Ţepe şi ţepari din turism: CORPORATE VOYAGE şi Doru Ovidiu CHEŞCU

Ovidiu-Chescu-02

CORPORATE VOYAGE SRL (CUI 24839841) este o societate cu sediul social într-o comună din judeţul Neamţ, dar în realitate a fost o agenţie de turism care a activat în Centrul Comercial „Felicia” din Iaşi, având un stand (un ţarc, mai degrabă) situat chiar în faţa intrării la „Carrefour”.

Acest amplasament a dus la un succes rapid al afacerii, CORPORATE VOYAGE SRL înregistrând în anii 2011, 2012 şi 2013 profit net de peste un miliard lei vechi. Cu toate acestea, în 2014 au apărut probleme foarte mari, numeroşi turişti trezindu-se că nu mai pot beneficia de sejururile plătite, iar agenţia a dispărut.

În luna octombrie 2014, la cererea GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL, Tribunalul Neamţ decide deschiderea procedurii de insolvenţă, iar după numai două luni se „avansează” la faliment prin procedură simplificată.

În „raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă„, lichidatorul judiciar precizează faptul că nu a primit de la societatea debitoare documentele contabile, iar „administratorul statutar al societăţii debitoare, d-nul Cheşcu Ovidiu-Doru, se face vinovat de faptul că nu a oferit lichidatorului judiciar explicaţii cu privire la patrimoniul (activele) societăţii comerciale debitoare; la data de 31.12.2013 societatea deţinea un patrimoniu în valoare de 1.464.404,00 lei, compus din active imobilizate în valoare de 1.965,00 lei, creanţe în valoare de 131.449,00 lei, disponibilităţi bănesti în sumă de 635.030,00 lei şi cheltuieli în avans în valoare de 695.960,00 lei, în legătură cu existenţa cărora administratorul statutar nu a oferit nicio explicaţie”.

Tabelul definitiv al creanţelor indică o masă credală de 466.129,23 lei, dar cu siguranţă că ţeapa a fost mult mai mare. Spun asta pentru că doar 14 turişti ţepuiţi s-au înscris la masa credală (demers pentru care au fost „jefuiţi” şi de statul român cu 200 lei, aşa-zisa taxa judiciară de timbru), în timp ce la Protecţia Consumatorilor sau la Poliţie au depus reclamaţii peste 40 de persoane.

În februarie 2015, lichidatorul judiciar MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAŞI SPRL solicită „antrenarea răspunderii personale patrimoniale a persoanelor care au cauzat starea de insolvenţă„, mai exact a lui Doru Ovidiu CHEŞCU, cel care a fost administrator (şi unic) asociat al societăţii.

Interesant este faptul că lichidatorul judiciar a cerut atragerea răspunderii personale pentru „pentru suma de 1.464.404,00 lei (valoarea activului pentru care administratorul statutar nu a oferit explicaţii şi cu care societatea figura la data de 31.12.2013)”, neţinând cont de faptul că masa credală a fost de 3 ori mai mică.

Pe 13 mai 2015, Tribunalul Neamţ se pronunţă şi decide: „admite cererea conexă de atragere a răspunderii personale formulată de lichidatorul judiciar. Dispune ca pasivul societăţii debitoare CORPORATE VOYAGE SRL, în sumă de 466.129,23 lei, să fie suportat de fostul administrator statutar, CHEŞCU OVIDIU-DORU”.

Altfel spus, lichidatorul judiciar a cerut ceva, instanţa a aprobat altceva… şi toată lumea pare împăcată. Desigur, mai puţin cei ţepuiţi, pentru că această atragere a răsspunderii personale este „vraja mării în faţa gării” din moment ce nimeni nu se mai interesează de recuperarea sumei respective.

Şi pentru ca nebuloasa să fie completă, CORPORATE VOYAGE SRL a depus la Finanţe un bilanţ pentru anul 2014, din care aflăm că firma nu mai are creanţe, nu mai are active, ci doar datorii de 466.129 lei, exact masa credală. În plus, societatea raportează pentru anul trecut cheltuieli de 849.689 lei şi 0 (zero) venituri. Această „afirmaţie” este FALSĂ, deoarece turiştii cu reclamaţii la Protecţia Consumatorilor şi Poliţie au plătit pachetele turistice în cursul anului 2014. Rezultă că aceste venituri NU au fost înregistrate în contabilitatea firmei.

CORPORATE-VOYAGE-bilant-w CORPORATE VOYAGE – cont de profit şi pierderi 2014

O posibilă explicaţie a acestei „minuni” de bilanţ ar fi următoarea: pentru a nu i se imputa o sumă atât de mare, de 1,46 milioane lei, ci o valoare mult mai mică (de care nu se va mai interesa nimeni), „cineva” l-a învăţat pe CHEŞCU să mânărească un astfel de bilanţ, pe considerentul că Finanţele nu vor mai verifica din moment ce firma e radiată. Un sfat care ar putea afecta partenerii de afaceri (neconcordanţe în declaraţiile fiscale), dar ce contează?! „Prinde orbul, scoate-i ochii”.

Iar acel „cineva” ar putea fi oricine cu experienţă în inginerii financiare, dar „favorit la bursa pariurilor” este lichidatorul judiciar. Asta ar justifica şi pasivitatea faţă de diferenţa dintre valoarea din cererea lui (de atragere a răspunderii personale) şi cea aprobată de instanţă! (foto: iasi.crrt.ro)

CORPORATE VOYAGE – raport cauze insolvenţă

 CORPORATE VOYAGE – cerere atragere răspundere personală