Extinderea PALAS – un PROIECT PĂGUBOS pentru istoria şi turismul oraşului

Peste o sută de personalităţi – în special din Capitala Moldovei – au semnat o scrisoare deschisă adresată autorităţilor şi comunităţii locale în care atrag atenţia că proiectul de modernizare a zonei Palatul Culturii va afecta negativ zona istorică. Redau integral scrisoarea deschisă, cu menţiunea că sublinierile şi titlul îmi aparţin.

SCRISOARE DESCHISĂ,

În peisajul urban românesc contemporan, Iaşul s-a impus ca un oraş special, datorită istoriei întinsă vreme de peste şase secole, dar şi monumentelor sale. De la Palatul Culturii, ridicat pe locul vechilor palate şi curţi domneşti din perioada medievală şi modernă, la casele boiereşti de factură neo-clasică, de la bijuterii arhitectonice, precum bisericile Trei Ierarhi şi Golia, la maiestuoasa clădire a Mitropoliei, de la frumoasa Universitate din Copou la elegantul Teatru Naţional, Iaşul a adunat o zestre de patrimoniu unică, fiind din acest punct de vedere cel mai important centru al ţării, după Bucureşti.

Ultimii ani au reprezentat o perioadă de dezvoltare economică, necesară pentru un oraş de talia Iaşului, o dezvoltare care însă începe să lase o urmă nedorită asupra monumentelor urbei. Au fost propuse şi puse în practică diferite proiecte imobiliare, menite să răspundă cererii continue de locuinţe şi spaţii de afaceri sau birouri.

Din păcate, nu toate au avut coerenţa necesară, nefiind integrate într-un plan sistematizat, impactul asupra peisajului urban fiind unul mai degrabă negativ, în condiţiile în care Iaşul nu are nici în prezent un Plan de Urbanism General aprobat.

Recent, o cunoscută companie privată din oraş a propus un proiect de mare anvergură care urmează să afecteze negativ trei dintre cele mai importante monumente ale Iaşului, simboluri nu numai istorice, ci şi arhitecturale, culturale, religioase şi vizuale, Palatul Culturii, biserica Trei Ierarhi şi Catedrala veche RomanoCatolică. Grupul Iulius vizează ridicarea unui ansamblu de birouri şi locuinţe în zona de vale a oraşului, de o parte şi de alta a străzii Sf.Andrei, ansamblu care va avea drept clădire pivot un bloc turn cu nu mai puţin de 27 de etaje. Acest bloc urmează să fie construit la o distanţă de 160 de metri de Palat, respectiv 170 de metri de ctitoria lui Vasile Lupu şi 200 de metri de Catedrala veche Romano-Catolică.

Cu toate asigurările date de investitor, care susţine că vizibilitatea asupra acestor clădiri istorice nu va fi afectată, nu putem fi de acord cu această propunere, motivul principal fiind acela că vorbim de monumente categoria A, care vor fi practic puse în umbră de acest bloc turn, raportul de înălţime dintre acestea fiind net în defavoarea monumentelor. În plus, nu a fost solicitat punctul de vedere al specialiştilor în patrimoniu, istorie, geografie, arhitectură şi urbanism, la fel cum nu a existat nici o dezbatere publică pe acest subiect, neluându-se în considerare impactul proiectului propus.

Un alt bloc turn, de înălţime apropiată, urmează să fie ridicat în partea de sud-est a Palatului, afectând semnificativ un alt monument istoric şi religios, biserica Sf. Lazăr. De asemenea, se propun extinderi în faţa Teatrului Luceafărul care anulează perspectiva gândită de arhitecţi acum 40 de ani pe direcţia Teatru-Palat, în cadrul unui proiect care a fost apreciat public la acea vreme.

Complexul Palas a inclus spre esplanadă o aliniere a faţadelor cu Palatul, prin urmare nu înţelegem de ce se doreşte anularea acesteia acum. Ne întrebăm, de asemenea, cum a ajuns acest proiect în faza curentă şi când au stabilit Consiliul Local şi Primăria oportunitatea acestei investiţii pentru oraş, mai ales în cazul în care avem de-a face cu modificări la o înţelegere stabilită în alţi termeni acum mai bine de un deceniu.

Solicităm factorilor de decizie implicaţi în aprobarea acestui proiect, Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean, Primăria Iaşi şi Consiliul Local Iaşi, alături de compania Iulius, să nu aprobe acest proiect, păgubos pentru istoria, dar şi turismul oraşului, pe termen mediu şi lung. Ne dorim dezvoltare economică, dar una sustenabilă, fără afectarea acestui preţios patrimoniu de valoare naţională şi internaţională.

Subliniem faptul că nu urmărim oprirea investiţiilor în zona de vale a Iaşului, ci doar sistematizarea şi mai buna organizare a acestora, cu respectarea perspectivei asupra şirului de monumente de pe cornişa oraşului – unde adăugăm şi ansamblul Mitropoliei – şi punerea în valoare a patrimoniului istoric existent. Creşterea, dezvoltarea reprezintă fenomene fireşti şi necesare pentru oraş, dar nu cu orice preţ.

Nu dorim ca Palatul Culturii – depozitar al unor importante fragmente din tezaurul istoric şi cultural din Moldova, şi biserica Trei Ierarhi – loc de veci al unor personalităţi marcante ale istoriei românilor, precum Alexandru Ioan Cuza, Vasile Lupu şi Dimitrie Cantemir, să devină nişte anexe în peisajul urban al Iaşilor epocii contemporane. Solicităm respectarea punctului de vedere al specialiştilor în patrimoniu din Iaşi, care nu au fost consultaţi pe traseul aprobării acestui proiect.

Solicităm renunţarea la ideea amplasării unor blocuri de mare înălţime în zona centrului istoric; acestea pot fi ridicate în alte zone ale oraşului. Solicităm o dezbatere publică privitoare la acest proiect, dar şi la altele, care afectează dezvoltarea urbanistică echilibrată a Iaşului.

Solicităm aprobarea cât mai rapidă a Planului de Urbanism General al municipiului Iaşi, document fără de care oraşul evoluează într-un mod necontrolat. Solicităm respect faţă de trecutul oraşului, responsabilitate faţă de prezent şi viziune pentru viitor.

Iaşi, 2 decembrie 2019

 • Laurenţiu Rădvan, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Victor Spinei, profesor universitar, membru al Academiei Române
 • Ioan Caproşu, profesor universitar, membru de onoare al Academiei Române
 • Ştefan Sorin Gorovei, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC)
 • Alexandru-Florin Platon, profesor universitar, UAIC
 • Dan Dumitru Iacob, cercetător ştiinţific I, preşedintele Comisiei de Istorie a Oraşelor din România
 • Mihai Bulai, geograf, Iaşi.travel
 • Neculai Bolohan, conferenţiar universitar, UAIC, membru al Comisiei Naţionale de Arheologie
 • George Pleşu, manager cultural, preşedinte Asociaţia Culturală AltIaşi
 • Maria Magdalena Szekely, profesor universitar, UAIC
 • Dorin Dobrincu, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
 • Gheorghe Durac, profesor universitar, UAIC
 • Nelu Zugravu, profesor universitar, UAIC
 • Laurenţiu Şoitu, profesor universitar, UAIC
 • Victor Munteanu, şef Muzeul Etnografic al Moldovei, Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi
 • Marius Bălan, conferenţiar universitar, UAIC
 • Cristian Ploscaru, conferenţiar universitar, UAIC
 • Alexandrina Dinga, activist civic
 • Vasile Cotiugă, conferenţiar universitar, UAIC
 • Mădălin Văleanu, cercetător ştiinţific I, Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi
 • Marcel Lutic, Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi
 • Teodor Octavian Gheorghiu, arhitect, vicepreşedinte al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România
 • Horia Moldovan, conferenţiar, arhitect, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
 • Bogdan Creţu, profesor universitar, UAIC, director al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Iaşi
 • Silviu Gurlui, conferenţiar universitar, UAIC
 • Dan Perjovschi, artist vizual
 • Dan Lungu, scriitor
 • Marius Chivu, scriitor
 • Grigore Ilisei, scriitor
 • Dragoş Galben, specialist IT
 • Ioan Stoleru, jurnalist freelance / profesor asociat UAIC
 • Iosif Prodan, jurnalist cultural
 • Adriana Gheorghiescu, arhitect
 • Ştefan Constantinescu, regizor
 • Tiberiu Teodor-Stanciu, arhitect
 • Ramona Costea, arhitect
 • Mihaela Criticos, conferenţiar, arhitect, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
 • Antonio Patraş, profesor universitar, UAIC
 • Teodora Ghiviriga, conferenţiar universitar, UAIC
 • Cristina Zamfirescu, jurnalist
 • Sorin Simon, consilier juridic
 • Elena Moşuc, soprană
 • Sorin Iftimi
 • Ovidiu Călţun
 • Florin Curta, profesor universitar, University of Florida, SUA
 • Liviu Giosan, cercetător, Woods Hole Oceanographic Institution, Massachusetts, SUA
 • Hans-Christian Maner, profesor universitar, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germania
 • Vladimir Agrigoroaei, cercetător, Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers, Franţa
 • Ionuţ Nistor, conferenţiar universitar, UAIC
 • Ovidiu Buruiană, conferenţiar universitar, UAIC
 • Mihai Chiper, cercetător ştiinţific II, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
 • Flavius Solomon, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
 • Ludmila Pîrnău, cercetător ştiinţific, Institutul de Arheologie din Iaşi
  Claudiu Topor, conferenţiar universitar, UAIC
 • Adrian Viţalaru, conferenţiar universitar, UAIC
 • Cosmin Mihuţ, asistent universitar, UAIC
 • Mircea Ghenghea, cercetător ştiinţific III, UAIC
 • Iulia Dumitrache, cercetător ştiinţific III, UAIC
 • Paul Nistor, cercetător ştiinţific II, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
 • Cristina Preutu, lector universitar, UAIC
 • Alexandru Aioanei, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
 • Mariana Şlapac, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău
 • Sergiu Musteaţă, profesor universitar, Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
 • Sergius Ciocanu, profesor, Universitatea Tehnică a Moldovei/Institutul Patrimoniului Cultural din Chişinău
 • Sorin Andrian, profesor universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi
 • Gabriel Săndulache, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 • Dumitru Olar, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 • Adrian Crupa, lector universitar, UAIC
 • Adrian Muraru, conferenţiar universitar, UAIC
 • Irina Calotă, arhitect, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
 • Alexandra Teodor, arhitect, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
 • Panaite Nica, profesor universitar, UAIC
 • Corneliu Bîlbă, profesor universitar, UAIC
 • Radu Pîrnău, cercetător ştiinţific, Academia Română
 • Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, profesor universitar, UAIC
 • Angelica-Nicoleta Neculaesei, conferenţiar universitar, UAIC
 • Bogdan Gabriel Zugravu, conferenţiar universitar, UAIC
 • Alexandru Gavriş, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
 • Andi Mihalache, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
 • Mircea Păduraru, lector universitar, UAIC
 • Doina Fotache, profesor universitar, UAIC
 • Dragoş Neamu, muzeograf
 • Ion Ignat, profesor universitar, UAIC
 • Mihai Mîrza, Arhivele Naţionale Iaşi
 • Cătălin Botoşineanu, Arhivele Naţionale Iaşi
 • Mircea Ciubotaru, profesor universitar, cercetător ştiinţific I, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
 • Florea Ioncioaia, istoric, UAIC
 • Roxana Curcă, conferenţiar universitar, UAIC
 • Augustin Guriţă, lector universitar, UAIC
 • Mihai Amăriuţei, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
 • Elena Bedreag, cercetător ştiinţific III, Institutul de Istorie „N. Iorga” Bucureşti
 • Lidia Cotovanu, cercetător ştiinţific III, Institutul de Istorie „N. Iorga” Bucureşti
 • Andrei Ionuţ Apopei, conferenţiar universitar, UAIC
 • Traian Gavriloaiei, conferenţiar universitar, UAIC
 • Matei Bejenaru, artist vizual, profesor, Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi
 • Cristina Irimia, traducător, Iaşi
 • Emilia Homutescu, inginer, Iaşi
 • Adrian Homutescu, inginer, Iaşi
 • Sorina Bălănescu, profesor universitar
 • Leonte Ivanov, profesor universitar, UAIC
 • Ionel Boamfă, lector universitar, UAIC
 • Mihai Dinu Gheorghiu, profesor universitar, UAIC
 • Sorina Chiper, lector universitar, UAIC
 • Adina Ciubotariu, cercetător ştiinţific II, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
 • Mihai-Bogdan Atanasiu, cercetător ştiinţific III, UAIC
 • Lucel Sirghi, profesor universitar, UAIC
 • Cristian Nicolae Ungureanu, conferenţiar universitar, Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi
 • Ana-Maria Ţepordei, lector universitar, UAIC
 • Marina Vraciu, conferenţiar universitar, UAIC
 • Valeriu Dornescu, conferenţiar universitar, UAIC
 • Ina Chirilă, Arhivele Naţionale Iaşi
 • Dumitru Vitcu, profesor universitar, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
 • Bogdan Schipor, cercetător ştiinţific II, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi
 • Ana-Maria Gînsac, cercetător ştiinţific II, UAIC
 • Ana-Maria Constantinovici, lector universitar, UAIC
 • Gelu Bourceanu, profesor universitar, UAIC
 • Octavian Onici, lector universitar, UAIC
 • Andrei Stipiuc, asistent universitar, UAIC