SILVASMIS: Încă un faliment cu „un sac de bani” în actele contabile ale debitoarei; am sesizat lichidatorul judiciar şi Fiscul

Societatea SILVASMIS SRL Cloşani/Padeş (CUI/CIF: 18320687) a intrat direct în faliment (la propria cerere), iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.2880/95/2021 a susţinut că «valoarea datoriilor exigibile este de 76.481 lei».

Această „mişcare” este dubioasă dacă ţinem cont de faptul că firma gorjeană – cu ultim administrator Aneta Renata ANTONIE (fostă BUNCIANU) – a încheiat anul 2020 cu datorii de 56.346 lei şi active circulante de 573.087 lei… din care 570.963 lei în casă şi conturi la bănci!

Chiar dacă datoriile ar fi crescut în acest an (2021) până la 76.481 lei (suma invocată în cererea introductivă), debitoarea avea bani să acopere de 7,5 ori această sumă. Avea în acte… probabil nu şi în realitate. Din acest motiv, am sesizat lichidatorul judiciar provizoriu şi am solicitat un punct de vedere.

Am primit un răspuns, în care practicanul spune că „va întocmi şi va supune judecătorului-sindic un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului. În cuprinsul acestui raport va fi analizată evoluţia activelor debitorului şi cauzele diminuării valorii acestora, urmând a fi menţionate inclusiv persoanele cărora le-ar fi imputabilă apariţia insolvenţei”… adică va respecta prevederile Legii 85/2014!

Chiar dacă lichidatorul judiciar provizoriu CONSULTING COMPANY IPURL (numit la propunerea debitoarei) a încercat o „abureală” (invocând o prevedere care a fost eliminată din Legea 85/2014), am informat Fiscul cu privire la „sacul de bani” din actele contabile ale falitei şi am adresat rugămintea de a analiza oportunitatea efectuării inspecţiei fiscale la debitoarea SILVASMIS SRL. (sursa foto: dreamstime.com)