FC RAPID: lichidatorul judiciar a contestat în instanţă decizia de cesionare a drepturilor TV pentru plata restanţelor salariale

RAPIDww

La FOTBAL CLUB RAPID SA Bucureşti (CUI: 18536665), societatea care a intrat recent în faliment, Comitetul Creditorilor este format din AZUGA WATERS SRL (CUI 4017021), reprezentată de obicei de Violeta MORARU, plus Maria DINCĂ şi Ioan Adrian IRIMEŞ.

Pe data de 9 iunie 2016, acest Comitet al Creditorilor s-a întrunit având o ordine de zi generoasă, primul punct fiind „Aprobare contracte de cesiune între FC RAPID şi LPF pentru toti salariaţii şi jucători, antrenori pentru plata drepturilor salariale – numai salariile, din prima tranşă ce se va incasa de la LPF urmând ca bonusurile sa se plătească din tranşa a 2-a din drepturile de televiziune.

După cum se poate observa din această formulare, prima tranşă a drepturilor TV acoperă doar salariile, bonusurile pentru promovarea în Liga I urmând să fie achitate anul viitor!

Deşi această cesiune pare a fi o garanţie a plăţii restanţelor salariale, în realitate este o golănie menită a evita achitarea altor restanţe, mai vechi decât cele salariale.

Dintre cei 3 membri ai Comitetului Creditorilor, doar Maria DINCĂ pare a fi cu capul pe umeri, aceasta precizând că „modalitatea de plată a drepturilor salariale rezultate din executarea contractelor individuale de muncă / convenţii civile este de competenţa managementului societăţii„.

Şi C.I.I. BRIHAC AUREL (administrator judiciar la acea dată, lichidator judiciar în prezent) a atras atenţia că „prin încercarea de a se cesiona sumele pe care clubul le are de încasat de la LPF, ce provin din drepturile de televizare aferente promovării în Liga 1, către toti salariaţii, jucătorii şi antrenorii clubului, astfel încât aceste sume să nu fie virate în contul colector al societăţii, se încearcă astfel eludarea încasărilor şi nerespectarea ordinii de plată a creditorilor curenţi şi restanţi, conform prevederilor Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei”. Deşi a precizat foarte clar că „aprobarea plăţilor nu poate fi preferenţială, în detrimentul celorlalţi creditori”, Aurel BRIHAC nu a fost luat în seamă de basarabeanca Violeta MORARU şi românul Ioan Adrian IRIMEŞ, astfel că teoretic a fost aprobată această cesiune.

Administratorul judiciar mai precizează în procesul verbal al Comitetului Creditorilor că „pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi privind organigrama şi externalizarea serviciilor Fan Shopului şi a vânzării de bilete, nu a fost prezentată componenţa organigramei, funcţiile şi sumele privind cheltuielile ce decurg din angajarea personalului necesar pentru desfăşurarea activităţii clubului şi nu se respectă procedura de selecţie a ofertelor, privind externalizarea serviciilor, pentru alegerea ofertelor cele mai avantajoase din punct de vedere economic”. Cu toate acestea basarabeanca MORARU şi sluga IRIMEŞ au aprobat toate punctele de pe ordinea de zi!

În aceste condiţii, lui Aurel BRIHAC nu i-a rămas decât varianta contestării în instanţă a deciziilor Comitetului Creditorilor din 9 iunie 2016, concretizată prin deschiderea Dosarului nr.22581/3/2016 de la Tribunalul Bucureşti. Din păcate, primul termen de judecată este programat tocmai pe 30 septembrie 2016, ceea ce teoretic înseamnă că eventualii bani din drepturi TV nu vor putea fi utilizaţi până la decizia instanţei.

Totuşi, există o şansă mare ca situaţia dreptulor TV să fie tranşată mult mai repede… chiar astăzi, dacă FRF şi LPF decid că RAPID nu poate juca în LigaI! (sursa foto: facebook.com/Bucharest1923)

 

DOCUMENT ATAŞAT:
FC RAPID – proces verbal Comitetul Creditorilor (9 iunie 2016)