Fiscul acceptă o ţeapă de 9,49 milioane lei de la firma unor rromi, dar se ţigăneşte pentru câteva sute de lei la onorariul administratorului judiciar

tigani

AQUA CARN PROJECT SRL Grajduri (CUI: 27576464) a fost înfiinţată în octombrie 2010, de către Marius STĂNESCU (33 de ani în prezent) şi Maria STĂNESCU (31 de ani), cu menţiunea că masculul deţinea 95% din capitalul social şi era unic administrator. Sediul social a fost stabilit acasă la ţigan, dar interesant este faptul că partenera de afaceri figura la acea vreme cu domiciliul în satul Babana din judeţul Argeş.

Obiectul principal de activitate era comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne. Deşi nu aş fi crezut că poate exista cineva care să cumpere produse din carne de la firma oricărui STĂNESCU din Grajduri, AQUA CARN PROJECT SRL a raportat pentru două luni şi ceva de activitate din 2010 o cifră de afaceri de 225.933 lei şi un profit net de 40.569 lei.

Din 2011, nu s-a mai deranjat ţiganu’ să depună bilanţuri la Finanţe, probabil nici celelalte declaraţii fiscale, dar înregistrarea de TVA a firmei a fost anulată abia începând cu 1 februarie 2013, iar din mai 2013. a fost declarată INACTIVĂ. După 3 ani, pe 29 aprilie 2016, DGRFP-AJFP Iaşi, solicită deschiderea procedurii de insolvenţă. DE REŢINUT: deşi firma a fost declarată inactivă încă din 2013, ceea ce înseamnă că nu a mai depus declaraţiile fiscale cel puţin din 2012 (probabil nu a depus niciodată), nu s-a decis dizolvarea/lichidarea firmei!

În documentaţia depusă la Dosarul nr. 2598/99/2016, Fiscul a precizat că „debitorul înregistrează datorii la bugetul de stat în sumă totală de 9.493.135 lei, reprezentând obligaţii datorate bugetului consolidat al statului”, iar „în vederea recuperării acestor sume, organul fiscal a întreprins toate măsurile de executare silită prevăzute de O.G. nr.92/2003, însă nu s-au găsit în patrimoniul firmei bunuri şi nu s-au depistat conturi care să fie valorificate pentru acoperirea creanţei bugetare”.

Tribunalul Iaşi s-a gândit că nu e nicio grabă din moment ce Fiscul nu a făcut mai nimic de 3 ani şi a stabilit primul termen de judecată pe 21 septembrie 2016. Pentru că era o speţă „extraordinar de dificilă”, judecătorul sindic Mihaela CORUGĂ-BUTUCĂ – magistrat remunerat anul trecut cu 207.269 lei, adică o medie de aproape 3.900 euro/lună – a mai amânat pronunţarea de două ori, aşa că verdictul a venit abia pe 5 octombrie 2016: deschiderea procedurii generale de insolvenţă. Nu am înţeles de ce nu s-a intrat direct în faliment, dar… asta e!

Deşi Fiscul a fost creditorul care a solicitat insolvenţa încă din aprilie 2016, nu a propus un administrator judiciar, aşa că judecătorul sindic a numit în această funcţie practicianul SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY SPRL (Lenuţa BOICU), cu un onorariu iniţial de 1.000 lei/lună. Este drept că o remuneraţie de o asemenea valoare pare mare pentru o insolvenţă simplă, ca aceasta, dar probabil Mihaela CORUGĂ-BUTUCĂ, ţinând cont de specificul firmei debitoare, a inclus un spor de periculozitate şi toxicitate pentru administratorul judiciar!

Ce să vezi?! Fiscul, care a stat capră să i-o tragă un ţigan din Grajduri de 9,49 milioane de lei (sau de ori), nu a fost de acord cu alegerea instanţei şi cu onorariul stabilit, motiv pentru care a decis înlocuirea practicianului desemnat iniţial cu OMEGA SPRL, „iar pentru activitatea ce o va desfăşura în cadrul dosarului, aprobă un onorariu lunar de 350 lei şi un onorariu procentual de 1% din sumele ce se vor obţine din valorificarea bunurilor debitorului”.

Câtă generozitate! Procent de 1% din valorificarea bunurilor… care nu există, după cum a spus chiar Fiscul în cererea introductivă! Anunţul publicat în BPI şi asumat de „Şef Administraţie, ec. Paul Ciobanu”, pe lângă faptul că vorbeşte de lichidatori, nu de administratori judiciari, şi are numeroase greşeli „de redactare”, invocă o calitate discutabilă: „creditor majoritar, deţinând un procent de 100% din totalul creanţelor debitoarei”. Cine deţine 100% este (creditor) unic, nu majoritar, dar nu asta e problema. Din moment ce nu a fost întocmit tabelul preliminar al creanţelor, de unde ştie Fiscul ce cotă deţine?

Acest anunţ a fost publicat în BPI pe 2 noiembrie 2016, dar până acum nu există o confirmare a instanţei pentru înlocuirea administratorului judiciar desemnat iniţial.

Dacă din cauza acestor bâlbăieli nu se modifică termenele procedurii, creditorii se pot înscrie la masa credală până pe 29 noiembrie 2016, tabelul preliminar ar trebui publicat până cel tîrziu pe 19 decembrie 2016, iar prima şedinţă a Adunării Creditorilor este programată pe 5 ianuarie 2017, „în locaţia ce va fi stabilita de administratorul judiciar„. Între timp, s-a schimbat administratorul judiciar (?), aşa că locaţia comunicată de Lenuţa BOICU nu mai este valabilă.

Judecătorul sindic a fost prevăzător sau doar pasiv şi a programat următorul termen de judecată tocmai pe 15 februarie 2017, aşa că este timp suficient să se lămurească cine, ce şi cum se va ocupa de insolvenţă. (sursa foto: ziaruldeiasi.ro)