GARDEN CONSTRUCT: Ce se întâmplă când agricultura nu e ca la televizor? Terenuri care nu au mai fost cultivate timp de 20 de ani!

Înfiinţată în februarie 2008 cu intenţia de a presta activităţi de întreţinere peisagistică, GARDEN CONSTRUCT SRL (CUI: 23337936) a trebuit să se reprofileze în 2011, după ce mall-urile POLUS CENTER Cluj şi Armonia ARAD au ales alt furnizor pentru astfel de servicii. Din această cauză, firma care din 2014 este deţinută integral de Maria Monica TUŞA (29 de ani) şi administrată de Vasile Cristian TUŞA (54 de ani) s-a apucat de agricultură. Mai exact, a luat în arendă terenuri care acum însumează aproximativ 500 de hectare şi le-a cultivat cu grâu, porumb, floarea-soarelui. Cu 4-5 angajaţi, conform raportărilor oficiale!

Cum agricultura de pe ogor nu prea seamănă cu cea de la televizor, GARDEN CONSTRUCT SRL a ajuns în incapacitate de plată, consfinţită oficial prin sentinţa pronunţată pe 15 februarie 2017 în Dosarul nr.249/1285/2016, dar demn de remarcat este faptul că prima cerere de deschidere a insolvenţei a fost înregistrată pe 15 martie 2016.

Administratorul judiciar provizoriu, ROMINSOLV SPRL – FILIALA BIHOR (Daniela Mărioara ZĂPODEANU) a publicat un prim raport de activitate (pe care îl ataşez), document care, pe de o parte, îi plânge de milă debitoarei, iar pe de altă o laudă pentru eforturile depuse, în timp ce „printre rânduri” arată că GARDEN CONSTRUCT SRL s-a aruncat în această afacere fără niciun fel de analiză a riscurilor şi fără experienţă în domeniu:

  • Societatea a fost obligată să accepte credite furnizor, cu termene fixe de rambursare. Aceste termene de rambursare au fost stabilite de către societăţile creditoare, în funcţie de standardele din domeniul agriculturii raportate la zonele de câmpie. Întrucât terenurile cultivate de către societatea GARDEN CONSTRUCT se află într-o zona de podiş, timpul necesar culturilor să ajungă la maturitate este mai îndelungat decât cel necesar culturilor din zona de câmpie, astfel că societatea s-a aflat în imposibilitate obiectivă de a onora termenele de rambursare a creditelor furnizor contractate. Deşi întârzierile în rambursarea creditelor s-au datorat în mare parte condiţiilor meteorologice, societatea a fost obligată la plata unor penalităţi de întârziere chiar de 100%;
  • Identificarea tipurilor de seminţe, care sunt potrivite cu tipul de sol, a presupus testarea lor de-a lungul timpului. Acest demers a fost cu atât mai dificil cu cât în zona judeţului Cluj nu există staţiuni de cercetare care să identifice seminţele potrivite pentru fiecare tip de sol in parte;
  • Terenurile pe care societatea îşi desfăşoară activitatea nu au mai fost cultivate în ultimii 20 de ani, anteriori anului 2011.

Dacă afirmaţiile administratorului judiciar sunt corecte (am ceva îndoieli: de exemplu, există Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă TURDA), e de mirare că GARDEN CONSTRUCT SRL a intrat în insolvenţă abia acum.

Deşi are experienţă vastă în acest domeniu… sau poate tocmai din acest motiv, Daniela Mărioara ZĂPODEANU (46 de ani) adună vreo 90.000 de euro care ar fi de receperat de la APIA, anunţă victorioasă că a încasat deja 22.973,43 lei de la un partener de afaceri şi trage concluzia că „există şanse reale de reorganizare a activităţii”… în condiţiile în care datoriile la finalul anului 2015 erau de aproape 4 milioane lei!

În cadrul procedurii de insolvenţă, termenul limită de înscriere la masa credală este 27 martie 2017, iar prima Adunare a Creditorilor se va întruni pe 27 aprilie 2017, ora 12:00, la sediul debitoarei (sat Apahida, comuna Apahida, str.Pietroasa nr. 4, judeţul Cluj)! Următorul termen de judecată în Dosarul nr.249/1285/2016 este programat pe 10 mai 2017. (sursa foto: facebook.com/dacianciolos)

DOCUMENT ATAŞAT:
GARDEN CONSTRUCT SRL – Raport al administratorului judiciar (martie 2017)


NOTĂ
:

Dacă aţi găsit informaţii utile în acest articol, gândiţi-vă că s-ar putea să fie de interes şi pentru prietenii Dumneavoastră!
Pentru informaţii despre orice altă insolvenţă/faliment din România, expediaţi cu încredere un email la adresa de contact