MECANOENERGETICA: salarii neplătite de o jumătate de an, în valoare de peste un milion de lei

mecanoenergetica-ww

MECANOENERGETICA SA Drobeta-Turnu Severin (CUI: 1605469) este o societate comercială care provine dintr-o fostă întreprindere de stat, înfiinţată în 1972. Până la Revoluţie, a funcţionat ca unitate/secţie în cadrul întreprinderii ENERGOREPARAŢII Bucureşti, din cadrul Ministerul Energiei Electrice. În prezent, produce echipamente pentru hidrocentrale, termocentrale şi metalurgie, iar capitalul social este deţinut de ELECTROARGEŞ SA (CUI: 156027) – 27,5705%, ENERGOMONTAJ SA (CUI: 1555468) – 24,5294% şi persoane fizice – 47,90%.

După 3 ani de creştere a cifrei de afaceri (2011-2013), vânzările s-au prăbuşit în 2014, an încheiat cu pierderi de 954.810 lei, la o cifră de afaceri de puţin peste 6 milioane lei. Situaţia s-a înrăutăţit în 2015, pentru primele 6 luni ale acestui an fiind raportate pierderi de 970.792 lei şi o cifră de afaceri de 2.724.872 lei.

MECANOENERGETICA-10-0ani-600

Pe lângă faptul că vânzările sunt în scădere, societatea are probleme şi în încasarea facturilor de la clienţi, ceea ce a dus la înregistrarea unor restanţe foarte mari către furnizori, către bugetele de stat şi către angajaţi, întârzierile la plată salariilor ajungând la 5-6 luni, conform raportului semestrial depus de societate

Chiar dacă problemele financiare s-au agravat în ultima perioadă, societatea din Drobeta-Turnu Severin nu a manifestat seriozitate faţă de partenerii de afaceri nici în anii din urmă. Drept dovadă stau cele 150 de bilete la ordin refuzate la plată începând cu 2009, dar cu o continuitate şi cu un spor evidente începând din 2012. În total, suma refuzată la plată aferentă acestor BO este de 2,54 milioane lei.

MECANOENERGETICA-incidente-600

În aceste condiţii, MECANOENERGETICA SA a recurs la Legea 85/2014, cererea de intrare în insolvenţă fiind aprobată de Tribunalul Mehedinţi pe 9 noiembrie 2015 (Dosar 7395/101/2015). În documentaţia depusă la instanţă, societatea a menţionat că, la 30 septembrie 2015, înregistra datorii în sumă totală de 7.123.214,49 lei, defalcate astfel:

  • creanţe salariale – 1.017.233,00 lei
  • creanţe bugetare – 1.103.928,00 lei
  • creanţe chirografare – 3.244.201,62 lei
  • creanţe garantate – 1.757.851,87 lei din care: 239.903,39 lei – BCR, 70.000 lei – împrumut de la ELECTROARGEŞ SA Curtea de Argeş;o 97.948,48 lei – împrumut de la ENERGOMONTAJ SA.

Debitoarea şi-a manifestat intenţia de a propune un plan de reorganizare, apreciind că dispune de resursele necesare având în vedere că are active imobilizate în sumă de 5.395.226 lei şi active circulante în sumă de 7.272.675 lei (conform bilanţului pe 2014).

În cadrul procedurii de insolvenţă, CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL este administrator judiciar provizoriu, iar termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului a fost stabilit pentru 21 decembrie 2015. Prima şedinţă a Adunării Creditorilor va avea loc la data de 11 ianuarie 2016, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar (Drobeta-turnu Severin, str. Zăbrăuţului nr.7A, judeţul Mehedinţi).