ÎNTREPRIDERE FAMILIALĂ cu datorii de 1,99 milioane lei… către instituţii de credit şi firme private! Confuzie dubioasă cu un teren de 9,5 ha în Ungheni, care ar aparţine persoanei fizice CRISTINA BUINCEANU… nu agentului economic CRISTINA BUINCEANU ÎF; administratorul judiciar susţine că debitoarea nu deţine bunuri şi a propus deja trecerea la faliment (document ataşat)

 

BUINCEANU CRISTINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ (CUI/CIF: 34239615), agent economic înfiinţat în 2015 de Cristina BUINCEANU (foto) şi Marius Adrian BĂNESCU, a intrat în insolvenţă pe data de 10 martie 2022, la cererea creditorului AGRICOVER CREDIT IFN SA, care a invocat o creanţă de 510,658,29 lei, reprezentând rate neachitate, dobândă, comisioane şi penalităţi.

Tabelul preliminar al creanţelor, publicat de administratorul judiciar provizoriu SOLVENS SPRL pe 20 mai 2022, prezintă o masă credală de 1.992.056,58 lei, surprinzător fiind faptul că există 3 creditori – AGRICOVER CREDIT IFN SA (510,658,29 lei), RODBUN GRUP SA (318.936,71 lei) şi DEUTSCHE LEASING IFN SA (736.282,79 lei) – care deţin creanţe (teoretic) garantate de 1.565.877,79 lei.

Semnul de întrebare privind „garanţiile” provine din „Raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în faliment prin procedură simplificată”, document în care se spune că societatea debitoare „nu deţine nici un bun în patrimoniu, nu mai desfăşoară activitate, iar administratorul (Cristina BUINCEANU – n.r.) a declarat că nu intenţionează să propună un plan de reorganizare”.

Interesantă este următoarea precizare a practicianului: «cele declarate în data de 28.03.2022, că BUINCEANU CRISTINA IF ar avea în patrimoniu 9,5 ha teren, a fost o confuzie, în sensul că terenul este în proprietatea persoanei fizice BUINCEANU şi nu a întreprinderii familiale».

Conform documentului menţionat, terenul de 9,5 ha este situat în extravilan Ungheni, „la această dată este ipotecat în favoarea AGRICOVER CREDIT IFN”… şi ar fi fost cumpărat (în octombrie 2020) de persoana fizică BUINCEANU… de la BUINCEANU CRISTINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ.

Prima Adunare a Creditorilor BUINCEANU CRISTINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ este convocată pe 24 mai 2022, iar următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.5813/99/2021 este programat pe 16 iunie 2022.

DOCUMENT ATAŞAT:
BUINCEANU CRISTINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ – Tabel preliminar al creanţelor