MAP – MAŞINI AGRICOLE PERFORMANTE: administratorul judiciar a propus trecerea la faliment… şi a fost mazilit! Masa credală depăşeşte 41 milioane lei

masini-agricole

MAP – MAŞINI AGRICOLE PERFORMANTE SRL (CUI: 17500698) a intrat în insolvenţă pe 10 octombrie 2015, cereri de aplicare a Legii 85/2014 fiind depuse de mai mulţi creditori. Tabelul preliminar al creanţelor, publicat recent de către administratorul judiciar provizoriu BORA INSOLVENCY SPRL (Virgil BORA) din Bucureşti, recunoaşte creanţe de 41,44 milioane lei, în timp ce creditorii au revendicat 33,76 milioane lei şi 5,37 milioane euro.

 Dintre creditorii refuzaţi, cei mai afectaţi sunt societatea italiană NEW AGRI SYSTEM, cu o creanţă respinsă de 1,74 milioane euro, şi UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, cu o creanţă respinsă de 6,45 milioane lei. Aceşti doi creditori, dar şi alţii au contestat tabelul preliminar al creanţelor, demersuri care urmează a fi judecate de Tribunalul Ilfov pe 18 februarie 2016.

 Dintre creditorii acceptaţi, se remarcă:

  • SAME DEUTZ FAHR ITALIA SPA – 4,65 milioane lei
  • MASCHIO GASPARDO ROMANIA SRL Timişoara – 4,38 milioane lei
  • B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA – 3,54 milioane lei
  • VENETO BANCA S.C.P.A. – 2,95 milioane lei
  • BCR LEASING IFN SA – 1,97 milioane lei
  • ANAF – 1,59 milioane lei

 Societatea cu sediul social în localitatea Căldăraru, judeţul Ilfov, „se laudă” şi cu creanţe salariale importante, de 184.650 lei, deţinute de 47 de angajaţi, cu menţiunea că asociatul majoritar Mauro FROLA (82.125 lei) şi minoritarul Daniela MAILAT (19.334 lei) acoperă mai mult de jumătate din total.

 Administratorul judiciar a întocmit şi raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă, document prin care desfiinţează activitatea MAP – MAŞINI AGRICOLE PERFORMANTE SRL, concluzionând că „insolvabilitatea debitorului are cauze multiple” şi menţionează patru dintre acestea:

  1. Prima cauză a incapacităţii de plată a debitoarei este managementul defectuos bazat pe previziuni optimiste şi/sau harzadate.
  2. A doua cauză a intrării societăţii în incapacitate de plată a fost reducerea activităţii debitoarei, urmată de încetarea parţială a activităţii ca urmare a popririi conturilor bancare de către Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, firma ROMIMO SRL, Ilie Vasile, Cotin Vasile. Actualmente, activitatea societăţii este redusă şi constă în vânzarea pieselor de schimb şi asigurare service maşini şi utilaje agricole, nefiind valorificate în ultima perioadă de timp utilaje şi/sau maşini agricole.
  3. Gradul ridicat de îndatorare de peste 29,56% relevă faptul că activele societăţii sunt finanţate în proporţie covârşitoare din credite.
  4. Rentabilitatea economică negativă începând cu luna iunie 2015 este o altă cauză care a determinat apariţia stării de insolvenţă a societăţii, aceasta înseamnă că veniturile obţinute de către societatea MAP – MAŞINI AGRICOLE PERFORMANTE SRL nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente.

 Şi pentru ca lucrurile să fie clare, BORA INSOLVENCY SPRL precizează că „în acest moment nu există suficiente premise care să conducă la ipoteza redresării activităţii prin depunerea unui plan de reorganizare. Este adevărat faptul că debitoarea şi-a manifestat intenţia de a formula şi depune un plan de reorganizare, dar activităţile descrise în declaraţia formulată şi depusă la dosarul cauzei nu sunt suficiente pentru a achita debitele societăţii„. Prin urmare, practicianul în insolvenţă „propune deschiderea procedurii generale a falimentului faţă de SC MAP – MAŞINI AGRICOLE PERFORMANTE SRL”.

 Propunerea lui Virgil BORA i-a nemulţumit pe mulţi dintre creditori, aceştia votând împotriva trecerii la procedura de faliment. Şi ca să se ştie „cine e jupân”, creditorii nu au confirmat BORA INSOLVENCY SPRL în calitate de administrator judiciar, atribuţiile urmând să fie preluate de GEORGESCU, DĂNĂILĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL, practician în insolvenţă care solicită un onorariu de 2.000 lei/lună şi 4% din sumele distribuite către creditori. Administratorul judiciar mazilit solicitase 4.000 euro/lună. (sursa foto: map-agricultura.ro)

 DOCUMENT ATAŞAT:

Tabel preliminar al creanţelor MAP – MAŞINI AGRICOLE PERFORMANTE SRL

CITIŢI ŞI:

MAP – MAŞINI AGRICOLE PERFORMANTE: s-a cerut singură în insolvenţă, dar a contestat decizia instanţei de deschidere a procedurii