La sesizarea SUPERVIZOR.ro, Fiscul a efectuat un control inopinat la firma reclamată; concluzia AJFP: „aspectele semnalate au fost confirmate”

Societatea SILVASMIS SRL Cloşani/Padeş (CUI/CIF: 18320687) a intrat direct în faliment (la propria cerere), cu datorii declarate de 76.481 lei… şi am considerat această „mişcare” ca fiind dubioasă pentru că firma gorjeană – cu ultim administrator Aneta Renata ANTONIE (fostă BUNCIANU) – a încheiat anul 2020 cu datorii de 56.346 lei şi active circulante de 573.087 lei… din care 570.963 lei în casă şi conturi la bănci!

După cum am precizat în articolul «SILVASMIS: Încă un faliment cu „un sac de bani” în actele contabile ale debitoarei; am sesizat lichidatorul judiciar şi Fiscul», am informat AJFP Gorj cu privire la această situaţie, iar instituţia a transmis următorul răspuns:

  • SC SILVASMIS SRL a făcut obiectul unei inspecţii fiscale. De asemenea, a fost iniţiat un control inopinat la SC SILVASMIS SRL, în vederea verificării aspectelor semnalate de către Dumneavoastră.
  • Vă aducem la cunoştinţă faptul că aspectele semnalate de Dumneavoastră au fost confirmate, în ambele acţiuni de control efectuate aplicându-se prevederile legale.

În ceea ce priveşte lichidatorul judiciar CONSULTING COMPANY IPURL (numit la propunerea debitoarei şi, din păcate, confirmat de Fisc – singurul creditor din tabelul preliminar), acesta a precizat într-un raport de activitate că l-am informat „despre evoluţia activelor debitorului” şi am solicitat un punct de vedere. Nu am înţeles dacă practicianul s-a lăudat sau s-a plâns instanţei… dar nu mai contează.

Şi tot referitor la CONSULTING COMPANY IPURL (Emanoil CIOBANU): Raportul privind cauzele falimentului susţine că debitoarea figura cu suma de 570.963 lei în casă şi conturi la bănci la 31 decembrie 2020 (aşa cum am precizat în sesizare)… şi cu numai 135.649 lei la 31 iulie 2021.

Deşi cheltuielile din 2021 (până la 31 iulie) au fost, conform documentului menţionat, de 34.336 lei, practicianul nu spune (probabil nici nu s-a întrebat) ce s-a întâmplat cu diferenţa de 400.978 lei.

Mai mult, lichidatorul judiciar precizează că „suma de 131.472,81 lei – «Casa în lei» nu există şi faptic pentru a fi predată la inventariere, aceasta existând doar scriptic în contabilitate”. Şi cu jumătate de gură spune că „se reţin aspecte legate de premise ale antrenării răspunderii administratorilor debitoarei”.

Următorul termen de judecată în Dosarul de faliment nr.2880/95/2021, al debitoarei SILVASMIS SRL, este programat pe 14 decembrie 2021… ceea ce înseamnă că am destul timp la dispoziţie „să povestesc” şi instanţei de ce isprăvi au fost în stare reprezentanţii debitoarei şi lichidatorul judiciar. Şi poate până atunci află CONSULTING COMPANY IPURL cine a furat banii, că sunt şanse mici ca Aneta-Renata ANTONIE (fostă BUNCIANU) să fie autoarea!