ISROM IMPEX: Care sunt cauzele insolvenţei şi ce sume au de recuperat creditorii; administratorul judiciar a tăiat 85% din creanţa invocată de asociaţii BINŞELAN… care susţin că au împrumutat firma cu penalităţi de 1% pe zi! (documente ataşate)

ISROM IMPEX SRL Oradea (CUI/CIF: 2721283) a intrat în insolvenţă la propria cerere, motivul invocat de debitoare fiind acesta:

Datoriile pe termen scurt către bănci ale societăţii se ridică la data de 31.08.2022 la suma totală de 2.806.202 lei, iar cele pe termen lung sunt în cuantum de 430.147 lei. De asemenea, societatea are datorii către salariaţii acesteia în cuantum de 465.886 lei, către furnizori în cuantum de 1.534.202 lei, iar către asociaţi – 385.240 lei. Pe lângă aceste datorii, societatea mai are de achitat către bugetul de stat suma de 2.047.891 lei

Sentinţa de deschidere a procedurii precizează că asociaţii Daniela BINŞELAN (1%) şi Mihail BINŞELAN (99%) au încheiat cu societatea un contract de creditare prin care «s-au obligat să acorde sume de bani cu titlu de împrumut, la nevoie, în vederea finanţării activităţii curente a debitorului, beneficiar al împrumutului, până la un plafon maximal stabilit la echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro».

Documentul menţionat mai spune aşa:

  • În temeiul contractului, creditorii au acordat debitoarei împrumuturi în valoare totală de 633.804,97 lei, din care a fost achitată suma de 248.614,83 lei, rămânând un rest de plată neachitat – debit principal – în valoare de 385.190,14 lei.
  • La debitul principal, în acord cu prevederile cap.III alineatul al 3-lea din contractul de împrumut, conform căruia în situaţia în care împrumutatul nu restituie împrumutul la scadenţă, va suporta penalităţi de întârziere de 1% pe zi de întârziere, până la data restituirii, s-au calculat accesorii pentru neplata la scadenţă în valoare totală de 1.278.750,91 lei.
  • Rezultă că la data formulării prezentei cererii creditorii faţă de societatea debitoare o creanţă în valoare totală de 1.663.941,05 lei.

Tabelul preliminar al creanţelor prezintă o masă credală de 7,28 milioane lei, cu menţiunea că suma totală revendicată de creditori a fost de 10,75 milioane lei.

În ceea ce priveşte creanţa patronilor (care, totuşi, apare doar pe numele Daniela BINŞELEAN), aceasta a fost stabilită de administratorul judiciar provizoriu EUROSMART FILIALA SIBIU SPRL la numai 241.480 lei… iar documentul nu prezintă şi motivele care au stat la baza respingerii a mai mult de 85% din suma solicitată.

EUROSMART FILIALA SIBIU SPRL a publicat şi Raportul privind cauzele insolvenţei (o bilă albă!), iar concluzia este cea clasică: „insolvenţa debitoarei se datorează unor cauze obiective şi externe societăţii, fără a implica culpa unei/unor persoane concrete din conducerea societăţii”.

Demn de semnalat este faptul că practicianul consideră că „o reorganizare a societăţii este justificată şi întemeiată pe dispoziţiile Legii insolvenţei”… dar evită să formuleze aprecieri cu privire la şansele de reuşită. Poate pentru că Mihail BINŞELAN are opţiunea de a muta afacerea pe oricare dintre cele 5 firme la care este asociat şi administrator… şi care nu au avut activitate în ultimii ani sau chiar niciodată:

  • DEDAL MANUFACTURING IMPEX SRL (CUI/CIF: 74288)
  • EMDEN INDUSTRIAL SOLUTIONS SRL (CUI/CIF: 18103530)
  • ISROM INDUSTRIAL SRL (CUI/CIF: 8095413)
  • ISROM SCIENCE SRL (CUI/CIF: 8825798)
  • PROMPT INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL (CUI/CIF: 18154916)

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.3439/111/2022, al debitoarei ISROM IMPEX SRL, este programat pe 9 februarie 2022.

DOCUMENTE ATAŞATE:
ISROM IMPEX SRL – Tabel preliminar al creanţelor

ISROM IMPEX SRL – Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă