Dragoş Florin ANDRIEŞ trebuie să acopere ţeapa trasă USAMV şi Fiscului de ADF GRUP INVEST

Înfiinţată în 2006 de Dragoş Florin ANDRIEŞ, societatea ADF GRUP INVEST SRL Iaşi (CUI/CIF: 18573590) nu a mai depus bilanţul anual la Fisc începând cu 2014, iar pe 11 decembrie 2019 a intrat direct în faliment, la solicitarea creditoarei Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi – Dosar nr.5950/99/2019.

De la bun început, lichidatorul judiciar C.I.I. BURCOVEANU LAURA MIHAELA a anunţat că „nu va promova cerere de atragere a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale debitoarei”, pentru că „în lipsa oricăror documente financiar-contabile, nu au putut fi identificate cauzele care au condus la falimentul debitoarei” şi a propus închiderea procedurii în primul raport pe care l-a întocmit… chiar înainte de prima Adunare a Creditorilor!

Conform tabelului definitiv al creanţelor, ADF GRUP INVEST SRL a tras o ţeapă de 238.010,33 lei, „beneficiari” fiind USAMV Iaşi – 150.377,33 lei şi AJFP Iaşi – 87.633 lei. Cei doi creditori au considerat că se impune formularea unei cereri de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva fostului administrator şi au convenit ca acest demers juridic să fie iniţiat de Fisc. Astfel s-a constituit Dosarul nr. 5950/99/2019/a1iar ieri, 16 iulie 2020, Tribunalul Iaşi a pronunţat sentinţa:

Stabileşte răspunderea personală a pârâtului ANDRIEŞ DRAGOŞ-FLORIN pentru pasivul debitorului falit ADF GRUP INVEST SRL, în sensul că obligă pârâtul să acopere pasivul rămas neacoperit al debitoarei, in sumă de 238.010,33 lei

Sentinţa nu este definitivă şi foarte probabil va fi atacată cu apel, „condamnatul” având o experienţă (fericită) în acest sens, la primul faliment din portofoliu, cel al societăţii SALES EXPERT SRL Iaşi (CUI/CIF: 18564045). În acest caz, Fiscul a fost singurul „sponsor”, cu 93.724 lei, şi a formulat cerere de atragere a răspunderii personale, care a fost admisă de Tribunalul Iaşi… dar pârâtul ANDRIEŞ a avut câştig de cauză în apel.

La ora actuală, Dragoş Florin ANDRIEŞ este asociat la AXA MODELS SRL (CUI/CIF: 25669745) şi la CITY FEST SRL (CUI/CIF: 37458229). Înfiinţată în aprilie 2017, CITY FEST SRL este administrată de ANDRIEŞ… şi a fost declarată INACTIVĂ de către AJFP Iaşi în mai 2018. (sursa foto: facebook.com/uaiasi)