RUS-SAVITAR: Firma care deţine CASA RUSU apelează la procedura de concordat preventiv

RUS-SAVITAR SA Dudeştii Noi (CUI/CIF: 6326791) – producătorul de mobilier cunoscut (şi) pentru faptul că deţine compania de retail CASA RUSU SRL Timişoara (CUI/CIF: 19120792) – şi-a manifestat intenţia de a intra în procedura de concordat preventiv, demers juridic care a dus la înregistrarea Dosarului nr.2216/30/2023.

Conform definiţiei din Legea 85/2014, concordatul preventiv este „un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află”.

Concordatul preventiv este o procedură total lipsită de transparenţă (spre deosebire de insolvenţă/faliment) – nu se publică nimic în BPI şi (în cele mai multe cazuri) reprezintă o tragere de timp în favoarea debitoarei… înainte de intrarea în insolvenţă.

Înfiinţată în 1994, societatea RUS-SAVITAR SA este deţinută de offshore-ul GREENBRIDGE HOLDINGS SARL din Luxemburg, încă nu a depus bilanţul aferent exerciţiului financiar 2022 (termenul limită este mâine, 31 mai 2023!), iar pentru anul 2021 a raportat 602 angajaţi, profit net de 9.353.452 lei, la o cifră de afaceri de 141.820.527 lei, datorii de 106.268.013 lei şi active circulante de 109.417.189 lei… din care 22.955.210 lei în casă şi conturi la bănci.