POŞTA ATLASSIB: Masă credală de 13,4 milioane lei… şi creanţe respinse de 12,99 milioane lei; aproape 200 de angajaţi au fost concediaţi în decurs de un an

Societatea POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL Sibiu (CUI: 15673471) a fost înfiinţată în august 2003 şi, conform site-ului propriu, are un parc auto propriu „compus din peste 290 de autoutilitare” şi „oferă sevicii de curierat atât la nivel naţional prin cele peste 85 de depozite şi agenţii, cât şi în afara ţării prin cele peste 150 de agenţii, şi astfel se pot transporta colete în aproape toate colţurile Europei”. Ţinând cont de disponibilizările masive din ultima perioadă , e greu de crezut că aceste date mai sunt de actualitate

Deţinută de Marina CARABULEA – 99,66777% şi ATLASSIB SRL Sibiu (CUI: 4896419) – 0,33223%, firma de curierat s-a cerut în insolvenţă pe data de 28 septembrie 2018, iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.2195/85/2018, debitoarea a susţinut că „datorită (din cauza – n.r.) schimbării cadrului legislativ cu privire la salariul minim, precum şi unui mediu concurenţial tot mai accentuat, începând cu a doua parte a anului 2017, cheltuielile au depăşit veniturile şi nu s-a mai reuşit plata datoriilor scadente. În această situaţie, societatea nu a mai reuşit să-şi continue activitatea pe profit în anul 2017 şi, din lipsa de disponibilităţi băneşti, a acumulat şi alte datorii, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere la datoriile scadente”.

În cererea introductivă, POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL Sibiu a mai precizat că „are datorii certe, lichide şi exigibile care depăşeşc suma de 11.000.000 lei şi nu există perspectivă imediată de obţinere a lichidităţilor pentru plata acestora, chiar în situaţia unor reeşalonări”.

Pe 9 octombrie 2018, judecătorul sindic Claudia ROHNEAN de la Tribunalul Sibiu a admis cererea şi a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă, iar în funcţia de administratorr judiciar provizoriu a numit practicianul propus de debitoare, PREMIER INSOLV SPRL (Maria ŞTIRBEŢ), cu o remuneraţie iniţială de 800 lei/lună.

Tabelul preliminar al creanţelor, publicat pe 13 decembrie 2018, prezintă o situaţie chiar mai gravă decât cea prezentată de debitoare, masa credală acceptată din prima fiind de 12.993.489,85 lei, dar trebuie reţinut faptul că au fost respinse creanţe de 13.412.469,96 lei, ceea ce aproape sigur va duce la înregistrarea unor contestaţii.

În ceea ce priveşte creanţele respinse, LIBRA INTERNET BANK se prezintă cu două „bucăţi”, una de 6.392.933,94 lei, iar cealaltă de 6.195.245,23 lei, ambele fiind considerate de practician „declaraţie nejustificată„.

Creanţele salariale se ridică la 896.314,13 lei, iar în tabel sunt înscrişi 768 de astfel de creditori… în condiţiile în care societatea mai avea 402 angajaţi la data de 30 iunie 2018, faţă de 591 în urmă cu un an. Asta înseamnă că sunt foarte mulţi foşti salariaţi care au de recuperat garanţiile depuse la un moment dat şi/sau banii pentru concediile neefectuate.

Cel mai mare creditor este Fiscul, care deţine o creanţă teoretic garantată de 5.166.955 lei, sumă de aproape două ori mai mare faţă de cea care provine din creditele contractate la BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ (1.392.902,70 leI) şi BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO (1.283.883,34 lei).

La categoria creanţelor chirografare figurează 79 de creditori, cu un total de 4.352.644,73 lei, cei mai generoşi fiind AUTOGARA INTERNAŢIONALA RAHOVA SA Bucureşti (CUI/CIF: 401266) – 777.402,94 lei şi CARPATIGA ASIG SA (CUI/CIF: 8990884, în faliment) – 392.374,54 lei, ambii membri ai Holdingului ATLASSIB.

Administratorul judiciar a publicat raportul prin care propune continuarea perioadei de observaţie, iar în acest document a inclus şi un tabel care prezintă principalii indicatori financiari la 30 iunie 2018. Concluzia este că rezultatele sunt mai bune faţă de cele obţinute în perioada similară a anului trecut, dar, totuşi, şi primul semestru din 2018 a fost încheiat cu pierderi considerabile, de 1.325.391 lei.

În raportul menţionat, Maria ŞTIRBEŢ îi cântă în strună debitoarei în ceea ce priveşte salariul minim pe economie şi afirmă că „din situaţiile financiar-contabile si din informaţiile prezentate rezultă faptul că, în mod direct, cauza apariţiei stării de insolvenţă a debitorului POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL este legată de pierderea înregistrată în anul 2017, în valoare de 4.066.000 lei, pierdere generată în principal de neluarea unor măsuri preventive necesare având în vedere discuţiile din spatiul public privind modificarea legislatiei salariale, precum si luării unor măsuri întârzâiate pentru reducerea cheltuielilor, situaţie care trebuie analizată amănunţit”. Am o veste proastă pentru debitoare şi pentru administratorul judiciar: salariul minim se măreşte din nou de la 1 ianuarie 2019!

Prima Adunare a Creditorilor urmează să se întrunească pe 18 decembrie 2018, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar (Sibiu, str. Crişanei nr.2), iar următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.2195/85/2018, al debitoarei POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL Sibiu, este programat pe 22 ianuarie 2018. (sursa foto: postaatlassib.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL – Tabel preliminar al creanţelor

POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL – Raport al administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observaţie