Dezastru la IDP GORJ: Veniturile au scăzut la 15,75% în doi ani; prejudiciu de 3,9 milioane lei în urma unor asocieri; creanţe incerte de 4,4 milioane lei şi datorii de 6,4 milioane lei; cel mai mare creditor este… un restaurant!

ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SA Târgu Jiu (CUI: 15112169) a fost înfiinţată în ianuarie 1969 sub denumirea Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Gorj, în iunie 1996 a devenit REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI Gorj, iar din decembrie 2002 a devenit societate comercială, unicul acţionar fiind Judeţul Gorj.

Imediat după Paşti, societatea gorjeană şi-a recunoscut starea de incapacitate de plată (şi incompetenţa managerială) şi a depus la Tribunalul Gorj o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă. În documentaţia depusă la Dosarul nr.1248/95/2018, debitoarea a precizat că valoarea datoriilor certe, lichide şi exigibile este de 6.842.625,35 lei.

Administratorul judiciar provizoriu CONSULTING COMPANY IPURL Târgu Jiu (Emanoil CIOBANU), practician remunerat în această cauză cu 5.000 lei/lună, a publicat ieri, 17 iulie 2018, tabelul preliminar al creanţelor, iar acesta prezintă o masa credală acceptată din prima de 6.355.521,69 lei.

Curios este faptul că cea mai mare creanţă, de 1,82 milioane lei, este deţinută de ONZE CHEMICAL SRL (CUI: 14755301), firmă care are ca obiect principal de activitate „Restaurante” (Cod CAEN: 5610), fiind vorba, de fapt, de o pensiune (un hotel) din Cluj-Napoca. Această creanţă este teoretic garantată şi a fost recunoscută de instanţă încă din noiembrie 2016!

Deşi masa credală nu pare de speriat dacă ne raportăm la o firmă care în 2015 a avut o cifră de afaceri de 36,29 milioane lei, situaţia actuală este dezastruoasă, după cum reiese şi din raportul privind cauzele insolvenţei, document în care, printre altele, administratorul judiciarul face şi următoarele precizări:

  • La intrarea în procedura insolvenţei, societatea debitoare avea 84 de salariaţi activi (faţă de 112 anul trecut sau 315 în 2015)
  • Veniturile totale în anul 2017 au reprezentat doar 15,75% din cele obţinute în 2015 (9.290.334 lei, faţă de 58.975.692 lei)
  • În primele trei luni ale anului 2018, debitorul a obţinut venituri totale de doar 13.676,21 lei
  • În urma unor asocieri cu societăţile CONSTRUCT CO. GROUP SRL (CUI: 3647983) şi SHELTER CONSTRUCT SRL, devenită ulterior SMART BUILDING PROJECT SRL (CUI: 25492847), a rezultat prejudicierea debitorului cu 3.891.608,87 lei (exclusiv TVA)
  • În privinţa creanţelor, suma de 4.418.177,65 lei este reprezentată de clienţi incerţi sau în litigiu

În ciuda acestor rezultate care demonstrează cel puţin un management defectuos, administratorul judiciar apreciază că „apariţia stării de insolvenţă nu este imputabilă membrilor organelor de conducere ale debitorului” şi cu jumătate de gură spune că „există o posibilitate de reorganizare a activităţii„… dar cu menţiunea că „este necesar a se lua de urgenţă măsuri pentru finanţarea activităţii, debitorul confruntându-se cu lipsa capitalului de lucru”. Altfel spus, să bage CJ Gorj nişte bani!

Pentru data de 23 iulie 2017, ora 12:00 (oră modificată faţă de cea comunicată iniţial, în notificare), este convocată prima Adunare a Creditorilor, care urmează să aleagă Comitetul Creditorilor (din 5 membri) şi să confirme/infirme administratorul judiciar, care solicită (în continuare) un onorariu de 5.000 lei/lună – „fundamentat pe gradul de complexitate a activităţii ce urmează a fi desfăşurată de administratorul judiciar, având în vedere numărul de salariaţi ai debitorului, riscul privind conflictele de muncă, cifra de afaceri pe ultimii trei ani, valoarea totală a datoriilor şi numărul creditorilor, valoarea creanţelor si numărul debitorilor, valoarea patrimoniului, natura activelor şi riscurile legate de conservarea lor”.

Demn de semnalat este şi faptul că, la termenul din 19 iunie 2018, Tribunalul Gorj a dispus, la cererea practicianului, „ridicarea parţială a dreptului de administrare al debitorului, în sensul ca toate plăţile efectuate de debitor să fie dispuse de administratorul judiciar„!

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.1248/95/2018, al debitoarei ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SA Târgu Jiu, este programat pe 25 septembrie 2018. (sursa foto: longfordlandscape.com)

DOCUMENTE ATAŞATE:
ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SA – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SA – Tabel preliminar al creanţelor

ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SA – Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă