Prima/fosta agenţie EUROPA TRAVEL a intrat în faliment (documente ataşate)

Pe 14 martie 2018, la Tribunalul Bucureşti a fost înregistrată cererea de deschidere a insolvenţei împotriva firmei TOTAL IMAGE MEDIA SRL, cu menţiunea „Agenţia EUROPA TRAVEL”, depusă de DAOUTIS SA, o companie din Grecia – Dosarul nr.8491/3/2018.

Controlată de Teodor Constantin CĂLIMĂNESCU – asociat majoritar (98%) şi administrator, TOTAL IMAGE MEDIA SRL Bucureşti (CUI/CIF: 16330447) este firma care până în 2015 a deţinut licenţa de turism pentru Agenţia EUROPA TRAVEL (AICI). În februarie 2015, CĂLIMĂNESCU a înfiinţat EUROPA TRAVEL SPECIALIST SRL Bucureşti (CUI/CIF: 34055205) şi a mutat licenţa pe această nouă societate (AICI).

Pe 29 noiembrie 2018, Tribunalul Bucureşti a pronunţat sentinţa în Dosarul nr.8491/3/2018, în sensul că a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei TOTAL IMAGE MEDIA SRL, iar argumentele prezentate de creditoare în instanţă sunt deosebit de interesante şi de grave. Am trimis o sesizare pe acestă temă Ministerului Turismului, dar am primit un răspuns formal… din care reieşea foarte clar că nu au fost verificate aspectele reclamate.

În cererea introductivă, DAOUTIS SA spune că TOTAL IMAGE MEDIA SRL a încheiat contracte „deşi nu mai deţine licenţă valabilă din anul 2015„, iar „din actele depuse de către debitor rezultă că societăţile BEST TRAVEL SERVICES SRL şi EUROPA TRAVEL SPECIALIST SRL depun sume de bani în contul debitorului (TOTAL IMAGE MEDIA SRL – n.r.), iar la finalul zilei se observă faptul că în contul debitorului râmân sume derizorii. Banii sunt depuşi de către cele două societăţi în contul debitorului în vederea efectuării de plăţi de salarii şi de leasing. Sumele nu sunt reprezentate de încasări din activitatea pe care debitorul ar trebui să o desfăşoare, ci prin creditările efectuate de societăţile deţinute de asociatul debitorului”.

În documentaţia depusă la dosar, DAOUTIS SA mai spune că „între părţi a fost încheiat un contract de servicii de turism în data de 27.12.2016, în baza căruia creditoarea, în calitate de prestator de servicii, a oferit cazare turiştilor debitorului, în Hotelul MENEL din staţiunea Limenaria din Tassos – Grecia, în perioada 10.05.2017-30.09.2017„… iar „SC TOTAL IMAGE MEDIA, respectiv «Agenţia Europa Travel» se obliga prin contract să achite serviciile prestate de creditoare, în suma totală de 44.000 euro”.
Conform celui mai recent „Tabel definitiv rectificat/completat al creanţelor” (din noiembrie 2019), masa credală se ridică la 473.438,26 lei… şi merită menţionaţi doi creditori: TURAGO HELLAS (Grecia) – 188.272 lei (39,77% din total) şi EUROPA TRAVEL SPECIALIST SRL – 90.700,07 lei (19,16%), cu menţiunea că această creditoare a solicitat înscrierea cu suma de 548.459,90 lei.

Mizând pe aceşti doi creditori, TOTAL IMAGE MEDIA SRL (Teodor Constantin CĂLIMĂNESCU) a propus un plan de reorganizare care prevedea plata a doar 12,30% din creanţele chirografare. Aşa cum ar trebui să facă toţi practicienii în insolvenţă, administratorul judiciar BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL a verificat cei doi creditori menţionaţi (inclusiv pe cel din Grecia) şi a constatat că este vorba de firme controlate de Teodor Constantin CĂLIMĂNESCU. Prin urmare, TURAGO HELLAS şi EUROPA TRAVEL SPECIALIST SRL (rebotezată EUROPA TIME GROUP SRL) nu au dreptul de a vota planul de reorganizare.

Pentru că DAOUTIS şi TAROM au votat împotriva planului, acesta a fost respins, ceea ce a dus la intrarea TOTAL IMAGE MEDIA SRL în faliment. În cadrul procedurii generale de faliment, termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în vederea întocmirii tabelului suplimentar este 25 martie 2020.

În planul de reorganizare, fosta/prima agenţie EUROPA TRAVEL ameninţa că, în cazul falimentului, creditorii chirografari vor putea recupera doar 0,57% din creanţe… adică NIMIC!. Sărind peste faptul că nu am înţeles ce s-a întâmplat cu activele circulante de 1.467.965 lei (din bilanţul pe 2018), cred că DAOUTIS şi TAROM (plus Fiscul) au şanse să-şi obţină toţi banii dacă reuşesc să formuleze o cerere de atragere a răspunderii personale împotriva fostului administrator Teodor Constantin CĂLIMĂNESCU. Numai ameninţarea cu un astfel de proces înainte sau în plin sezon estival… poate face minuni! (sursa foto: facebook.com/EuropaTravel)

DOCUMENTE ATAŞATE:
TOTAL IMAGE MEDIA SRL – Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă generală

TOTAL IMAGE MEDIA SRL – Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală