Insolvenţă la o firmă de transport persoane cu 135 de angajaţi şi datorii de 16 milioane lei

Înfiinţată în 2005, cu sediul social iniţial în Rovinari (Gorj), societatea J&R CAR SRL Arad (CUI/CIF: 17405866) s-a cerut în insolvenţă la finalul anului trecut, iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.2785/108/2019 a precizat că „fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile în sumă totală de 16.026.884 lei la data de 30.11.2019″.

Interesant este faptul că judecătorul sindic Carmen Camelia BĂILĂ de la Trbunalul Arad a sesizat faptul că datoriile bugetare sunt mai mari de 50% din total, dar a admis cererea pentru că suma de 7.166.048 lei „a fost stabilită în sarcina debitoarei de către AJFP Arad printr-un singur act administrativ„… iar „alternativa la reorganizarea judiciară a societăţii o reprezintă vânzarea la licitaţie publică a întregului patrimoniu, pentru acoperirea creanţelor bugetare, caz în care pe lângă faptul că creditoarea AJFP Arad îşi va recupera mai puţin de 20% din creanţa sa faţă de debitoare, în condiţiile în care întregul patrimoniu a fost estimat de inspectorii fiscali la suma de 2.288.145, 66 lei, activitatea societăţii va fi definitiv şi ireversibil desfiinţată, cu consecinţa pierderii locului de muncă pentru cei 150 de angajaţi„.

În sentinţa de deschidere a procedurii generale de insolvenţă se mai precizează că oprirea activităţii ar avea ca efecte imediate, colateral intrării în stare de faliment:

  • blocarea pentru mii de locuitori ai judeţului Arad a posibilităţii acestora de a se deplasa din localităţile lor de domiciliu către şi dinspre municipiul Arad, unde se află nu numai locurile lor de muncă, de studiu sau de desfacere a produselor agricole, ci şi principalele instituţii administrative, judiciare, sanitare, etc.;
  • blocarea activităţii miniere în bazinul minier Jilţ-Rovinari;
  • pierderea lunară de către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat a unor sume consistente achitate de debitoare.

În cadrul procedurii de insolvenţă, practicianul propus de debitoare, EXPERT SPRL Arad (Dana Simona ANGHEL), va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 26 februarie 2020 este termen limită pentru înscrierea la masa credală, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 20 martie 2020.

Deţinută de Nicoleta COSTEA (99%) şi Ferenc Roland ORBAN (1%), J&R CAR SRL a raportat pentru anul 2018 un număr mediu de 150 angajaţi, un profit net de 33.258 lei şi o cifră de afaceri de 12,86 milioane lei. Conform raportului administratorului judiciar prin care propune constinuarea perioadei de observaţie, „societatea desfăşoară activitate cu un număr de 135 salariaţi„.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.2785/108/2019, al debitoarei J&R CAR SRL Arad, este programat pe 6 aprilie 2020. (sursa foto: facebook.com/jrcar.ro)