Dezastrul BLUE AIR AVIATION: Peste 450 de creditori au invocat creanţe de 2,73 MILIARDE LEI; salariile neplătite depăşesc 19 milioane lei… şi au fost calculate doar restanţele pentru iunie-septembrie 2022 (documente ataşate: Tabelul preliminar şi Raport de activitate)

BLUE AIR AVIATION SA București (CUI/CIF: 31525574), societate numită anterior BLUE AIR – AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, a intrat în insolvenţă pe 21 martie 2023 (oficial la popria cerere), după ce a dat-o în bară cu procedura de concordat preventiv – Dosar nr.8307/3/2023.

În sentinţa de deschidere a procedurii generale se preciza că «datoriile societăţii se ridicau la data de 28.02.2023 la suma totală de aproximativ 300.000.000 euro», iar «potrivit situaţiilor financiare la 30.09.2022 se constată dezechilibrul financiar pe termen scurt în cuantum de 1.028.693.560 lei, valoare negativă; astfel, datoriile curente ale societăţii sunt excedentare activelor curente, fapt ce a dus la incapacitatea de plată a societăţii».

Cu 3 zile întârziere faţă de termenul prelungit, administratorul judiciar provizoriu (consorţiul format din INFINEXA RESTRUCTURING SPRL şi MUŞAT & ASOCIATII – RESTRUCTURING\INSOLVENCY SPRL) a reuşit să publice Tabelul preliminar al creanţelor. O BIJUTERIE!

Peste 450 de creditori au revendicat 2,73 MILIARDE LEI, administratorul judiciar a acceptat din prima 2,14 MILIARDE LEI… vor fi de judecat contestaţii şi la anu’!

Vă las Dumneavoastră, cititorilor, plăcerea de a parcurge lista… şi menţionez doar valoarea creanţelor salariale19.334.075 lei, aceasta reprezentând «drepturile salariale aferente lunilor iunie, iulie, august şi septembrie 2022»… iar «restul sumelor datorate până la data deschiderii procedurii, respectiv 21.03.2023 (inclusiv cele rezultate din hotărâri judecătoreşti aferente litigiilor de muncă), urmează a fi actualizate din oficiu de către administratorul judiciar pe măsură ce acestea vor fi calculate şi introduse în contabilitatea societăţii».

Administratorul judiciar provizoriu a publicat şi un Raport de activitate… din care reiese foarte clar că debitoarea BLUE AIR AVIATION SA este în faliment nedeclarat, penibil fiind modul în care se scuză pentru neîntocmirea Raportului privind cauzele insolvenţei:

La acest moment analiza administratorului judiciar este finalizată, însă pentru a ne asigura de adoptarea unor concluzii corecte şi echidistante şi pentru analizarea exhaustivă a tuturor documentelor prezentate, respectiv pentru transparenţa procedurii şi respectarea drepturilor acţionarilor, administratorul judiciar a solicitat clarificări cu privire la aspectele identificate în urma analizei, respectiv a solicitat acţionarului majoritar al societăţii (Statul Român – n.r.) să comunice care este perspectiva BLUE AIR privind şansele reale de reorganizare ale societăţii, respectiv punctul de vedere al acţionarilor societăţii reprezentaţi prin administratorul special, raportat la situaţia actuală a debitorului

Prima Adunare a Creditorilor BLUE AIR AVIATION SA a fost convocată pe 30 iunie 2023, ora 14:00, la sediul Hotel PULLMAN, World Trade Center Bucharest, sala Beijing-Vienna (Bucureşti, Piaţa Montreal nr.10, sector 1), iar următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.8307/3/2023 este programat pe 14 noiembrie 2023.

DOCUMENTE ATAŞAT:
BLUE AIR AVIATION SA – Tabel preliminar al creanţelor

BLUE AIR AVIATION SA – Raport de activitate al administratorului judiciar (iunie 2023)

CITIŢI ŞI:
Insolvenţa BLUE AIR AVIATION: Debitoarea a declarat datorii de 300 MILIOANE EURO… şi capitaluri negative de peste UN MILIARD DE LEI; termenele procedurii au fost majorate (document ataşat: Sentinţa de deschidere a procedurii generale)