PRIMA FOOD: Sentinţă de atragere a răspunderii personale împotriva lui IULIAN TĂRĂBOANŢĂ; ţeapa se ridică la 1,44 milioane lei… dar cel mai important creditor (619.020 lei) „a murit” între timp!

Înfiinţată în noiembrie 2011 cu scopul de a prelua afacerea de la falita DEMETRELA TRADING SRL (CUI: 6791087), firmă cu datorii oficiale de aproape un milion de euro pusă în cârca unei necăjite (detalii AICI), PRIMA FOOD SRL Iaşi (CUI: 29346283) a intrat în insolvenţă pe 27 iunie 2018, a trecut la faliment pe 17 aprilie 2019, iar acum procedura este aproape de final (s-a propus deja închiderea) – Dosarul nr.3559/99/2018.

Încă din iunie 2020, lichidatorul judiciar CII SUBŢIRELU IOLANDA a formulat cerere de atragere a răspunderii personale/patrimoniale împotriva fostului administrator Iulian TĂRĂBOANŢĂ (foto), principalele acuzaţii fiind următoarele:

  • administratorul societăţii debitoare nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, prin aceea că evidenţa financiar-contabilă a fost în mod intenţionat ţinută greşit;
  • deşi se afla în încetare de plăţi, pârâtul a dispus în interes personal continuarea activităţii care ducea în mod vădit debitoarea în insolvenţă; pârâtul a acceptat astfel ca datoriile să crească;
  • prin omisiunea informării organelor fiscale asupra activităţii derulate de debitoare, nedepunând raportările financiar-contabile, pârâtul nu s-a preocupat de gestionarea activităţii, încălcând prev. art.10 din legea 82/1991 precum şi art.201/ legea 31/1990;
  • modalitatea defectuoasă de ţinere a contabilităţii debitoarei denotă intenţia pârâtului de a-şi ascunde operaţiunile derulate, situaţia activului şi pasivului, modul de folosire a bunurilor şi capitalului societăţii

Pe data de 24 noiembrie 2021, judecătorul sindic Dan ARTENIE de la Tribunalul Iaşi a admis cererea şi a pronunţat următoarea sentinţă:

Stabileşte răspunderea personală a pârâtului Iulian TĂRĂBOANŢĂ pentru pasivul debitorului falit PRIMA FOOD SRL, în sensul că îl obligă să acopere pasivul debitoarei rezultând din tabelul definitiv al creanţelor

Ultimul tabel publicat de lichidatorul judiciar este din septembrie 2019 şi prezintă o masă credală de 1.440.162,48 lei… numai că firma ITIC GRUP SRL Iaşi (CUI/CIF: 35148612), cel mai mare creditor (619.020 lei), a fost radiată între timp.

De fapt, ITIC GRUP SRL este tot o golănie a lui TĂRĂBOANŢĂ (în cârdăşie cu Ciprian Gabriel IONESCU), fiind firma pe care au fost angajaţi cei care lucrau pentru pizzeriile PRIMA FOOD şi pentru care nu au fost achitate impozitul şi contribuţiile la stat – detalii AICI.

Sentinţa de atragere a răspunderii nu este definitivă şi a fost deja atacată cu apel de „condamnatul” Iulian TĂRĂBOANŢĂ… individ care la ora actuală mai este asociat şi administrator la o singură firmă activă – SWEET CULINARIA SRL Iaşi (CUI/CIF: 38892764).