Posturile şi veganii au îngropat „cărniţa de Dumbrăviţa”

Carnexim

Controlată de Ileana CHINDRIŞ (56 de ani), societatea CARNEXIM BANAT SRL (CUI: 2504659) a fost înfiinţată în anul 1991, are sediul social în comuna Dumbrăviţa din judeţul Timiş şi se ocupă de prelucrarea şi conservarea cărnii. În perioada noiembrie 2010 – iulie 2011 a beneficiat de un proiect POSDRU numit „Calificarea/recalificarea a 40 de angajaţi proprii în meseria de preparator produse din carne şi peşte”. Această (re)calificare nu a avut efecte pozitive asupra rezultatelor financiare, societatea încheind anii 2012 şi 2013 cu pierderi, abia în 2014 reuşind să consemneze un mic profit, după 9 ani consecutivi pe minus!

 La începutul lunii aprilie 2016, CARNEXIM BANAT SRL a apelat la protecţia Legii 85/2014, susţinând că „datorită diminuării veniturilor şi implicit a încasărilor, societatea a întâmpinat dificultăţi în onorarea obligaţiilor de plată faţă de furnizori de bunuri şi servicii”, cu menţiunea că “formulează cererea de deschidere a procedurii insolvenţei cu intenţia de a depune un plan de reorganizare”. Solicitarea a fost admisă de Tribunalul Timiş pe 14 aprilie 2016 (Dosar nr.2698/30/2016)

 La cererea debitoarei, administrator judiciar provizoriu a fost numit practicianul M.B.S. INSOLV CONSULT IPURL (Elena-Magdalena ŞCHIOPESCU BUDACĂ), cu un onorariu iniţial de 3.000 lei, surprinzător fiind faptul că instanţa a stabilit din prima că „plată se va face din fondurile speciale aflate în administrarea U.N.P.I.R. Timiş”!

CARNEXIM-BANAT-10-ani-w

Termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă a fost stabilit pentru data de 6 iunie 2016, iar prima şedinţă a Adunării Creditorilor a fost programată pe 30 iunie 2016, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar (Timişoara, str.Eugeniu de Savoya nr.7, ap.21). Demn de menţionat este faptul că Elena-Magdalena ŞCHIOPESCU BUDACĂ a comunicat deja onorariul pe care il doreşte şi care va fi supus votului creditorilor – 5.000 lei/lună (+TVA).

 Datele financiare pentru anul 2015 ale societăţii CARNEXIM BANAT SRL încă nu sunt disponibile, dar bilanţul pe 2014 arată o situaţie financiară jalnică: datorii de 7.627.367 lei, creanţe de 945.310 lei, stocuri de numai 226.102 lei şi 281.283 lei în casă şi conturi. Per total, capitaluri proprii negative de -2.413.091 lei.

 Deşi Timişul nu e în Ardeal (dar nici departe), judecătorul sindic Geta BALABAN s-a gândit că nu e nicio grabă cu această insolvenţă şi a fixat următorul termen de judecată tocmai pe 13 octombrie 2016, la 6 luni de la deschiderea procedurii. (sursa foto: bakeryandsnacks.com)