VASIFRAL STRUCTURES a intrat în insolvenţă

VASIFRAL STRUCTURES SRL Bucureşti (CUI/CIF: 29718190) a intrat în insolvenţă (la propria cerere), iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.18055/3/2021 a precizat că „disponibilităţile băneşti din patrimoniul său sunt insuficiente pentru plata integrală, la scadenţă, a datoriilor în valoare totală de peste 2.722.000 lei. Societatea are datorii certe, lichide şi exigibile cu o vechime de peste 60 de zile în valoare de 1.438.351 lei, din care suma de 675.191 lei către bugetul de stat”.

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL, practicianul propus de debitoare, va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 13 septembrie 2021 este termenul limită de înscriere la masa credală. (sursa foto: vasifral.ro)