SAV INTEGRATED SYSTEMS: Deşi deţine o creanţă garantată de 8,44 milioane lei, Fiscul a lipsit de la Adunarea Creditorilor… şi, prin urmare, nu face parte din Comitetul Creditorilor

SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL Bucureşti (CUI: 22685690) a intrat în insolvenţă pe data de 28 decembrie 2017, oficial la propria cerere (Dosarul nr.48582/3/2017), iar ieri, 12 martie 2018, s-a întrunit prima Adunare a Creditorilor, ciudat fiind faptul că prezentarea situaţiei debitoarei nu a fost trecută pe ordinea de zi… ceea ce sugerează că administratorul judiciar HM EXPERT IPURL (Mihaela HAMZA) nu a întocmit raportul privind cauzele insolvenţei, în condiţiile în care Legea 85/2014 prevede un termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii.

În aceste condiţii, singura „realizare” a întrunirii de ieri a fost alegerea Comitetului Creditorilor, care are următoarea componenţă.

  • CEC BANK – preşedinte
  • SAV TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL – membru
  • ING BANK- membru
  • BOCH SECURITY SYSTEMS – membru
  • SMART BYTE COMPUTERS SRL – membru

După cum se poate observa, din acest comitet lipseşte Fiscul, dar cu adevărat dubios este faptul că DGRFP Bucureşti nu a participat la Adunarea Creditorilor şi nici nu a transmis un punct de vedere, deşi deţine o creanţă teoretic garantată de 8.436.230 lei (16% din masa credală).

Cu votul a 72,61% din masa credală, practicianul HM EXPERT IPURL (Mihaela HAMZA) a fost confirmat în funcţia de administrator judiciar, numai că onorariul pretins – 3.000 euro/lună + 5% din valoarea creanţelor recuperate şi a bunurilor valorificate – nu a fost admis de majoritatea creditorilor şi, prin urmare, problema a rămas să fie rezolvată „cu altă ocazie”. Demnă de menţionat este propunerea de onorariu a celui mai mare creditor, CEC BANK – „onorariu fix de 2.500 lei, inclusiv TVA, pe toata durata perioadei de observaţie„!

La procesul verbal al Adunării Creditorilor, Mihaela HAMZA a ataşat şi un aşa-zis „tabel preliminar rectificat”, care nu diferă de tabelul preliminar iniţial, publicat pe 6 martie 2018 şi care prezintă o masă credală de 52.373.762,93 lei. (sursa foto: polycom.com)

DOCUMENT ATAŞAT:
SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL – Proces verbal al şedinţei Adunării Creditorilor (12 martie 2018)