Fiscul „a trimis la podea” debitoarea CONDMAG cu o cerere de faliment… admisă de Tribunalul Braşov

Controlat de Gheorghe CĂLBUREAN (60 de ani, fost director ROMGAZ) prin intermediul DAFORA SA Mediaş (CUI: 7203436), constructorul de conducte petroliere şi de gaze CONDMAG SA Braşov (CUI: 1100008) a intrat în insolvenţă pe data de 20 iulie 2015, după ce în 2012-2014 a înregistrat pierderi cumulate de peste 60 milioane lei – Dosarul nr.2899/62/2015.

Conform tabelului definitiv rectificat/completat al creanţelor, publicat în iulie 2017, masa credală se ridică la 147,9 milioane lei, cel mai important creditor fiind ROMGAZ SA, cu 83,23 milioane lei – „creanţă chirografară admisă sub condiţia pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive care stabilesc cuantumul obligaţIilor de plată în sarcina CONDMAG SA în următoarele dosare: 8258/62/2013, 8259/62/2013 şi 8260/62/2013”. În acest tabel, ANAF figurează cu o creanţă teoretic garantată de 3.168.647 lei şi una bugetară de 1.564.846 lei.

Pe 27 aprilie 2017, debitoarea SC CONDMAG SA a depus la dosar un plan de reorganizare, iar pe 24 mai 2017 a avut loc Adunarea Creditorilor, „în care a fost votat pozitiv acest plan de reorganizare de către două dintre cele patru categorii de creanţe înscrise în tabelul definitiv, cu un procent de 31,2666% din valoarea masei credale„, după cum se precizează în unul din documentele depuse la Dosarul de insolvenţă nr.2899/62/2015.

Curios este faptul că Fiscul, prin AJFP Braşov, nici măcar nu a aşteptat discutarea şi votarea planului de reorganizare, ci a depus cerere de deschidere a procedurii de faliment încă de pe 28 aprilie 2017, invocând „o creanţă în cuantum de 5.114.577 lei, certă, lichidă si exigibilă, născută ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, constând în obligaţii fiscale curente, rezultate din desfăsurarea activităţii curente”.

AJFP a mai precizat că, pe 25 august 2016, a formulat o cerere de plată pentru o creanţă de 2.428.597 lei, recunoscută de administratorul judiciar ROMINSOLV SPRL prin adresa nr.12861/17.11.2016, care nu a fost urmtă de efectuarea plăţii, aşa cum ar fi fost normal.

Chiar dacă a contestat valoarea creanţei curente (de 5,11 milioane lei) şi a încercat să-şi demonstreze bunele intenţii prin câteva plăţi parţiale – 235.000 lei în septembrie 2017, 533.000 lei în octombrie şi 260.000 către creditorii bugetari locali – debitoarea CONDMAG SA nu a reuşit să convingă judecătorul sindic Andreea Cătălina ONCIOIU de la Tribunalul Braşov, magistrat care, pe 21 noiembrie 2017, a dispus deschiderea procedurii generale de faliment… şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei

Salarii întârziate cu o lună şi aproape o treime din creanţele curente neachitate

În încercarea de a evita această decizie, administratorul judiciar ROMINSOLV SPRL a venit cu două precizări care arată modul (mizerabil) în care practicianul tratează problema onorării obligaţiilor financiare curente:

  • salariaţii sunt relativ la zi, au doar o lună restantă şi pe măsură ce se încasează se vor plăti
  • creanţele curente în sumă de 26.447.544,29 lei au fost achitate în proporţie de 68,35%

Referitor la aceste baliverne turnate de ROMINSOLV SPRL, judecătorul sindic a avut cu următoarea reacţie:

Nu au nicio relevanţă aspectele invocate de administratorul judiciar în susţinerea confirmării planului de reorganizare, referitoare la faptul că debitoarea face eforturi de plată a creanţelor curente, că aceasta are încheiate contracte noi sau că a promovat acţiuni de recuperare a creanţelor proprii. Cât timp aceasta are datorii curente neachitate extrem de mari, care se acumulează în continuare (creditorul fiscal invocă o creanţă de încă circa 5.000.000 lei, nerecunoscută de administratorul judiciar, iar în procedură există mulţi creditori ce au formulat cereri de plată creanţe curente), administratorul judiciar recunoscând acest lucru (din creanţele curente recunoscute sunt achitate creanţe în proporţie de 68,35%, restul nefiind achitate), este evident că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 75 alin.4 din Legea nr.85/2014, pentru deschiderea procedurii de faliment faţă de debitoare

Prin sentinţa din 21 noiembrie 2017 – atacabilă cu apel, dar executorie -, Tribunalul Braşov a mai stabilit data de 5 ianuarie 2018 drept termen limită pentru depunerea cererilor de creanţe născute după deschiderea procedurii de insolvenţă.

Demn de semnalat este faptul că, deşi a trecut aproape o lună de la deschiderea procedurii de faliment, administratorul judiciar ROMINSOLV SPRL nu s-a deranjat să publice notificarea aferentă. Faptul că debitoarea a atacat sentinţa cu apel nu reprezintă o justificare pentru această omisiune.

Pe lângă apel, CONDMAG SA a formulat şi o cerere de suspendare provizorie a executării sentinţei de deschidere a procedurii de faliment, solicitare care a fost admisă de Curtea de Apel Braşov pe 5 decembrie 2017 (Dosarul nr.645/64/2017). În ceea ce priveşte apelul, încă nu a fost stabilit termmen de judecată.

Acţiunile CONDMAG SA sunt listate la BVB sub simbolul COMI, dar tranzacţia acestor titluri este suspendată din 20 iulie 2017. Conform Depozitarului Central, DAFORA SA deţine 45,8238% din capitalul social, firma olandeză O.G.B.B. A. VAN HERK B.V. – 10,9125%, diferenţa de 43,2637% (164.979.980 de acţiuni) se află în posesia altor acţionari. (sursa foto: energynomics.ro)

 

DOCUMENTE ATAŞATE:
CONDMAG SA – Tabel definitiv rectificat/completat al creanţelor

CONDMAG SA – Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă generală