Insolvenţă pentru o datorie de peste doi ani către MONITORUL OFICIAL

Deţinută de insolventa MEDIEN HOLDING SRL (CUI: 17946128) – 98% şi GRUPUL DE PRESA ROMAN SRL (CUI: 14376529), societatea DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL Bucureşti (CUI: 32431079) a intrat sub incidenţa Legii 85/2014 pe data de 25 octombrie 2017, urmare a deciziei judecătorului sindic Mariana MONCEA de la Tribunalul Bucureşti – Dosarul nr.27265/3/2017.

Cererea a fost depusă de creditoarea REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL (CUI: 427282), care a invocat o creanţă foarte mare, de 1.584.361,25 lei (din care 1.453.991,92 lei – debit principal şi 131.369,33 lei – dobândă penalizatoare), şi cu o vechime de peste doi ani! În documentaţia depusă la dosar se precizează că, în ianuarie 2015, a fost încheiat un contract de producţie tipografică „în baza căruia creditorul a executat lucrări potrivit înţelegerii părţilor si la termenele stabilite, emiţând facturi fiscale care au fost predate debitorului fără ca acesta să aibă vreo obiecţiune cu privire la cantitatea, calitatea sau livrarea produselor”.

În cererea introductivă, MONITORUL OFICIAL mai spune că „urmare a neachitării sistematice a facturilor emise, debitorul a fost invitat la patru sedinţe de conciliere, desfăşurate la datele de 19.05.2015, 15.03.2016, 19.07.2016 si 13.12.2016 în cadrul cărora debitorul a recunoscut de fiecare dată suma rămasă de plată si s-a obligat totodată să o achite, ceea ce nu s-a întâmplat, de fiecare dată modificând scadenţele si obligând creditorul la alte termene”. Din această afirmaţie rezultă că DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL nu a achitat de la bun început valoarea prestaţiilor (din moment ce în mai 2015 a fost prima şedinţă de conciliere), ceea ce sugerezează chiar o acţiune premeditată, şi cu toate acestea MONITORUL OFICIAL nu a întreprins nicio măsură concretă pentru recuperarea banilor timp de peste doi ani.

Culmea e că DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL a contestat cererea creditoarei, invocând un angajament de plată din aprilie 2017, la care „a doua tranşă de 120.000 lei, onorată parţial la plată, era scadentă la 30.05.2017, iar cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost înregistrată la data de 11.07.2017, nefiind respectată astfel condiţia referitoare la vechimea creanţei, care trebuie să depăsească 60 de zile de la data scadenţei”.

Judecătorul sindic nu a împărtăşit părerea datornicei şi a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă, iar în funcţia de administrator judiciar provizoriu a desemnat practicianul VALROM CONSULT IPURL (Valeria DRĂGOI). Acesta nu a publicat raportul prevăzut de art.92 alin.1 din Legea nr. 85/2014 prin care trebuie să propună trecerea la faliment sau continuarea perioadei de observaţie, deşi au trecut cu mult peste 20 de zile de la deschiderea insolvenţei. În schimb, în bătaie de joc, Valeria DRĂGOI a publicat „Convocare Adunare Generală ordinară a Asociaţilor” pe data de 4 decembrie 2017, în condiţiile în care această AGA era programată pe 29 noiembrie 2017!

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, data de 8 decembrie 2017 este termen limită pentru înscrierea la masa credală, iar prima Adunare a Creditorilor urmează să se întrunească pe 2 ianuarie 2018, ora 14:00, la sediul ales al administratorului judiciar (Bucureşti, str.Frederic Joliot Curie nr.17, parter, sector 5). Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.27265/3/2017 este programat pe 21 februarie 2018. (sursa foto: magister.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL – Sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL – Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă