DEVA STEEL CORPORATION: Insolvenţă cu datorii declarate de 5,4 milioane lei; firma deţinută în acte de Irina Nicoleta LEU a înregistrat pierderi de 1,65 milioane lei în primele 9 luni din 2021

DEVA STEEL CORPORATION SRL Hunedoara (CUI/CIF: 35819580) a intrat în insolvenţă (la propria cerere), iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.2723/97/2021 a precizat că „la data de 30.09.2021, conform balanţei de verificare şi documentelor anexate, datoriile către furnizorii de marfă şi servicii sunt în valoare totală de 3.306.359,34 lei, datorii pentru care nu există disponibilităţile băneşti necesare achitării, credite pe rol la bănci în valoare totala de 1.781.701,20 lei, datorii către ANAF formate din datorii curente şi o eşalonare în valoare de 340.542,51 lei, iar asociatul unic deţine un capital social subscris şi vărsat în valoare de 1.898.680 lei”.

Debitoarea a mai precizat că „urmare a efectelor pandemiei de COVID-19, în piaţa de profil s-au înregistrat majorări masive la preturile de achiziţie a materiei prime specifice (mai mult decât dublu), care, coroborate cu doua contracte executate în cursul anului, care prevedeau preţuri negociate fixe, au generat la finalul lunii septembrie o pierdere de 1.650.526,87 lei, pierdere pe care nu o poate susţine şi nici acoperi, acesta fiind unicul motiv din cauza căruia în acest moment se află în situaţia insolvenţei”.

În cadrul procedurii generale, practicianul EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 10 ianuarie 2022 este termenul limită pentru înscrierea la masa credală.

Înfiinţată în martie 2016, societatea DEVA STEEL CORPORATION SRL este deţinută şi administrată de Irina Nicoleta LEU, iar pentru anul 2020 a raportat 63 de angajaţi, profit net de 34.859 lei, la o cifră de afaceri de 10.607.880 lei (în creştere cu un milion lei), datorii de 4.278.398 lei şi active circulante de 3.741.314 lei, din care stocuri de 2.458.393 lei. (sursa foto: facebook.com/DevaSteelCorporation)