Masă credală de 10 milioane lei, active vândute înainte de intrarea în insolvenţă

Conforest-01

CONFOREST SA Braşov (CUI: 1099116), fosta ÎNTREPPRINDERE DE CONSTRUCŢII FORESTIERE (I.C.F.) înfiinţată în 1964 şi redenumită TRUSTUL DE ANTREPRIZĂ GENERALĂ CONSTRUCŢII MONTAJ ŞI REPARAŢII (TAGCMR) în 1984, a intrat în insolvenţă pe 23 decembrie 2015, la două două zile după ce depusese cererea la Tribunalul Braşov (Dosar nr.5163/62/2015). Sentinţa nu a fost publicată nici până acum în BPI, dar administratorul judiciar CENŢU SPRL (Aurel CENŢU) a publicat notificarea în timp util.

 Deşi instanţa a stabilit data de 29 februarie 2016 drept termen limită pentru publicarea tabelului preliminar al creanţelor în BPI, Aurel CENŢU a efectuat acest demers abia pe 4 martie 2016. Desigur, el nu păţeşte nimic pentru că a ignorat termenul impus de judecătorul sindic, în timp ce EXPLOCONSTRUCT SRL a pierdut dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor pentru că a depus cererea cu o zi întârziere. Mi se pare corect, doar Legea 85/2014 a fost făcută de practicienii în insolvenţă, în interesul lor!

 Oricum, e de apreciat faptul că, spre deosebire de alţi administratori judiciari, CENŢU SPRL a publicat tabelul preliminar al creanţelor înainte de Adunarea Creditorilor, care a fost convocată pentru astăzi, 7 martie 2016. Conform acestui document, masa credală acceptată se ridică la 10,35 milioane lei, sumă cu puţin peste un milion lei mai mică decât totalul creanţelor solicitate.

 Interesant este faptul că societatea CONFOREST SA a înstrăinat mai multe active chiar înainte de a se cere în insolvenţă. Astfel, în raportul privind cauzele insolvenţei, publicat doar pe site-ul administratorului judiciar, se spune: „în perioada 01.06.2015 – 31.12.2015 a fost înstrăinată proprietatea imobiliară situată în Braşov, Calea Feldioarei nr.27, compusă din teren de 5.800 mp şi constructiile remiză magazie, garaj, magazie materiale, 2 containere tip baracă, container monobloc şi staţie alimentare carburanţi, la preţul de 290.000 euro fara tva, precum şi clădirea din Strada Valentin Wagner nr.5 la preţul de 550.000 euro fara tva”. Aurel CENŢU apreciază că „operaţiunile nu sunt frauduloase şi nu s-au făcut în dauna creditorilor. Vânzările s-au făcut cu acordul creditorilor garantaţi, sumele încasate fiind folosite pentru plata creditelor”.

 Cu doar câteva zile înainte de a se cere în insolvenţă, CONFOREST SA a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare cu C&A PHOENIX ART SRL Braşov (CUI: 30195559), prin care se obliga „să transmită dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, Calea Feldioarei nr.27, constituit din teren de 4.490 mp înscris în CF nr.141439 Braşov, identificat la A.1 cu nr.cad 141439 şi din construcţiile neînscrise în cartea funciară edificate pe teren, la A.1.1., construcţie industrială şi edilitară în suprafaţă de 146 m.p. nr. cadastral 141439 – C1, la A.1.2. construcţie industrială şi edilitară în suprafaţă de 318 m.p. nr. cadastral 141439 – C2, la A.1.3 construcţie industrială si edilitară în suprafaţă de 170 m.p. nr. cadastral 141439 – C3 si la A .1.4. construcţie industrială si edilitară în suprafaţă de 337 m.p. nr. cadastral 141439-C4″.

 Administratorul judiciar şi-a dat acordul pentru finalizarea tranzacţiei – care a avut valoarea de 200.000 euro, cu avans de numai 20.000 euro – urmând ca banii încasaţi să ajungă la creditorul garantat BRD-GSG. Nu chiar toţi, că vreo 9.000 de euro îşi trage Aurel CENŢU, dacă Adunarea Creditorilor acceptă onorariul cerut de acesta3.000 lei/lună plus 5% din valoarea creanţelor acoperite (exclusiv TVA).

CONFOREST-10-ani-600

Din raportul privind cauzele insolvenţei rezultă că, în 2015, societatea braşoveană a înregistrat pierderi de 2,2 milioane lei (mai mici decât în 2014), la o cifră de afaceri de 17,66 milioane lei (puţin mai mică decât în 2014, iar la 31 decembrie 2015 avea 172 de angajaţi (faţă de 162 în 2014). Cu toate acestea, Aurel CENŢU apreciază că „activitatea debitoarei poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară„, cu menţiunea că una dintre măsuri va fi „reducerea la maxim a cheltuielilor de exploatare, inclusiv a celor salariale„. (sursa foto: adrcentru.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:

CONFOREST SA – tabel preliminar al creanţelor

 CONFOREST SA – raport privind cauzele insolvenţei