DB PRECISION: Insolvenţă pe portalul instanţelor de judecată şi în notificarea administratorului judiciar, FALIMENT în sentinţa din BPI!

Pe data de 16 ianuarie 2018, societatea cu capital italian DB PRECISION SRL Oradea (CUI: 28116146) a depus la Tribunalul Bihor o cerere prin care a solicitat să intre sub incidenţa Legii 85/2014. Conform portalulului instanţelor de judecată – care publică „soluţia pe scurt”-, ar fi solicitat şi a obţinut deschiderea procedurii generale de insolvenţă – Dosarul nr. 101/111/2018. Problema este că în BPI (Buletinul Procedurilor de Insolvenţă) a fost publicată o sentinţă care, de la început şi până la sfârşit, vorbeşte de procedura simplificată de insolvenţă (faliment).

Mai mult, sentinţa din BPI – asumată de judecătorul sindic Florin BENDEA şi grefierul Alexandru SZABO – spune foarte clar că „dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului„, ceea ce înseamnă că nu e doar o „greşeală măruntă”, în sensul că a fost înlocuit (de 4 ori!) cuvântul „generală” cu „simplificată”, ci este o eroare majoră. Ori în BPI, ori pe portalul instanţelor de judecată.

Pe portal.just.ro, sentinţa sună cu totul altfel:

dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului DB PRECISION SRL. Ia act de intenţia debitorului de reorganizare, pe baza unui plan de reorganizare

Curios este faptul că sentinţa a fost pronunţată pe 19 ianuarie 2018 şi publicată (eronat sau nu) în BPI pe 31 ianuarie 2018 (pe site se presupune că a fost postată cel târziu pe 20 ianuarie 2018), iar până acum nu a apărut nicio erată (îndreptare eroare materială).

Notificarea publicată de SIS INSOLVENCY SPRL (Dana Liliana FILIMON), practicianul care se ocupă de procedură, susţine că s-a deschis procedura generală de insolvenţă, dar acest document a fost publicat pe 29 ianuarie 2018, înainte de sentinţa buclucaşă.

Interesant este că DB PRECISION SRL figurează la Registrul Comerţului ca fiind în insolvenţă, deşi teoretic această instituţie a primit sentinţa emisă de Tribunalul Bihor. Asta înseamnă că varianta trimisă spre publicare la BPI diferă de cea comunicată Oficiului Registrului Comerţului Bihor… deşi BPI este editat de Registrul Comerţului!

Indiferent de ce a decis judecătorul sindic Florin BENDEA, sigur este că termenul limită de înscriere la masa credală a fost fixat pentru data de 6 martie 2018, iar următorul termen de judecată în Dosarul nr.101/111/2018 a fost programat pe 18 aprilie 2018. (sursa foto: biznology.com)

DOCUMENTE ATAŞATE:
DB PRECISION SRL – Încheiere de deschidere a procedurii SSIMPLIFICATE de insolvenţă

DB PRECISION SRL – Notificare privind deschiderea procedurii GENERALE de insolvenţă