Insolvenţă ciudată la TCS FORWARDING; transportatorul invocă „profiturile derizorii” din 2017 şi 2018… care totalizează 2,95 milioane lei!

Înfiinţată în noiembrie 2009, societatea TCS FORWARDING SRL Craiova (CUI/CIF: 26194032) prestează servicii de transport intern şi internaţional pentru orice fel de mărfuri, iar pe site-ul propriu se laudă cu o flotă proprie de camioane şi autoutilitare … dar valoarea activelor imobilizate este de numai 203.727 lei (la 31 decembrie 2018).

Pe 27 ianuarie 2020, firma administrată de Mihai-Cosmin ŞTEFAN a intrat în insolvenţă, la propria cerere, dar motivaţia din cererea introductivă este ciudată şi este de neînţeles cum de a fost luată în seamă de judecătorul sindic Daniela SPRÎNCEANĂ:

  • în anul 2017 (la 31.12.2017) societatea a avut o cifră de afaceri de 12.784.533 lei, venituri totale de 13.184.949 lei şi cheltuieli totale în cuantum de 11.646.467 lei
  • în anul 2018, respectiv la 31.12.2018, societatea a avut o cifră de afaceri de 15.122.291 lei, venituri totale de 15.532.244 lei şi cheltuieli totale în cuantum de 13.632.451 lei;
  • la nivelul anului 2017, societatea a înregistrat datorii în cuantum de 3.310.948 lei, iar la 31.12.2018, a înregistrat datorii în cuantum de 4.260.766 lei;
  • din cele prezentate mai sus, rezultă că societatea nu îşi permite să achite datoriile scadente la furnizori şi banci, raportat la faptul ca TCS FORWARDING SRL a înregistrat un profit derizoriu în raport cu datoriile acumulate;
  • o eventuală plată a datoriilor ar necesita o eşalonare în cadrul unui plan de reorganizare.

În 2017, TCS FORWARDING SRL a înregistrat un profit net de 1.314.520 lei, iar în 2018 de 1.635.175 lei, ceea ce înseamnă peste 10% din cifra de afaceri în fiecare an şi un total de 2,95 milioane lei… iar la 31 decembrie 2018 avea creanţe de 4.277.605 lei şi 1.421.760 lei în casă şi conturi.
În condiţiile în care transportatorul oltean a solicitat protecţia Legii 85/2014 în ianuarie 2020, este dubios faptul că invocă rezultatele financiare (pozitive!) din 2017 şi 2018… şi nu a depus la dosar balanţa aferentă lunii decembrie 2019 (sau măcar noiembrie 2019). Iar formularea „O eventuală plată a datoriilor” sugerează că declarata intenţie de reorganizare judiciară este doar o tragere de timp.

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL Craiova (Cristina COSTEA), practician propus de debitoare, va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 24 februarie 2020 este termenul limită pentru înscrierea la masa credală.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.284/63/2020, al debitoarei TCS FORWARDING SRL Craiova, este programat pe 23 martie 2020. (sursa foto: facebook.com)