Pe o pânză de păianjen se legăna ELEFANT ONLINE… cu datorii de 121 milioane lei (documente ataşate)

ELEFANT ONLINE SA Bucureşti (CUI/CIF: 26396066) a intrat în insolvenţă pe 8 februarie 2024, oficial la propria cerere.

A susţinut în documentele depuse la Dosarul nr.3073/3/2024 că are datorii de 46.557.530 lei!

Tabelul preliminar este mult mai generos şi prezintă peste 400 de creditori şi o masă credală de 121 milioane lei, apropiată de datoriile din bilanţul public.

Nu ne complicăm, o lăsăm aşa. Deocamdată!

DOCUMENTE ATAŞATE:
ELEFANT ONLINE SA – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

ELEFANT ONLINE SA – Tabel preliminar al creanţelor