Cu ce se laudă „Aqua Park”-ul de la Neamţ? Management defectuos, contracte păguboase, conturi blocate şi datorii de 6,8 milioane lei

Pe 1 martie 2018, judecătorul sindic Claudia Veronica VASILIU de la Tribunalul Neamţ a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva AQUA PARK BLUE EDEN SA Vadurele (CUI: 26803054), societatea care se laudă că deţine „singurul Aqua Park din regiunea Moldovei„, şi astfel a oficializat eşecul unui proiect derulat de primăria lui Ion ROTARU (66 de ani) în combinaţie (parteneriat public-privat) cu firme ale unor şmecheri din Neamţ.

Ieri, 15 martie 2018, a fost publicată în BPI sentinţa pronunţată de instanţa nemţeană, document care prezintă informaţii deosebit de interesante despre firma debitoare şi cauzele care au determinat intrarea în incapacitate de plată. Astfel în documentaţia depusă la Dosarul nr.249/103/2018, debitoarea susţine că „Aqua Park”-ul de la Neamţ „a fost conceput şi creat ca un complex balnear, o bază de tratament şi agrement, urmând a fi o atracţie turistică în zona Moldovei, fiind o investiţie de aproximativ 4.500.000 euro, fondurile necesare provenind atât din surse interne – acţionari, cât şi din surse externe – credite bancare”… dar „datorită (din cauza – n.r.) unui management defectuos, materializat prin încheierea unor contracte păguboase, nu s-au înregistrat veniturile estimate, necesare a asigura cheltuielile de funcţionare, întreţinere, rambursarea fondurilor atrase din credite bancare şi achitarea datoriilor către furnizori”

Debitoarea mai susţine că „la data de 16.12.2017, Adunarea Generală a Acţionarilor a procedat la desemnarea unei alte conduceri, demarându-se procedurile pentru rezilierea contractelor păguboase şi fiind luate măsuri în sensul revigorării activităţii, însă, faţă de cuantumul datoriilor societăţii, atât către creditorii garantaţi, cât şi către chirografari şi bugetul consolidat al statului, conducerea societăţii a hotărât că se impune reorganizarea activităţii, pe baza unui plan de reorganizare, în condiţiile procedurii instituite de Legea nr. 85/2014″.

Chiar dacă nu există o referire directă, aceste acuzaţii sunt la adresa managementului asigurat de oamenii lui Ion ROTARU… care şi-a angajat şi fiica la AQUA PARK BLUE EDEN SA Vadurele. Şi nu e asta singura şi cea mai mare gafă a primarului comunei Alexandru cel Bun!

În ceea ce priveşte datoriile societăţii nemţene, situaţia este chiar dezastruoasă. În condiţiile în care „Aqua Park” -ul funcţionează din iulie 2017, restanţele financiare au crescut cu aproape 50% faţă de finalul anului 2016. Astfel, în cererea introductivă se precizează că datoriile către bănci (garantate) se ridică la 2,23 milioane lei, iar cele faţă de creditorii chirografari ajung la 4,47 milioane lei. „Către bugetul consolidat al statului sunt restante obligaţii în valoare de 125.000 lei, din care 59.000 lei obligaţii curente, societatea fiind în imposibilitatea de a achita chiar şi sumele cuvenite bugetului, având toate conturile bancare blocate„, mai precizează debitoarea.

Parcă pentru a pune şi mai bine în evidenţă amploarea dezastrului, cererea introductivă mai vine cu o precizare: „societatea debitoare are în patrimoniu bunuri mobile şi imobile, de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, echipamente tehnologice şi birotică şi creanţe de recuperat de la debitori, în valoare de 470.764 lei„… adică sub 7% din masa credală!

Demn de remarcat la această sentinţă este şi faptul că debitoarea nu a reuşit să-şi impună administratorul judiciar… deşi a avut susţinerea „complicelui” SERV COM ALBUN SRL (CUI: 24796600), instanţa numind în această funcţie HODOŞ BUSINESS RECOVERY SPRL Târgu Mureş, practician propus de creditoarea AQUA AZUR SRL Constanţa (CUI: 24031012). Dacă alde ROTARU şi BĂTRÂNU nu reuşesc la Adunarea Creditorilor să schimbe administratorului judiciar… o să fie „distractivă” insolvenţa. (sursa foto: romania-turistica.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
AQUA PARK BLUE EDEN SA – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

AQUA PARK BLUE EDEN SA – Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CITIŢI ŞI:
Aşteptarea a luat sfârşit! AQUA PARK-ul din Neamţ a intrat în insolvenţă; administratorul judiciar este din Târgu Mureş

AM AVUT DREPTATE! Cesiunea acţiunilor AQUA PARK încheiată între MOLDOCOR-ul lui MIHAI BĂTRÂNU şi firma primăriei lui ION ROTARU a fost ILEGALĂ