Insolvenţa CONSTRUCŢII SA: Ioan Adrian HOMAN a semnat un act adiţional în calitate de administrator… deşi nu (mai) avea această calitate! Am sesizat judecătorul sindic… urmează Parchetul

 

CONSTRUCŢII SA Sibiu (CUI/CIF: 799324) a intrat în insolvenţă pe 3 decembrie 2021, iar un „mare merit” pentru această „realizare” îi revine directorului general Ioan Adrian HOMAN (foto), individ care a absolvit 8 (opt) clase şi o şcoală de meserii (de doi ani). E adevărat că s-a înscris în clasa a X-a la Liceul INDEPENDENŢA Sibiu, cu intenţia de a-şi continua studiile… numai că profesorii de la unitatea de învăţământ nu au reuşit să găsească modalităţi de predare la nivelul pregătirii elevului HOMAN!

Conform tabelui preliminar rectificat, la masa credală s-a înscris şi TECHNIC TECHNOSTRADE SRL Bucureşti (CUI/CIF: 35171305), cu o creanţă de 5.197.289,99 lei… corectată/rectificată de la 9.913.496,26 lei – detalii AICI. Această creanţă a fost contestată de BCR şi alţi 4 creditori, dar nu acesta este subiectul de astăzi.

Înfiinţată în 2015 sub numele NICK CONSTRUCT CONCEPT SRL, rebotezată şi preluată de HOMAN în octombrie 2018, TECHNIC TECHNOSTRADE SRL susţine că are de încasat 5,2 milioane lei în baza unor contracte încheiate cu societatea CONSTRUCŢII SA… şi semnate pentru ambele părţi de Ioan Adrian HOMAN. În calitate de administrator, respectiv director general.

Unul dintre aceste contracte, cel de subantrepriză nr.1590/28.04.2020, are două acte adiţionale, al doilea fiind încheiat la data de 24.11.2020. După cum se poate observa şi din fotografie, din partea subantreprenorului TECHNIC TECHNOSTRADE SRL este semnat (numai) de administrator HOMAN Ioan Adrian.

SURPRIZĂ! La data respectivă (24.11.2020)… HOMAN Ioan Adrian nu (mai) era administrator la TECHNIC TECHNOSTRADE SRL. Conform menţiunilor din Monitorul Oficial al României şi de la Registrul Comerţului, HOMAN Ioan Adrian a fost revocat din funcţia de administrator pe data de 12.11.2020.

Este adevărat că HOMAN a redobândit funcţia de administrator pe 10.12.2020… dar NU ERA ADMINISTRATOR la data de 24.11.2020 şi nu avea dreptul de a semna acel act adiţional.

Am sesizat instanţa de judecată şi casa de avocatură care reprezintă BCR cu privire la această situaţie şi aştept ziua de 26 mai 2022, când instanţa ar putea să se pronunţe în privinţa contestaţiilor împotriva creanţei TECHNIC TECHNOSTRADE SRL. După care… voi sesiza Parchetul, indiferent de ce spune HOMAN, administratorul judiciar provizoriu CITR sau judecătorul sindic.

Şi apropo de CITR: pe 17 martie 2022 s-a desfăsurat a doua Adunare a Creditorilor care NU a confirmat acest practician în funcţia de administrator judiciar, ci a decis „prorogarea adoptării unei hotărâri cu privire la acest punct al ordinii de zi”.

În mod normal, Adunarea Creditorilor ar fi trebuit reconvocată în termen de 30 de zile. Au trecut 60 de zile… şi NIMIC. Hai BCR! Hai ANAF! Cu puţin curaj… puteţi numi un administrator judiciar onest!

Şi ca nu cumva să se considere că am fost răutăcios în debutul articolului, când am spus de cele 8 clase ale directorului general, fac precizarea că CV-ul lui Ioan Adrian HOMAN include şi condamnări penale ce însumează peste 10 ani de închisoare… cu menţiunea că a beneficiat de o decizie de reabilitare judecătorească (Dosar nr.4110/285/2014).

În temeiul art.535 cod procedură penală, raportat la art.4251 alin. 7 punctul 2 litera a cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatorul petent condamnat HOMAN Ioan Adrian împotriva sentinţei penale nr. 298 din 3 octombrie 2014, pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosar nr. 4110/285/2014, desfiinţează sentinţa penală menţionată şi, în rejudecare: Conform art.533 cod procedură penală raportat la art.166 şi următoarele cod penal, cu aplicarea art.5 Noul Cod Penal, admite cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul condamnat HOMAN Ioan Adrian, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului HOMAN Ioan Adrian cu raportare la următoarele sentinţe penale: – sentinţa penală nr.705/27.05.1997 pronunţată în dosarul nr.2324/1996 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215 al.1 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal art.35 al.1 şi art.36 al.1 din Decret 328/1966, art. 33 lit. a, 34 lit. a Cod penal; – sentinţa penală nr.149/31.01.1997 pronunţată în dosarul nr.3271/1995 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.180 alin.2 Cod penal, pedeapsă graţiată conform legii nr.137/1997; – sentinţa penală nr.482/24.03.1998 pronunţată în dosarul nr.7362/1997 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.35 al.1; art.35 al.2; art.36 al.1 din Decret 328/1966, cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal şi art.33 lit. a 34 lit. b Cod penal; – sentinţa penală nr.203/10.02.1999 pronunţată în dosarul nr.2088/1998 al Judecătoriei Rădăuţi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.2224/02.05.2001 a Curţii Supreme de Justiţie – la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.215 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; – sentinţa penală nr.899/20.10.2003 pronunţată în dosarul nr.3114/R/2003 al Judecătoriei Rădăuţi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.162/01.03.2004 a Tribunalului Suceava – la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. deart.35 al.1; art.35 al.2; art.36 al.1 din Decret 328/1966, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal şi art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal; – sentinţa penală nr.102/02.03.2004 pronunţată în dosarul 111/2004 a Judecătoriei Rîmnicu Sărat – la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215 alin.1 Cod penal şi art.78 alin. 1 OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.33 şi 34 cod penal; – sentinţa penală nr.942/22.02.2005 pronunţată în dosarul nr.20032/2004 al Judecătoriei Iaşi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.536/28.06.2005 a Tribunalului Iaşi şi decizia penală nr.546/08.09.2005 a Curţii de Apel Iaşi – la pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare – compusă din 2 (doi) ani şi 6(şase) luni închisoare pedeapsa principală şi 6 (şase) luni închisoare spor de pedeapsă (ca urmare a contopirii pedepselor aplicate prin s.p. nr.899/20.10.2003 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi, s.p. nr.102/2004 pronunţată de Judecătoria Râmnicu Sărat şi s.p. nr.203/10.02.1999 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi). Conform art.537 cod procedură penală, dispune a se face menţiune despre intervenirea reabilitării judecătoreşti pe toate sentinţele penale sus menţionate. Potrivit art.275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare din primă instanţă şi contestaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Judecată în şedinţă nepublică. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi – 26.02.2015.
Hotarare 200/2015 din 26.02.2015

Iar articolul pe care a reuşit să-l scoată „Gaia” de pe site-ul poezia.ro… este ACESTA!