Datorii de 20 milioane lei la firma de construcţii deţinută de fiica lui MIRCEA SIMION VESCAN de la ARMAX GAZ; profit de 10 milioane lei în 2007 şi pierderi în 2016… la aceeaşi cifră de afaceri!

Societatea de construcţii ALDONA SRL Copşa Mică (CUI: 13515491) a fost înmatriculată pe 1 noiembrie 2010 şi este deţinută de Alina Roxana VESCAN (37 de ani), fiica lui Mircea Simion VESCAN (49 de ani), cel mai important acţionar (46%) şi preşedinte al Consiliului de Administraţie la ARMAX GAZ SA Mediaş (CUI: 803727) , în timp ce Dalina IFTINCĂ (50 de ani) îndeplineşte atribuţiile de administrator începând din iulie 2015.

Pe 31 iulie 2017, ALDONA SRL a solicitat protecţia Legii 85/2014, motivaţia pe larg fiind următoarea:

  • În ultimii 2 ani, activitatea societăţii s-a diminuat simţitor, din cauza micşorării volumului de lucrări de construcţii civile, industriale şi inginereşti licitate de autorităţile contractante. În aceste condiţii, cifra de afaceri pe anul 2016 a scăzut cu aproximativ 40% fata de anul precedent, iar marea pondere a lucrărilor executate în anul 2016 a constat în execuţia construcţiilor la unele staţii de uscare gaze naturale pentru SC ARMAX GAZ SA, cu beneficiarul final OMV PETROM, în baza unor contracte de lucrări, la cheie. Specificul acestor lucrări îl constituie tocmai preţul fix pe care beneficiarul îl plăteşte pentru lucrarea executată, indiferent de cheltuielile pe care le angajează executantul în realizarea lucrării.
  • O altă cauză a situaţiei financiare precare în care se afla societatea debitoare o constituie condiţiile impuse de băncile care au finanţat activitatea, respectiv BRD-GSG şi BANCA TRANSILVANIA, către care a rambursat 522.778 lei, respectiv 2.050.332 lei în exerciţiul financiar precedent.
  • În prezent, societatea nu a încheiat contracte al căror preţ să fie suficient pentru redresarea financiară, pe de-o parte din cauza lipsei cererii de lucrări de construcţii, pe de altă parte a preţurilor mici la care se adjudecă puţinele licitaţii din domeniu.
  • Astfel, se află în cazul unei insolvenţe prezumate, întrucât fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile ale societăţii, în suma totală de 19.827.626,07 lei.

Afirmaţiile debitoarei sunt susţinute de bilanţuri, dar demn de remarcat este faptul că cifra de afaceri de anul trecut a fost de 18,69 milioane lei, foarte apropiată de cea consemnată în 2007 – 18,64 milioane lei, numai că în urmă cu 10 ani a înregistrat un profit net de 10 milioane lei (54% din cifra de afaceri!), în timp ce anul 2016 a fost încheiat cu pierderi – o premieră în istoria firmei.

Judecătorul sindic Elena TRIF de la Tribunalul Sibiu a admis cererea pe 10 august 2017 şi a numit CITR FILIALA SIBIU SPRL în funcţia de administrator judiciar provizoriu, cu o remuneraţie iniţială de numai 800 lei/lună – Dosarul nr.4377/85/2017. Instanţa a mai stabilit că termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor este 25 septembrie 2017, iar prima Adunare a Creditorilor este programată pe 20 octombrie 2017, ora 12:00, la punctul de lucru al debitoarei ALDONA SRL situat în Mediaş, str.Aurel Vlaicu nr.35A, judeţul Sibiu. Următorul termen de judecată este programat pe 17 noiembrie 2017. (sursa foto: infoconstruct.ro)