Olandezii gălăţeni au dat-o în bară cu magazinele PREŢ FIX

În mai 2013, firmă gălăţeană cu capital olandez SABER SERVICES SRL (CUI: 30048400) împreună cu Eduard-Marian BUJOR (39 de ani) şi Nicolae Gabriel PASCAL (34 de ani) au pus de-o afacere în domeniul comerţului cu amănuntul, juridic numită PREŢ-FIX SRL (CUI: 31657281). Iniţial, societatea a avut un capital social de 1.200 lei şi sediul în satul Costi, comuna Vânători, judeţul Galaţi. Între timp, sediul social a fost mutat în municipiul Galaţi, s-a mai modificat şi structura asociaţilor, dar tot olandezii sunt asociaţi majoritari.

În 2014, societatea a deschis câteva magazine sub brandul PREŢ FIX şi dacă luăm de bune afirmaţiile de pe site-ul propriu ar trebui să înţelegem că este un „concept unic”. Se pare că este „atât de unic” încât nu l-a înţeles mai nimeni, motiv pentru care astfel de magazine au fost înfiinţate doar în Galaţi (5 în prezent), Oneşti (două) şi unul în Iaşi.

Dacă privim chiar şi pe diagonală bilanţurile firmei din perioada 2014-2016, observăm o valoare mică a activelor imobilizate (sub 100.000 euro la finalul anului trecut), pierderi însemnate în toţi cei 3 ani, datorii care depăşesc cifra de afaceri şi capitaluri proprii „din ce în ce mai negative”. Dar şi mai grav este că recent „s-a spart buba”!

În timp ce pagina web şi contul de Facebook anunţă o tombolă (cam anemică, e drept), un alt site, mult mai important, ne spune că societatea cu magazinele PREŢ FIX a intrat în insolvenţă pe data de 14 noiembrie 2017, conform deciziei judecătorului sindic Sorina Mihaela LUCHIAN de la Tribunalul Galaţi – Dosarul nr.4406/121/2017.

Procedura a fost deschisă chiar la cererea debitoarei PREŢ-FIX SRL, care şi-a motivat demersul astfel:

prin sentinţa civilă nr.24/21.02.2017, pronunţata de Tribunalul Galaţi în dosarul nr.2242/121/2016*, rămasă definitivă prin decizia civilă nr.237/09.10.2017 a Curţii de Apel Galaţi, debitoarea a fost obligată să plătească reclamantei ALPHA REAL ESTATE INVESTMENT SRL suma de 327.624 euro, echivalent în lei la data plăţii, reprezentând contravaloarea chiriei pentru perioada 01.05.2016-01.10.2023. De asemenea a fost obligată la plata sumei de 21.230,68 lei reprezentând cheltuieli de judecată

Pe scurt, situaţia se prezintă cam aşa: PREŢ-FIX SRL a închiriat un spaţiu comercial de la ALPHA REAL ESTATE INVESTMENT SRL (CUI: 32558618) şi a avut proasta inspiraţie de a încheia un contract pe termen foarte lung (până în 2023). „În urma unei analize privind costurile cu activitatea desfăşurată”, a închis punctul de lucru din spaţiul respectiv. ALPHA REAL ESTATE INVESTMENT SRL a invocat contractul şi a dat în judecată chiriaşul. Şi a câştigat procesul!

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, atribuţiile de administrator judiciar provizoriu vor fi îndeplinite de C.I.I. MOCANU VALERIU BOGDAN, iar cererile de admitere a creanţelor trebuie depuse până pe data de 29 decembrie 2017, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 23 ianuarie 2018, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar (Tecuci, str.Libertăţii nr.17, bl.O1A, parter, judeţul Galaţi). Următorul termen de judecată în Dosarul nr.4406/121/2017 este programat pe 1 februarie 2018. (sursa foto: facebook.com/PretFix)

DOCUMENT ATAŞAT:
PREŢ-FIX SRL – Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă