Fiscul, principalul inamic pentru fosta THE RED POINT; „plagiat” şi bâlbe la administratorul judiciar

red-Point

ARWEN PROFESSIONAL SERVICES SA Iaşi (CUI: 14172456), numită THE RED POINT SA până în noiembrie 2015, celebra firmă de IT a lui Bogdan Constantin SOLCANU (40 de ani), a intrat în insolvenţă pe 24 februarie 2016, la propria cerere. În documentaţia depusă la Dosarul nr.840/99/2016  de la Tribunalul Iaşi, debitoarea susţinea că are „datorii scadente către creditorii săi de peste 2.000.000 lei şi nu dispune de lichidităţi suficiente pentru achitarea datoriilor scadente”.

 Pe 30 mai 2016, cu 5 zile întârziere faţă de termenul limită impus de instanţă, administratorul judiciar provizoriu CONSULTANŢĂ REORGANIZARE LICHIDARE SPRL (Ioana Irina MOISESCU) reuşeşte să publice în BPI tabelul preliminar al creanţelor, document din care reiese că datoriile firmei sunt de 12,4 milioane lei.

 Cei mai importanţi creditori sunt Fiscul, cu 6,65 milioane lei (53,57% din masa credală), Bogdan SOLCANU cu două creanţe în valoare totală de 4,3 milioane lei (34,58%) şi SIVECO ROMÂNIA SA cu 1,2 milioane lei (9,64%). Din cei 27 de creditori, 20 sunt salariaţi, surprinzător fiind faptul că nu există nicio bancă sau altă instituţie de credit în tabel şi nicio creanţă nu este garantată.

 Ioana Irina MOISESCU a încropit un raport privind cauzele insolvenţei, document fără prea mare valoare din moment ce analizează (în martie 2016) rezultatele financiare din 2011-2014. Mai mult, administratorul judiciar a preluat fără jenă pasaje dintr-un material de promovare al companiei, menţionând soluţii informatice şi companii din domeniu de care probabil nici nu a auzit. Astfel, deşi nu analizează nici măcar rezultatele financiare din 2015, practicianul în insolvenţă scrie în raport că „până în 2016, ARWEN PROFESSIONAL SERVICES  SA a fost lider pe piaţa instituţiilor de învăţământ româneşti, în calitate de producător de software pentru un domeniu de nişă – domeniul academic. Acest statut îi conferea capacitatea de a controla şi deţine o marjă de 40% în domeniul aplicaţiilor software dedicate mediului academic„.

RED-POINT-14-ani-w

După acest pasaj, în care vorbeşte la trecut (ca despre un mort), Ioana Irina MOISESCU continuă astfel: „Am fost şi suntem implicaţi în multe parteneriate pe proiecte cu finanţare europeană. Finanţările nerambursabile primite pentru soluţii IT aplicate în mediul instituţional şi academic din România ne-au ajutat să dezvoltăm şi să lărgim capacitatea echipei de specialisti IT şi de a realiza soluţii de succes”. Dacă păstrăm limbajul „academic”, putem spune că raportul este cel puţin parţial un plagiat.

 Cu speranţă că nu tot documentul este scris de cei de la ARWEN PROFESSIONAL SERVICES SA şi doar semnat de Ioana Irina MOISESCU (care cică e avocat), menţionez câteva informaţii financiare prezentate în acest raport:

  • la sfârşitul anilor 2013 şi 2014, unitatea are blocate în producţie venituri în curs de realizare de 1.861.606 lei (în anul 2013) şi 1.723.400 lei în anul 2014;
  • în anul 2015, în luna octombrie, în urma unui control fiscal realizat de ANAF – DGFP Iaşi, sunt instituite obligaţii la bugetul de stat suplimentare în valoare totala de 4.761.206 lei.

 Deşi sumele menţionate sunt la date diferite (distanţă de un an) şi „nu prea se pupă” (plus că Fiscul a mai plusat cu 1,5 milioane lei, conform tabelului preliminar), administratorul judiciar concluzionează: „Practic unitatea ar putea avea resursele necesare de returnare a datoriilor dacă ar reuşi finalizarea produselor software existente în producţie şi comercializarea acestora”.

 Cea mai interesantă informaţie din acest raport mi se pare a fi cea legată de evoluţia cheltuielilor cu personalul. Acestea au evoluat astfel:

  • 2011 – 1.025.060 lei (127 angajaţi)
  • 2012 – 2.093.840 lei (102 angajaţi)
  • 2013 – 1.895.174 lei (75 angajaţi)
  • 2014 – 2.922.380 lei (61 angajaţi)

Creşterea enormă din 2014 (peste un milion de lei) nu pare a fi justificată nu numai pentru că numărul de angajaţi a scăzut, ci şi pentru că cifra de afaceri a înregistrat o cădere de 40% faţă de anul anterior.

 Şi pentru a-şi dovedi competenţa profesională, Ioana Irina MOISESCU a publicat în BPI nr.10232 din 25 mai 2016 o convocare pentru Adunarea Creditorilor, aceasta fiind anunţată pentru 3 iunie 2016, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar provizoriu.

 Pe 30 mai 2016, în BPI nr.10570, CONSULTANŢĂ REORGANIZARE LICHIDARE SPRL mai publică o convocare, cu aceeaşi ordine de zi, dar la pentru data de 10 iunie 2016, ora 14, în acelaşi loc. La final apare următoarea notă:

„Ca urmare a faptului că 15 creditori dintre cei care figurează în lista creditorilor înaintată de către debitoare conf.art.67 din Legea 85/2014, nu au primit notificările privind deschiderea procedurii insolvenţei, deoarece au fost transmise la adrese indicate greşit, se impune retransmiterea notificărilor către aceştia. În aceste condiţii, pentru o bună desfăşurare a procedurii, se impune reconvocarea adunării creditorilor„.

 Probabil „reconvocarea” se referă la schimbarea datei de 3 iunie în 10 iunie, deşi nu se pomeneşte nimic de revocarea convocării anterioare. Oricum, demn de lăudat este faptul că Ioana Irina MOISESCU nu şi-a modificat pretenţiie între cele două convocări, solicitând „un onorariu lunar de 1.000 euro fără TVA şi un onorariu procentual de 5% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitoarei”. Poate îşi face milă Fiscul (creditorul majoritar) şi o scapă pe avocata ajunsă specialist în insolvenţe de această „pălărie”, care pare mult prea mare. (sursa foto: flickr.com)

DOCUMENT ATAŞAT:

ARWEN PROFESSIONAL SERVICES SA (fosta THE RED POINT SA) – tabel preliminar al creanţelor

 

CITIŢI ŞI:

THE RED POINT: celebra firmă de IT a lui BOGDAN SOLCANU a ajuns în insolvenţă; datoriile la stat depăşesc 6 milioane lei