NOVIDRAST: Peste 6 ani de faliment şi o gaură finală de jumătate de milion; Curtea de Apel Iaşi a anulat sentinţa de atragere a răspunderii personale… iar Fiscul, care a pierdut 412.784 lei, trebuie să-i plătească cheltuieli de judecată lui Iulian Dragoş GAFIŢA

 

Societatea NOVIDRAST SRL Pietrăria (CUI/CIF: 27177161) a fost înfiinţată în iulie 2010 de către Constantin Cristian COSTAN şi Iulian Dragoş GAFIŢA (foto dreapta), acesta din urmă fiind un abonat la contracte cu firme din subordinea Primăriei Iaşi şi „coleg de plajă” cu primarul inculpat Mihai CHIRICA (foto centru) – detalii AICI, AICI şi AICI.

În februarie 2016, firma ieşeană a intrat direct în faliment, iar raportul privind cauzele, întocmit de lichidatorul OMEGA SPRL (Adrian ABABEI), preciza că „administratorul statutar (Constantin Cristian COSTAN – n.r.) a fost pus în imposibilitatea faptică de a valorifica stocul de marfă întrucât asociatul GAFIŢA Iulian Dragoş a refuzat să îl pună la dispoziţie” şi „starea de insolvenţă a fost cauzată direct de acţiunile dlui. GAFIŢA Iulian Dragoş, care pot fi asimilate prevederilor art.169 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.e din Legea nr. 85/2014″.

Ultimul tabel al creditorilor prezintă o masă credală de 483.577,32 lei, cel mai generos sponsor fiind Fiscul (prin AJFP Iaşi), cu 412.784 lei. Pe locul 2 – Ministerul Fondurilor Europene, cu 61.087,24 lei.

Deşi GAFIŢA nu a avut atribuţii de administrator, Fiscul a ţinut cont de observaţiile lichidatorului şi a formulat cerere de atragere a răspunderii personale şi împotriva acestuia, nu mai împotriva fostului administrator, Constantin Cristian COSTAN.

În cadrul Dosarului asociat nr.422/99/2016/a3, Iulian Dragoş GAFIŢA «a invocat în apărare excepţia privitoare la lipsa sa de calitate procesuală pasivă, întrucît nu a avut în cadrul societăţii atribuţii de administrare, nu a avut acces la contabilitatea societăţii şi nu a semnat niciodată documente ale societăţii, fiind doar un asociat scriptic, nu şi faptic».

Tot pe baza raportului întocmit de lichidatorul judiciar, OMEGA SPRL Iaşi, judecătorul sindic Alexandru MIŢICĂ de la Tribunalul Iaşi a tras următoarea concluzie:

  • Pârâtul GAFIŢA Iulian Dragoş, în calitatea sa de asociat, pe fondul unor neînţelegeri cu celălalt pârât, a interzis acestuia, dar şi organelor fiscale aflate în control, accesul în incinta proprietăţii sale unde era depozitat stocul de marfă în valoare de 400.000 lei
  • În condiţiile în care debitorul datora sume importante de bani către bugetul de stat, iar administratorul societăţii COSTAN Constantin Cristian a fost pus în imposibilitate de a transforma stocurile în lichidităţi pentru achitarea datoriilor, instanţa apreciază că prin fapta sa pârâtul GAFIŢA Iulian Dragoş a deturnat sau ascuns o parte din activul persoanei juridice, având drept consecinţă apariţia stării de insolvenţă a societăţii debitoare

Considerând că fostul administrator nu are nicio vină, instanţa a decis aşa:

  • Obligă pe pârâtul GAFIŢA Iulian Dragoş să plătească pasivul debitorului NOVIDRAST SRL Iaşi, pasiv rămas neacoperit la data închiderii procedurii
  • Respinge acţiunea formulată în contradictor cu pârâtul COSTAN Constantin Cristian

Decizia primei instanţe a fost atacată cu apel, iar Curtea de Apel Iaşi a apreciat că «fapta ilicită imputată apelantului, în sensul că ar fi deturnat sau ar fi ascuns o parte din activul persoanei juridice, nu are fundament», a admis apelul şi, astfel, a respins (ca fiind neîntemeiată) „acţiunea formulată de DGRFP/AJFP Iaşi în contradictoriu cu pârâtul Iulian Dragoş GAFIŢA”.

Demn de semnalat este faptul că GAFIŢA a solicitat cheltuieli de judecată în valoare de 5.000 lei, dar instanţa a decis că Fiscul trebuie «să plătească apelantului Iulian Dragoş GAFIŢA cheltuieli de judecată reduse, raportat la complexitatea pricinii şi a activităţii prestate efectiv de apărător, la caracterul necesar şi rezonabil al sumelor pretinse, de la suma cerută cu titlu de onorariu de avocat de 5.000 lei astfel cum rezultă din chitan-ele depuse la dosar, la suma de 2.000 de lei».

La ora actuală, Iulian Dragoş GAFIŢA figurează ca asociat la 4 firme:

  • GAFIŢA’S COMPANY SRL Prisăcani (CUI/CIF: 27253773)
  • INFRA DATA DESIGN SRL Prisăcani (CUI/CIF: 28173788)
  • LACTATE HAN IAŞI SRL Tomeşti (CUI/CIF: 36288142)
  • SAN ROCCO SRL Constanţa (CUI/CIF: 15336808)

În LACTATE HAN IAŞI SRL, Iulian Dragoş GAFIŢA este partener cu Elena Cristina POPA (foto stânga), soţia primarului de Iaşi. Societatea este declarată INACTIVĂ de către AJFP Iaşi din noiembrie 2018. (sursa foto/montaj: 7iasi.ro)