficial pe 6 decembrie 2021, adică după deschiderea Dosarului nr.6188/99/2021.

În Raportul privind cauzele falimentului, Mihaela SÎNCU precizează că nu a primit documentele financiar contabile ale debitoarei, remarcă existenţa unor lichidităţi de 131.360 lei în ultimul bilanţ depus de debitoare (aferent exerciţiului financiar 2017)… dar susţine că „NU reies elemente care să conducă la culpa posibilă a administratorului statutar sau a altor persoane în producerea insolvenţei”!

Cu cerneala neuscată pe atestatul de practician în insolvenţe, Mihaela SÎNCU propune închiderea procedurii la primul termen de judecată (de după intrarea în faliment, desigur) şi solicită, pe lângă onorariul de 5.000 lei, plata/decontarea «cheltuielilor de procedură în suma de 642,60 lei».

Această sumă de 642,60 lei este foarte mare pentru un asemenea faliment (un singur creditor – Fiscul şi fără documente financiar contabile la dosar) şi probabil include «Cheltuieli contabilitate» în valoare de 500 lei.

Spun asta pentru că aşa procedează de multă vreme CII SÎNCU Marian, iar aceste servicii invocate par a fi fictive. Am solicitat un punct de vedere de la cei doi SÎNCU, iar săptămâna viitoare sesisez Fiscul şi UNPIR – structura centrală, că nu am aşteptări de la filiala Iaşi… condusă de o individă acuzată de evaziune fiscală şi fals în înscrisuriAICI.

În ceea ce priveşte falimentul CORINITEX SRL, ţeapa trasă Fiscului este de 236.609 lei, iar AJFP Iaşi a formulat cerere de atragere a răspunderii personale împotriva septuagenarei Marcela STAN.