Cum pui în cârca unor necăjiţi datorii de 4 milioane lei

Burning Man 2008, at Black Rock NV, on August 26, 2008.

Înfiinţată în 2004, POLIDAM-METAL SRL Greci (CUI: 16303272) a înregistrat o creştere importantă a cifrei de afaceri în 2008 şi una spectaculoasă în 2010, an în care a ajuns la 5,68 milioane lei, surprinzător fiind faptul că societatea nu a raportat angajaţi în niciunul din anii 2004-2010, deşi activitatea cu care se ocupă, „recuperarea materialelor reciclabile sortate”, nu se poate efectua de un calculator.

După ce au înregistrat o cifră de afaceri record, asociaţii bucureşteni Bogdan POLITE (49 de ani) şi Daniela POLITE (45 de ani) decid pe 29 decembrie 2010: „Se suspendă activitatea societăţii pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 29.12.2010 şi până la data de 29.12.2013″.

După doar două săptămâni, mai exact pe 14 ianuarie 2011, soţii POLITE „au hotărât dizolvarea societăţii întrucât societatea nu mai dispune de lichidităţi pentru a efectua acte şi fapte de comerţ” şi au mai decis ca „operaţiunile privind lichidarea judiciară a societăţii să fie realizate de domnul Niţă Constantin cu domiciliul în Târgovişte…”.

polidam-metal-7-ani-2010-w

Conform listelor cu datornici la bugetele de stat, publicate trimestrial la acea vreme, POLIDAM-METAL SRL Greci (CUI: 16303272) figura la data de 31 decembrie 2011 cu obligaţii restante la bugetul de stat în valoare de 2.656.397 lei, sumă defalcată astfel:

  • Impozit pe profit – 817.204 lei
  • TVA – 1.226.069 lei
  • Dobânzi şi penalităţi – 613.124 lei

La celelalte bugete (pensii şomaj, sănătate) nu figura cu datorii pentru că nu a raportat angajaţi.

Pe 12 martie 2012, cei doi POLITE horărăsc: „Se anulează integral (conform art. 231 alin.1 din Legea nr.31/1990) hotărârea AGA nr.23/14.01.2011, privind dizolvarea, lichidarea societăţii şi numirea lichidatorului, având în vedere faptul că nu s-a făcut nicio repartiţie din activul societăţii„. Nici nu aveau ce să împartă, în bilanţul pe 2010 (ultimul depus la Fisc) fiind înscrisă cifra 0 (zero) atât la active imobilizate, cât şi la circulante! În realitate, ei au anulat decizia cel mai probabil pentru că lichidatorul a descoperit datoria la Fisc, de peste 2,65 milioane lei.

Tot pe 12 martie 2012:

  • se efectuează o majorare de capital social şi intră în firmă doi noi asociaţi: Tite SCARLAT (47 de ani în prezent) cu domiciliul într-un sat din Teleorman şi Stelică NISTOR (56 de ani) dintr-un sat din judeţul Călăraşi
  • societatea îşi reia activitatea
  • cei doi POLITE sunt revocaţi din funcţia de administrator, iar atribuţiile sunt preluate de Tite SCARLAT

Pe 21 martie 2012, şmecherii POLITE se retrag din firmă şi cesionează părţile sociale celor doi necăjiţi, astfel că societatea dâmboviţeană rămâne numai în posesia lui SCARLAT şi NISTOR, cu deţineri egale, dar cu menţiunea că numai primul era administrator.

Abia în iunie 2013, Fiscul declară INACTIVĂ societatea POLIDAM-METAL SRL, iar în noiembrie 2014 Tribunalul Dâmboviţa a pronunţat hotărâre judecătorească de dizolvare. După încă aproape un an, în octombrie 2015, Registrul Comerţului Dâmboviţa a numit PROSOLVING SRL Tîrgovişte (Lucian STAN) în calitate de lichidator. Constatând că firma în lichidare are datorii de peste 40.000 lei, PROSOLVING SRL solicită şi obţine deschiderea procedurii de faliment prin procedură simplificată, pe 4 februarie 2016 (Dosar nr. 314/120/2016).

Şi de aici intră în rol incompetenţa sau reaua-credinţă a lichidatorului judiciar PROSOLVING SPRL Târgovişte. În cele peste 8 luni scurse de la deschiderea procedurii NU a publicat niciun raport de activitate sau raportul privind cauzele insolvenţei, deşi sentinţa judecătorului sindic Carmen Elena MIHĂLCIOIU spunea foarte clar: „un extras al acestuia urmând a fi publicat în BPI, în conformitate cu art. 59 al.1 si 2 din Legea 85/2014″. Mai mult, NU a publicat nicio convocare a Adunării Creditorilor şi niciun proces verbal al acestor întruniri.

Probabil Lucian STAN consideră că a făcut un mare efort şi o mare favoare prin faptul că a catadicsit să publice un tabel preliminar şi tabelul definitiv al creanţelor, document din care reiese că datoria către AJFP Dâmboviţa a crescut la 4.088.119 lei. În tabel este înscris şi creditorul Administraţia Fondului pentru Mediu, cu 104 lei!.

Lichidatorul judiciar nu s-a deranjat să verifice istoricul firmei, că altfel nu ar fi solicitat atragerea răspunderii personale împotriva lui Tite SCARLAT şi Vasile FOTEA. Nu ştiu cine e Vasile FOTEA şi de unde l-a cules lichidatorul Lucian STAN, în Monitorul Oficial nu a fost publicată nicio menţiune din care să reiasă că aceasta ar fi fost asociat sau administrator la POLIDAM-METAL SRL.

Procesul de atragere a răspunderii patrimoniale a celor doi, care constituie Dosarul asociat nr.314/120/2016/a1, are următorul termen de judecată (al treilea) pe 19 decembrie 2016, când ar trebui „să se administreze proba testimonială, respectiv audierea martorului propus de pârât” (nu se precizează care din cei doi pârâţi). Poate până atunci se lămureşte şi lichidatorul judiciar cine ar trebui să suporte datoria de 4 milioane lei! Domnule STAN, să am încredere că veţi comunica aceste informaţii judecătorului sindic sau să vă ajut eu?!

În ceea ce ii priveşte pe Daniela POLITE şi Bogdan POLITE, sunt bine. Chiar prea bine. Au o firmă relativ nouă (din 2014), cu afaceri de 20,8 milioane lei în 2015, tot pe domeniul deşeurilor. Masculul familiei mai are în portofoliu un faliment (încă neîncheiat) şi o reorganizare judiciară în curs, dar despre astea vorbim cu altă ocazie… (sursa foto: pinterest.com)