Insolvenţele şi starea de urgenţă: „Prescripţiile şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă se suspendă”

Instituirea stării de urgenţă a dus la o adevărată harababură în cazul dosarelor de insolvenţă, fiecare instanţă şi fiecare practician interpretând în stil propriu (adică după bunul plac şi conform intereselor personale) legislaţia cu privire la această situaţie excepţională.

Deşi starea de urgenţă este în vigoare măcar până pe 14 mai 2020, din ce în ce mai multe tribunale au început să judece şi să pronunţe sentinţe în cazul cererilor depuse de debitoare, iar unii administratori/lichidatori judiciari respectă termenele procedurilor… chiar cu mai multă stricteţe decât în „vremurile normale”.
Şi, totuşi, ce spune legea? Chiar astăzi, 7 mai 2020, BNS INSOLVENCY IPURL (Nicoleta Sofia BERNEANU) a publicat în BPI următorul anunţ:

  • Având în vedere dispoziţiile art.41 din Decretul Prezidenţial nr.195 din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul Româiei, publicat în Monitorul Oficial nr.212, partea I din data de 16.03.2020. potrivit cărora „Prescripţiile şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă se suspendă pe toată durata stării de urgenţă instituite potrivit prezentului decret, dispoziţiile art.2532 pct.9 teza a II-a din Legea nr.287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziţii legale contrare nefiind aplicabile”, termenele stabilite prin incheierea de şedinţă din data de (…) se suspendă pe toată durata stării de urgenţă.
  • Ulterior încetării stării de urgenţă, administratorul judiciar va publica un nou anunt cu privire la noile termene stabilite.

Din anunţ rezultă că aceste două luni de stare de urgenţă nu se pun la socoteală în cazul termenelor pentru înscrierea la masa credală, pentru formularea opoziţiilor/contestaţiilor/apelurilor, pentru depunerea unor documente/rapoarte etc. Cu toate acestea, sunt destui administratori/lichidatori judiciari care nu au ţinut cont de aceste prevederi… şi chiar au forţat nota pentru a putea închide cât mai repede anumite proceduri (un exemplu AICI). Unii pentru că nu cunosc prevederile legale… alţii pentru că şi-au făcut un obicei în a le fenta!