Trei cereri de insolvenţă împotriva HOMSTRADE; firma este controlată de Ioan Adrian HOMAN, individ care se laudă cu falimentele GRUPOHOMAN şi HOMPREST, insolvenţa CONSTRUCŢII SA Sibiu… plus condamnări ce însumează peste 10 ani de închisoare

Pe data de 19 august 2022, trei firme din Borşa (Maramureş), reprezentate de COSTAŞ, NEGRU & ASOCIAŢII, au depus cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva HOMSTRADE SRL Bucureşti (CUI/CIF: 37072014), iar aceste solicitări de aplicare a Legii 85/2014 au dus la înregistrarea Dosarului nr.22638/3/2022.

Este vorba de ELLETI COM TRANS SRL (CUI/CIF: 6609178), ELLETI TRANZIT SRL (CUI/CIF: 30165302) şi DRACARD COM SERV SRL (CUI/CIF: 8050705), creditoare care încă din martie 2021 au câştigat procesele de „ordonanţă de plată” intentate societăţii HOMSTRADE SRL (detalii AICI)… şi e de neînţeles de ce au aşteptat încă un an şi jumătate pentru a solicita insolvenţa debioarei!

HOMSTRADE SRL a fost înfiinţată în februarie 2017, este controlată de „gangsterul” Ioan Adrian HOMAN – „Gaia” (foto), individ care a bifat până acum falimentele GRUPOHOMAN SRL (CUI/CIF: 24353808) şi HOMPREST SRL (CUI/CIF: 34243926) plus insolvenţa CONSTRUCŢII SA Sibiu (CUI/CIF: 799324).

Ultimul bilanţ depus la Fisc este cel aferent exerciţiului financiar 2019, iar AFP Sector 1 s-a îndurat să declare INACTIV agentul economic HOMSTRADE SRL abia în iulie 2022… la un an după ce i-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA.

Şi pentru a nu exista vreo confuzie, precizez faptul că Ioan Adrian HOMAN de la HOMSTRADE SRL este individul care în aprilie 2020 a ajuns director general la CONSTRUCŢII SA Sibiu, probabil pentru CV-ul său impresionant: a absolvit 8 (opt) clase şi o şcoală de meserii (de doi ani) şi a adunat condamnări penale ce însumează peste 10 ani de închisoare… cu menţiunea că a beneficiat de o decizie de reabilitare judecătorească (Dosar nr.4110/285/2014).

În temeiul art.535 cod procedură penală, raportat la art.4251 alin. 7 punctul 2 litera a cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatorul petent condamnat HOMAN Ioan Adrian împotriva sentinţei penale nr. 298 din 3 octombrie 2014, pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosar nr. 4110/285/2014, desfiinţează sentinţa penală menţionată şi, în rejudecare: Conform art.533 cod procedură penală raportat la art.166 şi următoarele cod penal, cu aplicarea art.5 Noul Cod Penal, admite cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul condamnat HOMAN Ioan Adrian, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului HOMAN Ioan Adrian cu raportare la următoarele sentinţe penale: – sentinţa penală nr.705/27.05.1997 pronunţată în dosarul nr.2324/1996 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215 al.1 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal art.35 al.1 şi art.36 al.1 din Decret 328/1966, art. 33 lit. a, 34 lit. a Cod penal; – sentinţa penală nr.149/31.01.1997 pronunţată în dosarul nr.3271/1995 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.180 alin.2 Cod penal, pedeapsă graţiată conform legii nr.137/1997; – sentinţa penală nr.482/24.03.1998 pronunţată în dosarul nr.7362/1997 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.35 al.1; art.35 al.2; art.36 al.1 din Decret 328/1966, cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal şi art.33 lit. a 34 lit. b Cod penal; – sentinţa penală nr.203/10.02.1999 pronunţată în dosarul nr.2088/1998 al Judecătoriei Rădăuţi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.2224/02.05.2001 a Curţii Supreme de Justiţie – la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.215 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; – sentinţa penală nr.899/20.10.2003 pronunţată în dosarul nr.3114/R/2003 al Judecătoriei Rădăuţi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.162/01.03.2004 a Tribunalului Suceava – la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. deart.35 al.1; art.35 al.2; art.36 al.1 din Decret 328/1966, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal şi art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal; – sentinţa penală nr.102/02.03.2004 pronunţată în dosarul 111/2004 a Judecătoriei Rîmnicu Sărat – la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215 alin.1 Cod penal şi art.78 alin. 1 OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.33 şi 34 cod penal; – sentinţa penală nr.942/22.02.2005 pronunţată în dosarul nr.20032/2004 al Judecătoriei Iaşi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.536/28.06.2005 a Tribunalului Iaşi şi decizia penală nr.546/08.09.2005 a Curţii de Apel Iaşi – la pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare – compusă din 2 (doi) ani şi 6(şase) luni închisoare pedeapsa principală şi 6 (şase) luni închisoare spor de pedeapsă (ca urmare a contopirii pedepselor aplicate prin s.p. nr.899/20.10.2003 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi, s.p. nr.102/2004 pronunţată de Judecătoria Râmnicu Sărat şi s.p. nr.203/10.02.1999 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi). Conform art.537 cod procedură penală, dispune a se face menţiune despre intervenirea reabilitării judecătoreşti pe toate sentinţele penale sus menţionate. Potrivit art.275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare din primă instanţă şi contestaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Judecată în şedinţă nepublică. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi – 26.02.2015.
Hotarare 200/2015 din 26.02.2015

Una din ultimele realizări ale acestui individ este semnarea un act adiţional în calitate de administrator… deşi nu (mai) avea această calitate! (detalii AICI)

CITIŢI ŞI:
HOMSTRADE a pierdut toate cele 3 procese intentate de creditoare din BORŞA… plus unul de încuviinţare executare silită pentru o datorie din iulie 2018! Firma este controlată de „gangsterul” HOMAN, individ cu două falimente în portofoliu şi condamnări ce însumează peste 10 ani de închisoare… realizări care l-au propulsat director general la CONSTRUCŢII SA Sibiu

Insolvenţa CONSTRUCŢII SA: Ioan Adrian HOMAN a semnat un act adiţional în calitate de administrator… deşi nu (mai) avea această calitate! Am sesizat judecătorul sindic… urmează Parchetul